Miten sähköautojen latauspaikkojen rakentamisen avustukset muuttuivat vuonna 2022?

Miten sähköautojen latauspaikkojen rakentamisen avustukset muuttuivat vuonna 2022?

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on tukenut taloyhtiöiden sähköautojen latauspisteiden rakentamista vuodesta 2018 lähtien. Tuki saa jatkoa myös vuonna 2022, mutta isoin muutoksin. Miten myöntämisehdot muuttuivat uuden vuoden alkaessa?

Teknisiin ehtoihin muutoksia

Asuinrakennusten omistaville yhteisöille eli taloyhtiöille myönnetään ARA-avustusta kiinteistön muutoksiin, joita sähköautojen latauspisteet edellyttävät. Avustustukea on varattu asuinrakennuksille 8,5 miljoonan euron vuosiraha vuosille 2022–2023.

Aiemmin tuen saamisen ehdoksi on riittänyt hidaslatauspisteen asentaminen autolämmitysrasian tilalle. Nyt latauslaitteiden tekniset ehdot muuttuivat siten, että latauslaitteen tulee tukea vähintään 11 kilowatin lataustehoa ja asennus voidaan toteuttaa kaapeloinnin puolesta kolmivaiheisena. Lisäksi latauslaitteisiin tulee olla mahdollista kytkeä latauskuormanhallinta.

Muutoksen avulla varaudutaan siihen, että autopaikkakohtainen sähkönsiirtokapasiteetti tulee riittämään myös jatkossa. Järjestelmä on ns. future proof -tyyppinen ratkaisu, joka turvaa laitteiden toimivuuden.

35 % kustannuksista tuetaan avustuksella

Teknisten ehtojen lisäksi myös avustussummaan ja -prosenttiin tuli vuoden 2022 alusta muutoksia. Aiemmin avustusta myönnettiin korkeintaan 35 % toteutuneista kustannuksista, nyt avustusprosentti on kaikille sama eli 35 %. Avustettavien kustannusten enimmäissumma pysyi samassa 90 000 eurossa, mutta latauspaikoille tuli latausvalmiuskohtainen 4000 euron yläraja. Latausvalmius tulee rakentaa vähintään viidelle latauspaikalle.

Kannattaa muistaa, että tuen myöntämiseen riittää valmius latauslaitteen asentamiselle. Yhtään latauslaitetta ei ole pakko asentaa ja ne voidaan asentaa myöhemmin, joten kertakustannukset eivät ole taloyhtiölle suuret.

Myös tarvekartoitus on avustettava kustannus

Taloyhtiöt eivät usein hahmota avustuksen piiriin kuuluvia kustannuksia. Usein luullaan, että vain ns. sähkötolppien asentamiseen voidaan hakea tukea, vaikka avustettaviin kustannuksiin kuuluu:

  • tarvekartoitus,
  • hankesuunnittelu,
  • sähköpääkeskuksen muutostyöt,
  • sähköliittymätyypin muutokset,
  • putkitukset ja kaapeloinnit sekä
  • tuen saajan omistuksessa olevat latauslaitteet.

Aloita sähköautojen latauspaikkojen rakentaminen tarvekartoituksella ja säästä!

On erityisen tärkeää, että kiinteistön sähköverkon nykyinen kunto tutkitaan perinpohjaisesti ennen sähköauton latauspaikkojen rakentamista. Latauspaikkojen rakentaminen liian heikkoon verkkoon voi johtaa pahimmassa tapauksessa koko kiinteistön pimenemiseen, sillä sähköautojen lataaminen vaatii yleensä paljon enemmän sähkökapasiteettia.

Raksystems on tehnyt sähköautojen latauspaikkojen tarvekartoituksia useiden vuosien ajan. Kartoitettujen kohteiden määrä ylitti juuri 150. Itse olen tehnyt tarvekartoituksia reilu neljä vuotta. Suurimman osan pienille ja isoille taloyhtiöille, mutta lisääntyvässä määrin myös yrityksille. Vuoden 2022 juttu tuleekin varmasti olemaan myös sähköautojen latausmahdollisuudet työpaikoilla, sillä työnantajat ovat voineet saada avustusta latauspaikkojen rakentamiseen vuoden alusta.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp