Mitä ovat asuntokaupan kuntotarkastuksella suositellut jatkotutkimukset?

Kohti sujuvaa asuntokauppaa

Asunto-osakekauppaa säätelee asuntokauppalaki ja kiinteistöjen myyntiä Maakaari. Myyjän vastuulla on välittää kodista oikeaa tietoa ostajaehdokkaalle. Kodin myymisestä kannattaakin lähtökohtaisesti tehdä läpinäkyvää sekä kertoa ostajaehdokkaille kodin tai kiinteistön kunnosta todelliseen tietoon perustuen. Asuntokaupan yhteydessä on järkevää ja kauaskantoista hyödyntää asiantuntijoiden ammattitaitoa erityisesti kodin rakennusteknisen kunnon selvittämisessä. Kauppojen jälkeiselle ajalle voi taas hakea taloudellista turvaa vakuutuksen avulla, mahdollisia piilovirheitä ajatellen.

Kodin kuntotarkastuksella ennakoit ja teet kodin myymisestä läpinäkyvämpää

Asuntokaupan yhteydessä suositellaan teetettäväksi kodin kuntotarkastus. Tarkastuksen tavoitteena on tuottaa puolueetonta tietoa kodin rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista, vaurio-, terveys- ja käyttöturvallisuusriskeistä. Samalla edellä mainittuihin tutkittaviin kokonaisuuksiin asiantuntija antaa toimenpide-ehdotuksensa.

Suosittelemme tekemään kuntotarkastuksen kodin myymisen alkumetreillä. Ennakkoon tehty tarkastus helpottaa kodin arvon määrittelyä ja parhaimmassa tapauksessa nopeuttaa asunnon myyntiä. Arvion tilaajana voi toimia myyjä, ostaja, kiinteistövälittäjä tai osapuolet yhdessä. Kuntotarkastuksen suorittaa rakennusteknisen asiantuntija KH 90-00394 Suoritusohjeen mukaisesti.

Kuntotarkastuksesta on hyötyä muulloinkin kuin vain asuntokaupan yhteydessä. Ajoissa havaitut vauriot rakenteissa ja niiden korjaaminen, voivat tuoda isojakin säästöjä omistajan rahapussiin. Ennen isompia remontteja on hyvä ottaa selvää asiantuntijan avulla kodin rakenteiden kunnosta.

Rakennustiedon RT-kortit määrittelevät rakentamisen laadun lähtötason

RT-kortisto on paikka, joka kokoaa yhteen rakentamiseen liittyvää tietoa sähköiseen tietokantaan. RT-kortistosta löytyy ohje-, säännös- ja tuotetiedot rakennuttamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen, kunnossapitoon ja rakennustarvikevalintoihin. Kortisto toimii laatujärjestelmänä, joka tähtää kestävään rakentamiseen.

RT-kortistoa hyödynnetään myös Raksystemsin Kuntotarkastuksessa, tarkastus suoritetaan KH 90-00394 Suoritusohjeen mukaisesti. Ohjeistus nojaa useammassa kohdassa Rakennustiedon RT 18-10922 -korttiin, jossa määritellään muun muassa kiinteistön tekniset käyttöiät. Teknisellä käyttöiällä voidaan esimerkiksi tarkoittaa salaojien tai peltikaton keskimääräistä käyttöikää.

Huoltotoimenpiteitä ja suositeltua tarkasteluväliä kannattaa noudattaa, jotta rakenteiden ajankohtainen kunto on tiedossa ja mahdollisiin uusimisiin sekä isompiin remontteihin voidaan varautua hyvissä ajoin myös taloudellisesti. Tukkeutuneen salaojan avaaminen tai katon puhdistaminen ja kiinnikkeiden sekä tiivisteiden säännöllinen tarkastus pidentävät rakenteiden käyttöikää.

RT-arkistossa säilyy vanhentunut tieto sekä ohjeistukset, jolloin epäselvissä tapauksissa vanhoihin ohjeistuksiin on helppo palata. Korttien avulla voidaan selvittää esimerkiksi rakennusvaiheen aikaiset ohjeistukset ja laatumääritykset, jotka kertovat, onko kyseessä kohteessa havaittu rakennusvirhe vai aikakaudelle ominainen rakennustapa.

Kauppaturva toimii vakuutena myynnin jälkeisenä aikana

Asunto-osakkeiden kaupassa ostajalla on kaksi vuotta aikaa asunnon hallinnan luovutuksesta valittaa havaitsemistaan virheistä. Kiinteistökaupassa myyjän vastuuaika on viisi vuotta. Myyty koti on hyvä vakuuttaa mahdollisten piilovirheiden osalta, sillä asuntokauppariidat voivat johtaa oikeudenkäyntiin.

Kauttamme on mahdollista hankkia myytävälle asunnolle Kauppaturva-vakuutus kattamaan mahdollisista piilovirheistä aiheutuvia taloudellisia kuluja 2-5 vuoden ajalle. Piilovirheillä tarkoitetaan virheitä, joita kuntotarkastuksen yhteydessä ei ole havaittu ja, joista myyjä tai ostaja ei ole ollut myyntihetkellä tietoinen.

Kauppaturva on mahdollista hankkia:

  • Kerrostaloasuntoon, johon on tehty Raksystemsin Kosteuskartoitus.
  • Rivi- ja paritaloasuntoihin sekä erillis- ja omakotitaloihin, joihin on tehty Raksystemsin Kuntotarkastus.

Lue lisää piilovirhevakuutus Kauppaturvasta.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp