Kauppakeskus Mylly uusi LEED-sertifikaattinsa.

Kauppakeskus Mylly uusi käyttövaiheen LEED-sertifikaattinsa

Kauppakeskus Mylly Raisiossa uusi kesällä 2022 käyttövaiheen LEED-ympäristöluokituksensa. Uudelleen sertifiointi todentaa Kauppakeskus Myllyn jatkuvaa vastuullisuustyötä. Raksystems Green Building Services -divisioonan asiantuntijat konsultoivat sertifioinnin uusimisessa.

Käyttövaiheen LEED-sertifikaatti kertoo vastuullisesta kiinteistön käytöstä

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on yhdysvaltalaisen U.S. Green Building Councilin ylläpitämä ympäristösertifikaatti, joka arvioi kattavasti kestävän kehityksen ratkaisuja rakentamisessa ja kiinteistöjen käytössä ja ylläpidossa. LEED-järjestelmä jakaantuu neljään eri luokitustasoon, joita ovat Certified, Silver, Gold ja Platinum.

LEED-sertifioinnin voi saada hankevaiheen lisäksi myös rakennuksen käyttövaiheelle, jossa mitataan kiinteistön ja sen palveluiden ympäristötehokkuutta ja vastuullista ylläpitoa. Sertifioinnin myötä saadaan työkalut rakennuksen kestävään ylläpitoon ja säästöihin muun muassa energiankulutuksessa. Ympäristöluokiteltu kiinteistö kertoo liiketilaympäristön kokonaisvaltaisesta vastuullisuudesta ja siitä, että tilojen käyttäjät ovat saaneet vaikuttaa työympäristönsä toimivuuteen ja viihtyvyyteen.

Uusittu sertifikaatti kertoo jatkuvasta ja tasalaatuisesta vastuullisuustyöstä

Kauppakeskus Myllylle haettiin vuosien 2021-2022 aikana LEED Existing Buildings: Operation & Maintenance -ympäristöluokitusta uusimmalla luokitusversiolla 4.1, joka painottaa aiempaa enemmän jatkuvaa seurantaa ja raportointia. Kauppakeskus Myllyllä oli ennestään vuodelta 2009 LEED-sertifiointi, ja uudelleen sertifiointi saavutettiin uusimmalla LEED-työkalulla v4.1. Gold-tason luokitus saavutettiin kesäkuussa 2022. Saavutettu LEED-sertifiointi on voimassa kolme vuotta. Määräajan kuluttua on aina haettava sertifioinnin uusimista.

LEED Existing Buildings: Operation & Maintenance on rakennuksen käyttövaiheen luokitustyökalu, joka mittaa kiinteistön energiatehokkuutta, ympäristöystävällisyyttä, käyttäjäviihtyvyyttä sekä kestävän kehityksen mukaista ylläpitoa. Sertifikaatti perustuu riippumattoman kolmannen osapuolen tekemään arviointiin rakennuksen ympäristöominaisuuksista ja on kansainvälisestikin vertailukelpoinen.

Kiinteistön suorituskyky vaikuttaa sertifioinnin saamisessa

Olemassa olevissa kiinteistöissä tarkastellaan muun muassa energia- ja vedenkulutusta, käyttäjätyytyväisyyttä, jätetietoja, työmatkaliikennettä ja sisäolosuhteita. Olemassa olevien kiinteistöjen sertifioinnissa keskitytään rakennuksen suorituskykyyn ja 90 % sertifioinnin pisteistä tulevat tästä painotuksesta. Suorituskyky todennetaan, kun kohteen suorituskyvyn mittarit (päästöt, kulutukset, jätteet ja liikkuminen) suhteutetaan kiinteistön pinta-alaan, käyttöasteeseen ja käyttäjämäärään.

Sertifioinnin tarkoituksena on kannustaa kiinteistöjä ympäristöystävälliseen ja -tehokkaaseen toimintaan ja se myös mahdollistaa ja kannustaa jatkuvaan seurantaan ja kehitykseen.

”Ympäristötehokkuuden avainlukujen seuranta oli ylläpitohenkilöstölle entuudestaan tuttua, mutta uutena mittarina LEEDin v4.1-versioon siirtyminen toi mukanaan sisäilman laadun mittaukset. Mittausten suunnittelu, soveltuvan mittaustekniikan valinta ja toteutus oli tämän kokoluokan hankkeessa mielenkiintoista, ja pääsimme lopulta hyvään lopputulokseen. Muidenkin ympäristötehokkuusmittarien valossa Myllyssä oli tehty hyvää työtä, mitä korkea 76 pisteen lopputulos kuvasti. Gold-tason raja on 60 pistettä”, kertoo johtava asiantuntija Sami Nevala.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp