Korjaussuunnittelu

Isännöitsijä – aloita korjaussuunnittelu tarpeiden kartoittamisella

Kun rakenteiden tai järjestelmien käyttöikä on tullut tiensä päähän tai, kun rakenteessa tai sen osassa havaitaan korjaustarpeita, on edessä saneerattavan kohteen korjaussuunnittelu. Suunnittelutyötä edeltää tarpeiden kartoitus ja korjattavan kohteen tutkiminen eli hankesuunnittelu, jotta oikeanlaiset korjausmenetelmät ja remontin laajuus osataan määritellä. Budjetti ja taloyhtiön osakkaatkin antavat omat raaminsa ja toiveensa tulevalle remontille.

Pyri ennakoimaan

Suunnitelmallinen kiinteistön kunnossapito antaa hyvät edellytykset sille, että tulevaisuudessa siintäviin korjaushankkeisiin osataan ja voidaan varautua etukäteen. Tarvittavat rakenteiden kuntotutkimukset osataan suorittaa hyvissä ajoin ja mahdolliseen rahoitukseen osataan varautua siten, että taloyhtiön ja asukkaidenkin talous kestää tulevan remontin.

Joskus syliin voi kuitenkin tipahtaa suurempikin korjaushanke, jolloin tilanne tulee kartoittaa perusteellisesti ja korjaustarpeet huomioida kohteen ominaisuudet mielessä pitäen. Hätiköidysti tehdyt päätökset saattavat johtaa siihen, että korjauksia pitää uusia tai teettää pian seuraavaan asuntoon tai osaan rakennuksesta, mikäli asiaa ei korjata perusteellisesti ja kerralla kuntoon.

Ota selvää hankkeen luvanvaraisuudesta

Paikalliselta rakennusviranomaiselta on aiheellista tarkistaa, onko suunnitteilla oleva korjaushanke luvanvarainen ja liittyykö siihen jotain ehtoja. Luvanvaraiseen rakennushankkeeseen laki edellyttää pääsuunnittelijaa. Kyseisen roolin mukaiset tehtävät on määritelty Maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä -asetuksessa ja Suomen Rakentamismääräyskokoelmassa. Pääsuunnittelijan rooli on valvoa suunnittelun laatua hankkeen alkumetreiltä toteutukseen ja luovutukseen saakka.

Hankesuunnitelma on edellytys oikean korjaustavan ja hankkeen laajuuden määrittämisessä

Hankesuunnitteluvaiheen kustannukset koko korjaushankkeen budjettiin suhteutettuna ovat yleensä vain 0,3 – 3 %, jolloin perusteellinen suunnitelmien teko on kannattavaa. Samalla, kun suunnitelmat toteutetaan kokonaisvaltaisesti, on eri ratkaisuille mahdollista löytää taloudellisesti kannattavimmat vaihtoehdot materiaalivalinnoista lähtien.

Laadukkaalla hanke- ja rakennesuunnittelulla pidennetään rakennuksen ikää. Materiaalivalinnat, hankkeen toteutusajankohta ja laajuus vaikuttavat asumiskustannuksiin ja -mukavuuteen. Taloudellisesti järkevien ja kauaskantoisten ratkaisujen tekeminen helpottuu, kun suunnitelmat tehdään perusteellisesti tietoon perustuen.

Ajattele kauaskantoisesti – tänään tehty panostus tuottaa tulosta tulevaisuudessa

Asumismukavuutta parannetaan yhä useammin erilaisilla IoT-ratkaisuilla. Panostamalla LVISA-suunnitteluun eli sähkö- ja automaatiotekniikkaan sekä lämmitys-, vesijohto- ja ilmanvaihtotekniikkaan, on tehdystä korjaushankkeesta mahdollisimman paljon hyötyä myös tulevaisuudessa.

Vanhat rakennukset vaativat täydennys- ja muutossuunnitelmia

Vanhojen kiinteistöjen korjaaminen on useimmiten yllätyksiä täynnä. Tällöin suunnitelmat vaativat täydennystä ja muutoksia hankkeen aikanakin.

Ikää kartuttaneissa kiinteistöissä suunnitelmien tekeminen vaatii useita kohdekäyntejä ja tarvittaessa piirustuksien luomista alusta alkaen. Erityisesti vanhoissa kiinteistöissä alkuperäisen rakennustavan ja -materiaalien tunnistaminen on tärkeää, jotta oikeanlaiset korjaustavat osataan valikoida.

Suurissa korjaushankkeissa asukkaiden ja osakkaiden toiveiden ja tarpeiden kuuleminen kannattaa

Korjaushankkeissa, joissa remontoidaan myös taloyhtiön asuintiloja tai asuinmukavuuteen vaikuttavia järjestelmiä, on hyvä kuunnella asukkaiden toiveet tulevan remontin ja sen lopputuloksen osalta.

Asukkaita voi osallistaa erilaisin kyselyin tai yhteisin tapaamisin hankkeen suunnitteluprosessiin. Kun kaikkien toiveet on kuultu ja huomioitu suunnitelmissa, on yleensä hankkeen lopputulos parempi niin asukkaiden kuin taloyhtiönkin kantilta.

Korjaussuunnittelu on yhteistyötä

Saneerattavasta kohteesta riippuen, korjaussuunnittelu kuten rakennesuunnittelu on asiantuntijoiden ja tilaajan yhteistyötä. Rakennesuunnittelija vastaa teknisistä toteutuksista, arkkitehti visualisuudesta ja projektinjohto valvonnan kanssa asetettuihin tavoitteisiin pääsemisestä. Pääsuunnittelija vastaa nimensä mukaisesti kokonaisuudesta.

Kaikki palvelut saman katon alta

Raksystems toimii valtakunnallisesti, ja palvelutarjoamastamme löytyvät sopivat palvelut niin taloyhtiön suunnitelmallisen kunnossapidon tueksi kuin korjaushankkeen suunnitteluun sekä hankkeen projektinjohtoon ja valvomiseen saakka. Suunnittelun puolelta osaamista löytyy sekä uudis- että korjaussuunnittelusta sekä arkkitehti- että LVIS-suunnittelusta.

Kokonaisvaltainen osaamisemme on asiakkaan etu: kun hanke on alusta loppuun yhden toimijan hyppysissä, on hankkeen kokonaiskuva selkeämpi ja tieto liikkuu tekijöiden välillä saumattomammin verrattuna tilanteeseen, jossa hankesuunnitelman, toteutussuunnitelman ja projektinjohto olisi toisistaan irrallisten toimijoiden toteuttama – säästät aikaa ja rahaa.

Lue lisää:

Hankesuunnittelu on seuraava askel Kuntoarvion ja PTS:n jälkeen

As Oy Näsinlaineen hanke- ja korjaussuunnittelu sekä rakennuttaminen ja valvonta

As Oy Laivastonkatu 8-10 linjasaneerauksen suunnittelu

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp