Märkätilojen kosteuskartoitus ajoittaa kylpyhuoneremontin oikein

Kun kiinteistön valmistumisesta alkaa olla kaksikymmentä vuotta, on sen märkätiloille hyvä tehdä kosteuskartoitus. Märkätilojen suurin kosteusvaurioriski piilee lattiakaivossa. Tämän vuoksi märkätilojen kosteuskartoitus tehdään taloyhtiön jokaiseen kylpyhuoneeseen.

Jo ennen märkätilojen teknisen käyttöiän päättymistä, kiinteistöihin tehdään satunnaisesti kosteuskartoituksia. Kerrostaloissa tehdään kosteuskartoituksia yksittäisiin asuntoihin varsinkin asuntokaupan yhteydessä, jotta uusi omistaja välttyisi ikäviltä yllätyksiltä. Jos asunnossa on ollut vesivahinko, asuntoon tehdään kosteuskartoitus, jotta vesivahingon laajuus saadaan selvitettyä.

Märkätilojen kosteuskartoituksessa tarkastetaan etenkin märkätilojen vesivahinkoalttiit paikat, kuten lattiakaivo sekä suihkunurkkaus. Kosteusmittarilla varmistetaan, ettei märkätiloista löydy kosteutta. Asiantuntija tarkastaa myös tilojen yleisilmeen.

”Märkätilojen kosteuskartoituksesta saadut tiedot kirjoitetaan koontiraportille, joka luovutetaan isännöitsijälle tai taloyhtiön hallitukselle. Koontiraportti pitää sisällään kuvia kartoituksesta sekä kootut tutkimustulokset”, kertoo Raksystemsin kuntotutkimusosaston johtaja Jari Marttinen. 

Märkätilojen kosteuskartoituksella ajoitat märkätilaremontin oikein

Märkätilojen kosteuskartoitus tehdään yleensä pintoja rikkomatta – tarvittaville lisätutkimuksille aina lupa kiinteistön omistajalta

Märkätilojen kosteuskartoituksessa selvitetään, löytyykö tiloista kosteutta. Vain normaalissa käytössä kosteudelle alttiina olevat kohdat havainnoidaan kosteustunnistimella. Kosteusmittarilla otetaan tiheällä otannalla kosteus seinistä ja lattiasta. Mikäli näiltä pinnoilta ei kosteutta löydy, suoritetaan muille pinnoille vain silmämääräinen katselmus.

Kosteuden lisäksi tarkastetaan, jos märkätiloista löytyy kopolaattoja eli heikosti kiinni olevia laattoja. Myös kopolaatat saattavat päästää rakenteisiin kosteutta, mikäli niitä ei korjata heti.

Kosteuskartoitus tehdään yleensä pintoja rikkomatta, paitsi jos on syytä epäillä kosteusvauriota. Pinnan rikkomista vältetään, jos mahdollista ja pienimmillään rakenteen sisäinen tutkimus voikin olla poranreiästä tehtävä kosteudenmittaus.

”Rakenteen sisäiset tutkimukset tehdään aina kiinteistön omistajan luvalla. Pelkän pintakosteuskartoituksen avulla ei voida tehdä tulkintoja rakenteen korjaustarpeesta, vaan siihen tarvitaan aina pinnan avaaminen”, muistuttaa Marttinen.

Kosteuskartoituksen avulla selvitetään märkätilaremontin ajankohtaisuus ja tärkeysjärjestys

Kosteuskartoituksia tehdään usein esimerkiksi kartoittamaan, missä järjestyksessä taloyhtiön huoneistojen kylpyhuoneita on ryhdyttävä uusimaan.

”Kun asiantuntija tekee kosteuskartoituksen taloyhtiöön, hän tekee sen perusteella listan kiireellisimmin huomiota vaativista kylpyhuoneista. Tätä listaa on tärkeä seurata, ettei kosteusvaurio pääse yllättämään, mutta ettei kylpyhuoneremonttia myöskään tehdä turhan aikaisin”, painottaa Jari Marttinen.

Oikein ajoitettu remontti on vastuullista kiinteistön kunnossapitoa ympäristövaikutuksia unohtamatta

Yleisenä lähtökohtana kiinteistöjen korjaamisessa ja kunnossapidossa ovat nykyiset rakennusmääräykset ja -ohjeet, joita sovelletaan kohteen vaatimusten ja erityispiirteiden mukaan. Ennakoivat huoltotoimenpiteet ja vaurioiden korjaaminen viipymättä säästävät kustannuksia ja pitävät yllä rakennuksen arvoa sekä asumisviihtyvyyttä.

Mikäli vaurioita ei korjata oikea-aikaisesti, vaurio pääsee yleensä laajenemaan, sen korjaaminen hankaloituu ja korjauskustannukset kasvavat. Korjaamaton vaurio voi myös muodostaa asumishaittaa.

Rakennettu ympäristö tuottaa jopa 30 % päästöistämme. Yksi kustannustehokkaimmista tavoista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi onkin energiatehokkuuden parantaminen kiinteistöissä.

Valtio on budjetoinut vuosille 2020-2022 yhteensä 100 miljoonaa euroa pientalojen, taloyhtiöiden ja ARA-yhteisöjen energia-avustuksiin. Avustuksilla pyritään parantamaan kiinteistöjen energiatehokkuutta jopa 20 % nykysäädöksiä paremmaksi.

Hyvässä kunnossa pidetyn taloyhtiön arvon säilyminen on varmempaa ja kiinteistö houkuttelee uusia asukkaita ja osakkaita myös tulevaisuudessa.


#otakiinteistöhaltuun

Vastuullinen kiinteistönpito on säännöllistä ja ennakoivaa, sen avulla ylläpidetään kiinteistön taloudellista arvoa ja kuntoa sekä parannetaan asumisen viihtyvyyttä, turvallisuutta ja terveellisyyttä. Kiinteistönhoitoon kuuluu myös rakennuksen käytön ja asumisen ympäristövaikutusten huomioiminen. Vanhemmissa kiinteistöissä tämä tarkoittaa taloteknisten järjestelmien päivittämistä energiatehokkaiksi ja ajantasaisten määräysten mukaisiksi. Uusissa kiinteistöissä suunnitelmallisuus ja huolenpito tulee aloittaa jo alkumetreiltä lähtien.

Taloyhtiön elinkaari Raksystems

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp