Asiantuntijalta puolueeton näkemys uuden kiinteistön kunnosta

Uudessa kiinteistössä saattaa olla rakennusaikaisia vikoja ja puutteita, joita varten asukkaiden tai asunnon myyjän tulisi reklamoida kiinteistön perustajaosakasta heti, kun puutteet havaitaan. Tätä varten on myös asuntokauppalaissa säädetty vuositarkastus, jossa myyjä käy kohteen puutteet läpi asunnon ostajien kanssa. On kuitenkin hyvä valmistautua puutteiden läpikäymiseen jo hyvissä ajoin keräämällä lista puutteista ja vaurioista, jolloin ollaan valmistautuneita vuositarkastukseen.

Suurin osa isoimmista puutteista ja ongelmista sijaitsee yleensä esim. kiinteistön julkisivussa, ikkunoissa sekä pellityksissä, joita asukas ei pääse itse omin silmin havaitsemaan tai hänellä ei ehkä ole ymmärrystä puutteiden havainnointiin. Tätä varten on hyvä palkata ammattilainen osakkaiden avuksi jo ennen vuositarkastusta, jotta puutelistaus saadaan kuntoon ja perustajaosakasta voidaan reklamoida. Vuositarkastuksen jälkeen havainnoista ei enää voi reklamoida ja maksettava jää taloyhtiön vastuulle.

Vuositarkastuksissa asiantuntijan apu luo turvaa

Taloyhtiön isännöitsijä ja hallitus voivat tarkastaa rakennuksen itse, mutta on hyvä pohtia tarkkaan, riittääkö oma asiantuntemus tarkastuksen suorittamiseen varsinkin, jos ei ole alan koulutusta ja kokemusta.

Vuositarkastukseen valmistautuminen saattaa olla isännöitsijälle ja hallitukselle hankalaa, sillä ilman aiempaa kokemusta rakentamista koskevia määräyksiä ja tyypillisimpiä virheitä ei välttämättä tunneta.

”Asiantuntijoiden apua kannattaa käyttää, koska siten hallitus toimii huolellisesti ja vähentää riskiä siitä, että jokin rakennuksen puutteista jäisi huomaamatta ja näin siitä aiheutuvat korjauskustannukset jäisivät taloyhtiön maksettavaksi”, kertoo Raksystemsin rakennuttamispäällikkö Tuomas Venermo.

Asiantuntijoiden käyttäminen vuositarkastuksen ennakkotarkastuksessa lisää myös osakkaiden tyytyväisyyttä isännöitsijää ja hallitusta kohtaan, kun rakennuksesta ja osakkaiden edusta pidetään hyvää huolta heti alusta alkaen.

#otakiinteistöhaltuun

Vastuullinen kiinteistönpito on säännöllistä ja ennakoivaa, sen avulla ylläpidetään kiinteistön taloudellista arvoa ja kuntoa sekä parannetaan asumisen viihtyvyyttä, turvallisuutta ja terveellisyyttä. Kiinteistönhoitoon kuuluu myös rakennuksen käytön ja asumisen ympäristövaikutusten huomioiminen. Vanhemmissa kiinteistöissä tämä tarkoittaa taloteknisten järjestelmien päivittämistä energiatehokkaiksi ja ajantasaisten määräysten mukaisiksi. Uusissa kiinteistöissä suunnitelmallisuus ja huolenpito tulee aloittaa jo alkumetreiltä lähtien.

Taloyhtiön elinkaari Raksystems

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp