Pidämme huolta kansallisomaisuudestamme

Vastuullisuus on yksi Raksystemsin perusarvoista ja olemme arvojemme mukaisesti sitoutuneet ottamaan vastuuta yhteisestä ympäristöstämme. Päämääränämme on tuottaa asiakkaillemme palveluita, joiden avulla pidämme yhdessä huolta suomalaisesta kansallisomaisuudesta. Palvelukokonaisuuksiemme avulla suomalaiset kiinteistöt säilyvät pidempään ja niiden käyttöikä kasvaa.

 

Päämääränä hyvinvoivat suomalaiset kiinteistöt

Raksystemsillä kaiken tekemisen takana on rakkaus suomalaiseen talokantaan. Haluamme pitää kiinteistöt hyvässä kunnossa ja ohjeistaa niiden omistajia sekä käyttäjiä pitämään huolta rakennuksistaan.

Suomalaisten omaisuudesta jopa 70 % on kiinni asunnossa. Koti on yleensä ihmisen suurin sijoitus, mutta silti siitä ei pidetä tarpeeksi hyvää huolta. Lähes jokaisessa kiinteistössä on ongelmia. Ongelmien koot vaihtelevat pienistä suuriin, liittyen usein esimerkiksi homeongelmiin, kosteusvaurioihin tai sisäilmaongelmiin. Koska rakennusten terveys on suorassa linjassa niiden käyttäjien terveyden kanssa, kiinteistöistä on hyvä pitää huolta. Vaikka kiinteistön huollon kuuluisi olla arkipäiväinen asia, moni suomalainen keskittyy kotinsa huoltoon vasta siinä vaiheessa, kun usein on jo liian myöhäistä.

Raksystemsin palvelut on suunniteltu siten, että ne auttavat suomalaisia rakennuksia koko niiden elinkaaren ajan, aina suunnittelusta korjaus- ja huoltotoimenpiteisiin saakka. Jatkuva kiinteistön ylläpito auttaa kiinteistönhoitajaa, sillä siten ongelmat huomataan ja niihin voidaan puuttua ajoissa. Jos kiinteistön kulumista ei seurata aktiivisesti, ongelmia ei huomata tarpeeksi ajoissa. Myöhään havaittujen ongelmien korjaus on vaikeampaa sekä huomattavasti kalliimpaa, kuin ajoissa korjattujen ongelmien.

 

Raksystems pitää ympäristösertifikaattinsa ajan tasalla

Suomalaisuuteen kuuluu rakennetun ympäristön lisäksi isona tekijänä myös puhdas luontomme, joka on Raksystemsille myös tärkeä. Raksystems on saanut VTT:n ISO 14001 -ympäristösertifikaatin ja uusii sen vuosittain. Sertifikaatin tavoitteena ovat ympäristönsuojelun tason parantaminen, sitovien velvoitteiden täyttäminen sekä ympäristötavoitteiden saavuttaminen.

ISO 14001 -ympäristösertifikaatti auttaa Raksystemsiä kehittymään ympäristöasioissa sekä viestii yhteistyökumppaneille ja muille sidosryhmille vastuullisesta suhtautumisesta kestävään kehitykseen. Ympäristöstä huolehtiminen kasvaa koko ajan Raksystemsin kilpailuetuna.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp