Raksystems suoritti Orange Capital Partnersin yli 2000 asunnon kiinteistöportfolion Technical Due Diligence-tarkastukset.

Orange Capital Partnersin ostaman yli 2000 asunnon kiinteistöportfolion TDD-tarkastukset

Raksystems suoritti ostajalle yli 2000 asunnon kiinteistökokonaisuuden Technical Due Diligence -tarkastukset vuoden 2022 kesällä. Tarkastukset suoritettiin kiinteistöjen transaktiotilanteen yhteydessä, Starwood Capitalin ja Avaran myydessä kiinteistöt Orange Capital Partnersille.

Technical Due Diligence -tarkastukset varmistivat asuntojen kunnon ennen ostoa

Noin 2200 asunnon kokonaisuuden myi yhdysvaltalainen sijoitusyhtiö Starwood Capital Group yhdessä Avara oy:n kanssa. Ostajana oli hollantilainen kiinteistösijoitusyhtiö Orange Capital Partners, joka halusi Raksystemsin tekemään Technical Due Diligence -tarkastukset kiinteistöihin.

Technical Due Diligence (TDD) tarkastuksien tarkoituksena on varmistaa kiinteistön kunto kaupan aikana ja se toimii monen kiinteistösijoitusyhtiön toiminnan kivijalkana. Tarkastuksien avulla kiinteistöjen transaktiotilanteissa saadaan arvokasta ja objektiivista tietoa kiinteistön ja sen ympäristön kunnosta.

TDD:n avulla varmistetaan sujuva kiinteistökauppa, kun kiinteistön ostotilanteessa tiedostetaan mahdolliset riskit ja tulevat korjauskustannukset. Tarkastuksessa tutkitaan rakennuksen nykyistä kuntoa rakenne-, LVIA- ja sähkötekniikan asiantuntijoiden toimesta, jotta kiinteistön nykytilanne saadaan selville.

Iso kiinteistökokonaisuus tiukalla aikataululla

Noin 2200 asunnon sijoituskokonaisuus on jakautunut 16 eri paikkakunnalle. Yli 50 prosenttia kokonaisuuden arvosta on Helsingin seudulla. Kiinteistöt olivat pääasiassa vanhempia asuinkerrostaloja, jotka Starwood Capital oli kattavasti kunnostanut ennen myyntiä.

Tiiviissä ja haastavassa projektissa oli melkein koko Raksystemsin Kuntoarviot ja TDD-osasto mukana, esimerkiksi raportoinnin ja kohdekäyntien parissa. Projektissa oli erittäin tiukka aikataulu, sillä kaikissa kohteissa tuli käydä kahden viikon sisällä.

Projekti saatiin hyvin ja sujuvasti maaliin asti. Tämä oli ylivoimaisesti isoin TDD-projektimme tähän mennessä”, kertoo Raksystemsin osastopäällikkö Serge Skorin.

Environmental Due Diligence -tarkastukset lisätyönä jälkeenpäin

TDD-tarkastuksien jälkeen tehtiin vielä EDD-tarkastukset. Environmental Due Diligence -tarkastuksien tarkoituksena on varmistaa kiinteistön terveellinen elinympäristö ja raportissa tutkitaan kiinteistön haitta-aineisiin liittyvät mahdolliset riskit. Tarkastelu käsittää niin itse rakennukseen kuin myös maaperään liittyvät mahdolliset haitta-aineet. Osaston työhön sisältyi jo olemassa olevien EDD-tarkastuksien kommentointi, jonka lisänä tehtiin vielä päivitettyjä EDD-tarkastuksia tarpeen mukaan täydentämään kokonaistilannetta.

Orange Capital Partners on sijoittanut Suomeen jo aiemmin, kun yritys osti 17 eri paikkakunnalla sijaitsevan 1900 asunnon kokonaisuuden Morgan Stanleyltä ja Premicolta. Suoritimme myös tämän aiemman asuntokokonaisuuden TDD-tarkastukset.

”Yhteistyö sujui loistavasti ja meillä on hyvät suhteet asiakkaaseen. Odotamme tulevaisuudessakin vastaavia projekteja, joita näyttää olevan tulossa jatkossakin”, päättää Skorin tyytyväisenä ja iloisena sujuvasta kumppanuudesta.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp