Mitä ovat Motivan mukaiset energiapalvelut?

Motiva Oy on valtion omistama asiantuntijayritys, jonka tehtävänä on energian ja materiaalien tehokkaan ja kestävän käytön edistäminen. Motivan energiakatselmuksia sekä energiakatsastuksia saavat laatia ainoastaan Motivan hyväksymät energia-asiantuntijat.

Laadimme Motivan mukaisia energiakatselmuksia sekä energiakatsastuksia jo yli 15 vuoden kokemuksella. Niin energiakatselmuksen kuin energiakatsastuksenkin yhteydessä on mahdollista laatia asiakkaiden tarpeiden mukaan myös 10 vuotta voimassa oleva energiatodistus. Energiakatselmuksia laaditaan yleisesti yli 5000 rakennuskuution tilavuuden omaaviin kiinteistöihin. Sitä pienempiin on mahdollista laatia hieman suppeammalla Motivan raportointimallilla oleva energiakatsastus.

Motivan energiakatselmustoiminnan painopiste on ohjeiden mukaan LVIA- ja sähköteknisissä järjestelmissä, minkä vuoksi jokaisessa energiakatselmointikohteessa tulee olla erikseen nimettynä omat vastuuhenkilöt lvia- ja sähkötekniikan osalta. Vaikka Motivan katselmustoiminnan pääpainopiste onkin taloteknisissä järjestelmissä, niin myös Motivan mallin mukaisessa katselmustoiminnassa otetaan huomioon myös kiinteistön ulkovaipan energiatehokkuus, koska suurin osa hukkaan menevästä lämmöstä häviää yläpohjan kautta.

Motivan energiakatselmustoiminnan mukaisissa raporteissa lasketaan esitetyille energiansäästötoimenpiteille budjettiarviot kustannuksista sekä niiden oletetuista takaisinmaksuajoista. Raporteissa esitetään myös, mikäli ko. järjestelmän osat ovat muutoinkin jo lähitulevaisuudessa tulossa elinkaariensa loppuun, jolloin kokonaistaloudellisesti järkevintä on uusia joitakin järjestelmiä jo aiemmin. Laadimme Motivan mukaiset energiakatselmus- ja energiakatsastusraportit Motivan mallien ja ohjeistuksien mukaan.

Motivan mukaisten energiakatselmusten ja energiakatsastusten laatimiseen voi saada tukea tietyin edellytyksin mm. työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kautta.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp