Kuntotarkastus on ensimmäinen askel onnistuneeseen asuntokauppaan

Raksystems  teetti laajan kyselyn asuntokaupan kuntotarkastuksista suurimpien kotimaisten kiinteistönvälitysalan yritysten keskuudessa. Tutkimukseen osallistui 200 kiinteistönvälitysalan ammattilaista kautta maan.

Kyselyn tuloksista voidaan havaita, että lähes jokainen kiinteistönvälittäjä suosittelee kuntotarkastuksen tekemistä jossain vaiheessa asuntokauppaa, vaikkakin sen lopullisesta teettämisestä päättää myyjä, ostaja tai tahot yhdessä. Ongelman tästä muodostaakin juuri se, että ostopäätöksen lopulta tekee aina kuluttaja. Kiinteistönvälittäjältä vaaditaan lujaa ammattitaitoa, jotta hän osaa kertoa kuntotarkastuksen välttämättömyydestä myyjälle, jolloin tarkastus voidaan laatia jo myynnin alkuvaiheessa.

Alkuvaiheessa laadittu kuntotarkastus vähentää niin myyjän, ostajan kuin välittäjänkin taakkaa, sillä kohteen kunto on tiedossa jo asunnon myyntitekstejä kirjoitettaessa, asuntonäytöllä sekä ostotarjousta laadittaessakin. Ikäviltä pettymyksiltä vältytään, kun ostotarjouksen jälkeen ei tarvita enää kuntotarkastusta, joka saattaakin paljastaa kohteesta mittavia puutteita, vaurioita tai vikoja. Suurin osa asunnonostajista kuitenkin vaatii kuntotarkastusta, mikäli sitä ei etukäteen ole teetetty.

– Jos kuntotarkastus teetetään vasta ostajaehdokkaan löydyttyä riskinä on, että löydettyjen vaurioiden perusteella tingitään hintaa ja yleensä turhaan, koska kaikissa omakotitaloissa on aina huomautettavaa. Joskus jopa niin paljon, että kaupat peruuntuvat. Toisinaan jatkotutkimuksia ja rakenneavauksia ei haluta tai ehditä tehdä, sillä kaupat halutaan tehdä nopeasti. Seurauksena ovat vauriot, jotka löydetään vasta muuton jälkeen tai pintaremontoinnin yhteydessä. Tästä pahimmillaan seuraa vuosien riitely oikeudessa, josta aiheutuu mittavia lisäkustannuksia, kertoo Raksystemsin toimitusjohtaja Marko Malmivaara.

Tällä hetkellä jopa 70 % tarkastuksista teetetään vasta ostajan löydyttyä, vaikka nykyostaja osaa vaatia luotettavia kohdetietoja jo asuntonäytöllä.  Kyselyyn vastaajat toteavatkin, että tulevaisuudessa kuntotarkastuksia tullaan varmasti teettämään yhä enemmän myynnin alkuvaiheessa. Vastanneet välittäjät toteavat, että asiantunteva kuntotarkastaja kertoo mahdollisista ongelmista ja korjaustarpeista myyjälle jo myyntitoimeksiannon alkuvaiheessa, mikä helpottaa turvallisen asuntokaupan tekemistä. Valtaosa kiinteistönvälittäjistä kokee kuntotarkastuspalvelut luotettaviksi.

 

Turvallisen asuntokaupan paketti

Kiinteistönvälittäjille suunnatussa kyselyssä kävi ilmi, että Raksystemsin tarjoamaa piilovirhevakuutusta käytetään turvallisen asuntokaupan välineenä. Vakuutus tekee myytävästä asunnosta houkuttelevamman ja suojaa ostajan ja myyjän lisäksi myös kiinteistönvälittäjää.

Kyselyyn vastanneet totesivat piilovirhevakuutuksen myös nopeuttavan asunnon myyntiä mutta myyntiaikaa tärkeämmäksi tekijäksi huomioitiin kuitenkin sen tuoma taloudellinen turva ja oikeusturvakysymykset.

Myös Ruotsissa on huomattu, että etukäteen tarkastettu ja vakuutettu kohde myydään noin kolmannes nopeammin ja 20 % paremmalla hinnalla kuin tarkastamaton ja vakuuttamaton asunto. Kattavat tiedot myytävästä kohteesta lisäävät kaupan läpinäkyvyyttä ja lisäävät ostajan luottamusta ostettavaan kohteeseen merkittävästi.

Muissa Pohjoismaissa kodin ostajien ostamat vastaavat vakuutukset ovat yleinen käytäntö, kun se Suomessa vielä on poikkeuksellista. Asunnonvaihtoon liittyviä vakuutuksia ostetaan Pohjoismaissa seuraavasti:

  • Suomessa 4 % asuntokaupassa
  • Norjassa 70 % asuntokaupassa
  • Ruotsissa 75 % asuntokaupassa
  • Tanskassa 90 % asuntokaupassa

Raksystems paketoi turvallisen asuntokaupan tarjoamalla kuntotarkastuksen ja piilovirhevakuutuksen niin ostajalle kuin myyjällekin.

 

Tulevaisuudessa turvallisempaa ja läpinäkyvämpää asuntokauppaa?

Kiinteistönvälittäjille suunnatun kyselytutkimuksen ja aiemman tutkimustiedon valossa on siis aiheellista miettiä, miksi vain alle kymmenys kuntotarkastuksista tehdään ennakoivasti, vaikka ne edistävät kaupantekoprosessia. Välittäjien mukaan kyse on tiedotuksen puutteesta ja vallitsevasta kaupantekotavasta, jota toimeksiantajat eivät ole laajemmin kyseenalaistaneet. Välittäjien avoimissa vastauksissa ennakoitiin myös alkuvaiheessa tehtävien kuntotarkastusten yleistyvän tulevien vuosien aikana Suomessakin.

Kuntotarkastetun ja piilovirhevakuutetun kohteen myynti on niin myyjän kuin kiinteistönvälittäjänkin etu, ostajasta puhumattakaan. Kukaan ei toivo työnsä valuvan hukkaan juuri ennen sovittuja asuntokauppoja tai vuosien oikeusprosessia vaan jouhevaa ja luotettavaa asuntokauppaa, jossa kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp