Homevauriot pelottavat ja syystä

Raksystems Insinööritoimisto Oy teetti Taloustutkimus Oy:llä tutkimuksen taustoittaakseen kuluttajien tarvetta keväällä 2017 julkistettavaa Raksystemsin mobiilipalvelua varten. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaisten pientaloasujien kiinnostusta käyttää uutta verkko- ja mobiilipalvelua oman asumisensa tukena. Kohderyhmäksi (n=1061) valittiin 25-79 vuotiaat pientaloissa (oma-, rivi- ja paritalo) asuvat suomalaiset. Sama tutkimus toteutettiin myös Ruotsissa.

Tutkimuksen mukaan pientaloasujista 40 % kokee kodin kuntotarkastuksen sekä sisäilma- ja kosteusasiat kaikkein selvimmin haastavimmiksi omakoti- ja pientalon hoidossa ja ylläpidossa. Etenkin nuoremmille ja keski-ikäisille nämä sekä pesuhuoneen rakenteiden kunnon tarkastukset ovat vaikeita hallita. Ulkopuolista apua kodin kunnon tarkastamiseksi kaivataan, jotta mahdolliset piilevät viat ja homevauriot havaitaan ajoissa. Tutkimuksessa tiedusteltiin myös onko vastaajille tehty Raksystemsin toimesta kuntotarkastus. Yli 60 % vastaajista koki tärkeimmiksi kriteereiksi kuntotarkastuksen tilaamiseksi Raksystemsiltä yrityksen palvelun korkean laadun sekä piilovirhevakuuttamisen mahdollisuuden.

Pientaloasujien huoli oman kodin kunnosta ei ole turha, sillä n. 100 000 pientaloa tarkastaneen Raksystemsin mukaan yrityksen tarkastusraporttien perusteella n. 55 % pientaloista on toimenpiteitä vaativia kosteusvaurioita ja puutteita (Raksystems Anticimex Oy:n selvitys v. 2009).

Nuoremmat omakotiasujat valmiita opastukseen

Tavalliset, jokaiseen kotiin kuuluvat palohälyttimien tarkistustyöt sekä esimerkiksi ilmanvaihtokoneen suodattimien vaihto ovat rutiininomaisia askareita. Näihin tehtäviin on nykyaikana saatavilla ohjeistusta vaikka videoiden avulla, joten asukkaiden on helppo suoriutua niistä itsenäisesti ja ne koetaan helpoiksi tehtäviksi. Ongelmana on, että kuluttaja ei aina tiedä mikä ohje on luotettava ja mistä se löytyy.

Vanhemman väestön keskuudessa koetaan katon sadevesikourujen puhdistus- ja tarkistustyöt pientaloasumisessa haastavimmiksi toimenpiteiksi. Iäkkäämpien asukkaiden tietotaito pientaloasumiseen liittyen koetaan ehkä yleisesti paremmaksi kuin nuorempien, mutta vaikka kokemusta ja tietoa on, ei iän tuomien liikkumiseen ja tasapainoon tulevien rajoitteiden takia esimerkiksi juuri katon sadevesikourujen puhdistus- ja tarkistustyöt ole enää mahdollisia kaikille.

– Olemme jatkuvasti kahden tulen välissä pientaloasumisessa: kodin arvon tulee säilyä mutta miten, millä hinnalla ja kuinka edeten. Nuoremmat asukkaat ovat tottuneita älypuhelinten, sovellusten ja ylipäätään palveluiden käyttäjiä, kun taas vanhempi sukupolvi kokee osaavansa ja tuntevansa oman kotinsa läpikotaisin mutta mahdollisesti ikä ja kunto alkavat asettamaan jo tiettyjä rajoitteita tietotaidon toteuttamiseen. Tutkimuksen mukaan 25-49-vuotiaat kaipaavat ulkopuolista apua ja etsivät verkosta tietoa kodin kunnossapitämiseen, Raksystems Insinööritoimisto Oy:n toimitusjohtaja Marko Malmivaara kertoo.

Kodin ylläpidon tietotaidot hukassa

Tutkimuksessa voitiin havaita, että mm. 25 %:n mielestä tietotaidon puuttuminen kotiin kohdistuviin remontteihin ja kodin ylläpitoon on haastavaa. Nykyteknologia mahdollistaa erilaisten ohjeiden ja vinkkien löytämisen internetistä mutta harvemmin niissä on kerrottu sen tarkemmin, mitä kattoa tutkiessa tulee oikeasti katsoa ja tarkastaa ja miltä katolla kuuluu näyttää.

– Koemme alan yrityksenä, että meillä on velvollisuus auttaa tavallista pientaloasujaa arjen ongelmissa. Haluamme, että kansallisomaisuutemme arvo ja ihmisten terveys säilyvät. Pyrimme kehittämään palveluitamme ja henkilökuntaamme, jotta pysymme ajan hermoilla. Kuluttajia palvelevat mobiilipalvelut ovat yrityksessämmekin varmasti lähitulevaisuutta Malmivaara jatkaa.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp