Salaojakaivon tarkastaminen.

Puolueeton HTT-tarkastaja avuksi asuntokauppariitoihin

HTT-tarkastaja on Keskuskauppakamarin hyväksymä tavarantarkastaja, joka on alansa ammattilainen ja puolueeton asiantuntija. Oikeudessa oman tavarantarkastajan vakuutuksensa antanut HTT-tarkastaja suorittaa palvelun tai tavaran teknisen tarkastuksen asiakkaan tilauksesta mutta puolueettomana asiantuntijana. Hän toimii valvonnan alaisena aina huolellisesti ja tavarantarkastusohjesääntöä noudattaen.

Tavarantarkastuksia voidaan suorittaa vajaalla 30 eri alalla esim. aseisiin ja ampumatarvikkeisiin, puu- ja paperituotteisiin, urheiluvälineisiin sekä kiinteistöjen kuntotarkastuksiin.

Keskuskauppakamarin tavarantarkastuslautakunta valvoo toimintaa

Kaiken kaikkiaan HTT-tavarantarkastajia on noin 200, joista kahdeksan työskentelee Raksystems Insinööritoimisto Oy:ssä. Yksi heistä on Risto Grönberg, joka toimii pääasiallisesti asuntokaupan kuntotarkastajana. Hänen työtehtäviinsä kuuluu lisäksi erilaisia asiantuntijatehtäviä, kuten haitta-ainekartoituksia, kuntotutkimuksia ja riitatapausten asiantuntijalausuntoja. Yksi Riston työalueista on HTT-tavarantarkastukset, joita hän tekee jo yli 20 vuoden kokemuksella.

Koulutukseltaan Risto on ympäristö- ja terveysinsinööri. Insinööriopintojen jatkeeksi hän on suorittanut pätevöitymisiin liittyviä erilaisia kursseja ja koulutusjaksoja. Ristolla on virallinen pätevyys HTT-tarkastajan lisäksi mm. asuntokaupan kuntotarkastajaksi, kuntoarvioiden tekijäksi sekä VTT:n henkilösertifioinneilla lämpökuvaajaksi, asbesti- ja haitta-aineasiantuntijaksi, rakennusterveys- sekä sisäilma-asiantuntijaksi.

Tavarantarkastuslautakunta valvoo jatkuvasti HTT-tarkastajien toimintaa. Jokainen tavarantarkastuskertomus toimitetaan lautakunnalle asiakkaalle toimituksen yhteydessä. Lautakunta määrittelee myös jokaisen HTT-tarkastajan erityisalan, jolla tarkastaja voi toimia. Tämä määrittelee laajasti sen, minkä tyylisiä HTT-tavarantarkastustoimeksiantoja yksilö voi vastaanottaa. HTT-tarkastajilta edellytetään oman ammattitaidon ylläpitämistä ja jatkuvaa kouluttautumista. HTT-hyväksyntä tulee hakea erikseen joka kolmas vuosi pätevyyden ylläpitämiseksi.

HTT-tarkastukset hyvin erilaisia toimeksiantoja

Tavarantarkastus on tavaran tai palvelun tekninen tarkastus, jonka päätteeksi HTT-tavarantarkastaja laatii tavarantarkastuskertomuksen. Siinä tarkastaja esittää omat havaintonsa, mutta muuten tavarantarkastuskertomus laaditaan valmista vakiopohjaa noudattaen, jolloin sen vakiomuotoisuus voidaan taata.

”Tavarantarkastusta säätelee tavarantarkastusohjesääntö, joten HTT-tarkastukset poikkeavat muotosisällöltään aika paljon muista asiantuntijalausunnoista ja -tarkastuksista. HTT-tarkastuksella otetaan kantaa vain toimeksiannon kohteeseen, ei muuhun”, Risto Grönberg tarkentaa.

HTT-tarkastaja ehdottoman puolueeton alansa ammattilainen

HTT-tarkastajan ammattitaitoa kysytään usein asuntokaupan riitatilanteissa, jolloin kaivataan ehdotonta puolueettomuutta. Usein ollaan tilanteessa, jossa molemmat osapuolet ovat todenneet, ettei riita ratkea ilman ulkopuolista perusteltua näkemystä. Vaikka HTT-tarkastajan laatima tarkastuskertomus ei velvoita osapuolia mihinkään, pidetään sitä kuitenkin usein luotettavana apuvälineenä sovinnon teossa. Se on myös oiva asiakirja oikeustapauksissa.

Raksystemsin HTT-tavarantarkastajina toimivat:

  • Grönberg Risto
  • Peltonen Tapio
  • Tamminen Piia
  • Heimlander Antti

Tavoitat HTT -tavarantarkastajamme asiakaspalvelumme kautta sekä sähköpostitse etunimi.sukunimi@raksystems.fi.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp