Näin valitset rakennustyön valvojan.

Rakennustyön valvojalla on monta nimeä – näin valitset oikean

Rakennusvalvoja, työmaavalvoja, osakasremontin valvoja, rakennustarkastaja ja rakennusviranomainen – rakennustyön valvojaa kutsutaan monella eri nimellä, joka ymmärrettävästi hämmentää palvelun tilaamista harkitsevaa taloyhtiötä.

Monien nimien rakennustyön valvoja

Rakennusvalvojilla ja työmaavalvojalla tarkoitetaan yleensä puhekielessä rakennustyön valvojia. Heidän työtään ohjaa tyypillisesti talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo. He varmistavat, että taloyhtiön rakennushanke toteutetaan sopimuksen mukaisesti niin teknisesti, laadullisesti kuin kustannuksiltaankin. Rakennustyön valvoja on taloyhtiön palkkaama taloyhtiön edunvalvoja.

Rakennusvalvontaviranomaiset ja osakasremontin valvojat sekoitetaan usein virheellisesti rakennustyön valvojiin. Myös he valvovat rakentamisen laatua, mutta eivät taloyhtiön edustajana.

Kun taloyhtiön osakas remontoi huoneistoa koko taloyhtiötä koskevien isompien korjaushankkeiden ulkopuolella, osakas tilaa tehtävään osakasremontin valvojan. Taloyhtiöt vaativat usein osakasremontin valvojan palkkaamista, jotta remontti toteutetaan varmasti huolella. Valvonta kohdistetaan yleensä taloyhtiön kunnossapitovastuulla oleviin rakennuksen osiin, rakenteisiin ja perusjärjestelmiin. Näitä ovat esimerkiksi vedeneristykset.

Rakennusvalvontaviranomaiset valvovat kunnan kaavojen noudattamista sekä käsittelevät rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevia lupia. Lisäksi he valvovat yleisesti rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa. Esimerkiksi rakennustarkastajat ovat rakennusvalvonnan alaisia virkamiehiä. Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, joka on laissa säädetty.

Kuka voi toimia rakennusvalvojana?

Rakennustyön valvojalle ei ole lain vaatimusta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kuka vaan voi toimia valvojana.

Taloyhtiöllä on rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuus. Sen mukaan hankkeessa toimivilla on oltava riittävä asiantuntemus ja ammattitaito tehtävän vaativuuteen nähden. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tehtävään tulee palkata ammattilainen eli valvoja.

Näin valitset pätevän rakennustyön valvojan

Valvojalla pitää olla tehtävään soveltuva koulutus. Se tulee olla vähintään rakennusmestarin (AMK) tai vastaavaa aiemman eli vähintään teknikon tutkinto. Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritetään ja Ympäristöminiteriön ohjeessa tarkennetaan minimivaatimuksia tutkinnoille, joita eri vaativuusluokan tehtäviin tarvitaan. Niitä on hyvä soveltaa myös valvojaa valitessa.

Asiantuntevalla valvojalla on vähintään viiden vuoden työkokemus alalta. Kokemusta on hyvä olla kertynyt sekä urakoijan että valvojan roolista. Rakennustyötä on haastava valvoa, mikäli ei tiedä miten rakennustyö kokonaisvaltaisesti toteutetaan.

Pätevä rakennusvalvoja on erikoistunut oikeanlaiseen valvontaan. Rakennusteknisten töiden valvojalla ei ole aina tarvittavaa osaamista taloteknisten töiden valvontaan, jolloin myös LVIA- ja sähkövalvojien palkkaaminen on kannattavaa. LVIA-valvoja valvoo lämmitys-, vesijohto-, ilmanvaihto- ja automaatioteknisiä sekä sähkövalvoja sähköteknisiä töitä.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp