Miten esimiestyöhön panostetaan Raksystemsillä?

Hyvä esimies on inhimillinen ja oikeudenmukainen

Hyvä esimiestyö on äärimmäisen tärkeää koko henkilöstön työhyvinvoinnin ja yrityksen tuloksen kannalta. Ilokseni olen saanut huomata, että esimiestyöhön on haluttu panostaa Raksystemsillä myös käytännön tasolla. Aina se ei ole niin.

Esimiehen monet roolit

Me esimiehet olemme tiimin innostajia, kehittäjiä ja vastuunkantajia. Toisinaan olemme myös erotuomareita ja roskakoreja. Esimiehenä toimiminen on haastavaa, mutta onnistuessaan niin antoisaa. Kukapa ei haluaisi nähdä tiimiläisten kehittyvän ja puskevan samalla myös jatkuvasti parempiin tuloksiin hyvällä fiiliksellä?

Esimiehillä on tulosvastuu ja tärkeä rooli yrityksen strategisten tavoitteiden jalkauttajana. Yleensä meidän tehtäviin kuuluu myös paljon muuta esimiestyön lisäksi. Arki onkin jatkuvaa tasapainottelua ihmisten, asioiden ja itsensä johtamisen kanssa.

Millainen johtaminen toimii tänä päivänä?

Esimiestyö on ollut muutoksen kourissa jo jonkin aikaa. Työhuoneensa nurkassa istuva käskyjä jakava pomo on vaihtunut innostavaksi suunnannäyttäjäksi.

Pidän tästä suunnasta. Mielestäni esimiehen tärkeimpiä piirteitä ovat ehdottomasti inhimillisyys ja empatia. Johtaja on ihminen, kuten muutkin tiimin jäsenet. Hänelläkin on tunteet ja hän myös ymmärtää, että muillakin on. Hän ei ole täydellinen, vaan tekee myös toisinaan virheitä. Virheitä tapahtuu meille kaikille. Niistä opitaan ja mennään eteenpäin. Myös oikeudenmukaisuus on tärkeä esimiestyön elementti. Vain siten pystymme pitämään pelin reiluna.

Arvostan sitä, että Raksystemsillä panostetaan avoimeen, reiluun ja virheitä sallivaan kulttuuriin. Avoimuus ja aitous tuovat luottamusta, jota tarvitaan erityisen paljon tässä maailmantilanteessa. Meillä esimiestyölle on sovittu myös yhtenäiset käytännöt, joiden avulla tuodaan johtamiseen oikeudenmukaisuutta ja tasavertaisuutta.

HR-osasto esimiestyön tukena

Me henkilöstöhallinnon ammattilaiset olemme esimiestyön tärkeä tukitoiminto. Työsuhdeasioiden asiantuntijoina meillä on hyvät työkalut, jotka auttavat heitä työssään.

Toisinaan esimiestyössä kohdataan haastavia tilanteita, joiden ratkaiseminen tuntuu mahdottomalta. Raksystemsin alati kasvava HR-osasto on esimiesten puolueeton tuki ja turva, jolta saa näkemyksen tilanteeseen kuin tilanteeseen. Meille on tärkeää, että esimiehet voivat hyvin eivätkä koe olevansa yksin. Esimiehen huono olo näkyy nopeasti myös alaisten toiminnassa ja oravanpyörä on valmis.

Esimiesten hyvinvointia ja tiimiläisten kokemusta esimiehestä seurataan meillä säännöllisten henkilöstökyselyiden merkeissä. Kyselyiden tulokset keskustellaan myös läpi tiimiläisten ja esimiesten kanssa.

Hyväksi esimieheksi ei synnytä

Esimiehenä toimiminen on jatkuvaa kehittymistä. Siihen ei ole tiettyä ohjenuoraa eikä siinä ole koskaan valmis. Siksi esimiestyöhön tulee panostaa organisaatioissa säännöllisesti myös käytännön toimenpitein.

Meillä tarjotaan tänä vuonna esimiehille useita koulutusmahdollisuuksia. Niissä syvennytään esimiestyön syövereihin mm. käytännön tasolla, käydään läpi haastavia tilanteita ja pohditaan huipputiimin muodostamista. Esimiestyön kehittäminen nähdään selvästi myös johtotasolla tärkeänä asiana, joka on mielestäni hienoa. Erityisen paljon mieltäni lämmittää kuitenkin se, että esimiehet ovat myös pitäneet koulutuksista.

Riia Lampelo

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp