Lämpökuvaus ja sisäilman pitkäaikainen seuraaminen uuden kiinteistön kunnon selvittämisessä

Uusien isojen rakennusten lämpöviihtyvyysongelmat, esimerkiksi viileät lattiat, kylmä sisäilma tai vedontunne, havaitaan selkeästi lämmityskaudella. Samalla kun sisälle pyrkivä kylmä ilma tuo rakennuksen käyttäjille epämukavat olosuhteet, heikentää ulospäin liikkuva lämmin ilma rakenteiden toimintaa ja kuntoa. Lisäksi nämä molemmat nostavat kiinteistön energialaskua.

Uusissa rakennuksissa sisäänpäin virtaavat ilmavuodot voivat heikentää sisäilman laatua ja aiheuttaa käyttäjille oireilua, mutta onneksi nämä ovat tyypillisesti kohtuullisen helposti korjattavia puutteita. Ulospäin virtaava sisäilma viittaa ilmanvaihdon säädön puutteisiin ja voi aiheuttaa kosteuden tiivistymistä rakenteisiin. Ongelmat tulee ottaa vakavasti ja syyt selvittää, ennen kuin vauriot ovat päässeet laajentuman laajoja korjaustoimenpiteitä vaativiksi vaurioiksi.

Rakennusten lämpökuvauksella tutkitaan mm. lämpöviihtyvyysongelmia, rakenteiden toimintaa sekä hukkaan pääsevän energian syitä. Lämpökuvauksella voidaan havaita eristepuutteita ja jopa kostuneita eristevilloja. Lämpökuvaus on luotettava pintoja rikkomaton talvikauden tutkimusmenetelmä. Lämpökamerakuvauksen lisäksi isojen kiinteistöjen jatkuva-aikaiseen seurantaan on suositeltavaa käyttää myös sisäilma-antureita. Järjestelmä tuottaa tietoa jatkuvasti mm. ilmankosteudesta, lämpötilasta, ilmanpaine-erosta, hiilidioksidista, rakennekosteudesta ja vuodoista.

Lämpöviihtyvyysongelmat kuriin lämpökameralla

Useimmiten rakennusten lämpöviihtyvyysongelmiin reagoivat ensimmäisinä päiväkodeissa olevat lapset ja heidän hoitajansa sekä lopulta myös vanhemmat. Kylmillä lattioilla pitkäjaksoinen leikkiminen ja oleskelu saa lapset ja aikuiset viluisiksi. Syyt kylmiin lattioihin saadaan monesti havaittua rakennuksen lämpökuvauksella ja nämä ongelmat saattavat korjaantua uusissa kiinteistöissä esimerkiksi lattialämmitysten säätöjen korjaamisella. Usein syy ongelmiin onkin enemmän tekniikan vääränlaisissa säädöissä ja osaamattomassa käytössä, kuin rakenteiden virheissä. Tyypillisesti rakenteista johtuvia lämpöviihtyvyysongelmia aiheuttavat esimerkiksi elementtien liitoksien ja ikkunoiden/ovien ilmavuodot.

Myös talotekniikka voi aiheuttaa lämpöviihtyvyysongelmia, jos esimerkiksi yläpohjassa ilmanvaihtokanavien eristyksissä on puutteita. Näin kanavassa virtaava ilma jäähtyy ja tiloihin tuleva tuloilma jäähtyy. Ilmanvaihtokoneen säädöt on saatettu asettaa väärin tai esimerkiksi lattialämmityksessä yksi tai useampi piiri on unohtunut kiinni tai liian auki. Tästä johtuen lattialämmitys voi jäädä joltain osin kylmäksi ja toisessa tilassa kuumaksi. Nämä ongelmat voivat johtua esimerkiksi käyttötarkoituksen huomioimatta jättämisestä, viimeistelyn puutteista tai käyttäjille ei ole annettu riittävää teknisten laitteiden perehdytystä.

Oikeaoppiseen lämpöviihtyvyyteen kannattaa satsata, sillä sen avulla saadaan parannettua rakennuksen käyttäjien työssäjaksamista sekä käyttömukavuutta ja asiakkaiden tyytyväisyyttä.

Ilmavuodot huonontavat sisäilman laatua

Sekä uudisrakennuksissa että vanhemmissa rakennuksissa sisäilmaan voi tulla muun muassa rakennusaikaista pölyä tai villakuituja, jos rakenteissa on ilmavuotoja. Mikäli tiloissa koetaan väsymystä päivän edetessä, voidaan pitkäaikaisella hiilidioksidimittauksella havainnollistaa selkeästi, kuinka esimerkiksi käyttäjien saapuessa aamulla rakennukseen, hiilidioksidipitoisuudet nousevat korkeisiin lukemiin. Arvojen noustessa myös tilan käyttäjien jaksaminen heikkenee.

Etenkin päiväkodeissa on hyvä tutkia myös sisäilman lämpötiloja, sillä korkeat sekä matalat lämpötilat voivat heikentää sisäilmaston laatua. Pitkän ilta- ja yö-jakson aikana tilat ovat tyhjillään ja lämpötila tasaantuu, mutta aamusta lasten saavuttua huoneen lämpötila nousee käyttäjien luovuttamasta lämmöstä johtuen. Nykyaikaisilla lämmitysjärjestelmillä tähän voitaisiin reagoida esimerkiksi ilmanvaihdolla tai laskemalla tilan lattialämmitystä päivän ajaksi. Käyttömukavuus ei kärsi, mutta energiaa voidaan säästää.

Tilaa rakennuksen lämpökuvaus hyvissä ajoin

Vastavalmistunut kiinteistö voidaan tutkia lämpökameran avulla laadunvarmistus mielessä ja takuuasiat huomioiden. Pääsääntöisesti tässä vaiheessa lämpökameralla havaitut virheet ja puutteet ovat rakentajan vastuulla. Jos taas ongelmia ei löydy, voi omistaja aloittaa kiinteistön käytön hyvillä mielin tutkitussa kiinteistössä.

Isojen uudiskiinteistöjen omistajien on syytä reagoida hyvissä ajoin rakennuksissa ilmeneviin puutteisiin tai ongelmiin. Parhaimmillaan estetään vahinkojen syntyminen tai vaurioiden laajeneminen. Uusissa rakennuksissa ei tyypillisesti esiinny vaurioita ilmavuodoista tai muista vastaavanlaisista puutteista, sillä tyypillisesti vauriot alkavat muodostua vasta vuosien saatossa. Mutta tutkittaessa syyt voitaisiin ennaltaehkäistä ja torjua tulevia ongelmia. Ilmanvaihdon toiminta on tärkeää etenkin rakenteiden pitkäaikaiselle kestävyydelle. Ilmanvaihdossa havaitut puutteet ja väärät säädöt tulee hoitaa kuntoon mahdollisimman pian. Ilmanvaihdon toimintaa voidaan myös seurata esimerkiksi asentamalla paine-eroa mittaava ja tallentava laite.

Lämpökamera soveltuu myös talotekniikan tutkimiseen

Lämpökameralla voidaan toteuttaa myös talotekniikan toiminnan arviointia. Lämpökuvauksen yhteydessä mitataan myös rakennuksen paine-ero, joka kertoo ilmanvaihdon tasapainotuksen onnistumisesta. Lämpökameralla voidaan mitata tuloilmaventtiilien poikkeavat lämpötilat sekä havaita lämmitysjärjestelmän toiminnan/säätöjen puutteita. Korjaamalla havaittuja rakenteellisia ja talotekniikan puutteita voidaan säästää energiaa. Energiansäästötoimenpiteet houkuttelevat varmasti myös sähkölaskun maksajaa, joka usein tilaa vuokrattaessa on vuokralainen.

Kiinteistön omistajalle saattaa aiheutua myös taloudellista tappiota vuokrista, mikäli rakennuksen ongelmat pääsevät pahenemaan. Laajoista ongelmista aiheutuu tilojen käyttökatkoja jolloin vuokranmaksuun saattaa tulla taukoa, koska vuokralainen ei voi käyttää tiloja sovitun mukaisesti.

Lämpökuvausta tilatessa on hyvä huomioida, että lämpökuvaajalta löytyy rakennusten lämpökuvaajan henkilösertifikaatti ja, että työ suoritetaan voimassaolevien ohjeiden mukaisesti.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp