Putkistojen röntgenkuvauksella luotettavaa tietoa.

Putkistojen röntgenkuvauksella luotettavaa tietoa rakenteita rikkomatta

Röntgenkuvaus on yleisin putkien sisäpuolisen kunnon ja riskien selvittämiseen käytetty menetelmä. Putkistojen kunto saadaan tutkittua tarkasti ja luotettavasti röntgenkuvauksen avulla rakenteita rikkomatta. Koska kuvaus hoidetaan putkiston ulkopuolelta, putkien tyhjentäminen ei ole tarpeellista eikä eristeitä tarvitse purkaa.

Röntgenkuvaus selvittää kerrostumien ja seinämien ohentumisen määrän, mahdollisten syöpymien laajuuden ja syvyyden. Halkeamat ja kuonasulkeumat, eli sakkaumat, selviävät myös röntgenkuvauksen avulla. Kuvauksen lopputulemana kiinteistön omistajalla on luotettava tieto putkien kunnosta, niiden jäljellä olevasta käyttöiästä ja tarpeellisista korjaustoimenpiteistä tai mahdollisista seurantatutkimuksien ajankohdista.

”Röntgenkuvaus on usealle tuttu ihmisten tutkimusmenetelmänä. Samalla periaatteella tutkitaan rakennuksien kuntoa – täytyy nähdä pintaa syvemmälle, jotta ymmärrämme ongelmien taustalla olevat syyt ja osaamme valita oikeat korjausmenetelmät”, LVI-asiantuntija Kari Halmi kertoo.

Milloin röntgentutkimus on ajankohtaista?

Yleisenä ohjeena tutkimustarpeelle voidaan pitää putkiston ikää. Kun putkiston ikä lähenee noin 25-30 vuotta, tutkimus on ajankohtaista suorittaa.

Röntgentutkimus ja putkiston kuntotutkimus ovat ajankohtaisia erityisesti silloin, kun kiinteistössä alkaa esiintymään vuotoja, hajuhaittoja tai muita putkiverkostoon liittyviä epäselvyyksiä. On hyvä kuitenkin muistaa, että esimerkiksi pesukoneiden kalustekytkentäputkiin liittyvät vuodot eivät vielä ole perusteita tutkimustarpeelle.

Vaikka tehtävässä tutkimuksessa ei havaittaisi huomautettavaa tai korjaustoimiin johtavaa vikaa, on tutkitun putkiston seurantatutkimuksen aikataulutus helppo tehdä vertailemalla tutkimustuloksia putkiston asennusajankohtaan.

Linjasaneerausta ennen on hyvä varmistua putkien todellisesta kunnosta

Putkiremontin lähestyessä putkien kunnosta on hyvä varmistua, esimerkiksi kuntotutkimuksella ja röntgenkuvauksella. Tarvittaessa kuvattavasta kohteesta on mahdollista laatia vesi- ja lämpöjohtojen, viemäreiden, jäähdytyksen- sekä prosessiputkien kuntotutkimusraportti, joka auttaa taloyhtiön hallitusta tai kiinteistön omistajaa päätöksenteossa.

”Todellinen tarve ja kokonaisuus ratkaisee, kuinka kattavasti suunnitteilla olevat remontit on syytä toteuttaa,” Halmi painottaa.

Asiantuntija suorittaa putkiston röntgenkuvauksen

Röntgenkuvauksen suorittaa asiantuntija, jolle kuntotutkija tarpeen mukaan osoittaa tutkittavat kohdat. Kuvaus tehdään tarvittavassa laajuudessa kokonaisvaltaisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Otettavien kuvien määrä on pitkälti kohteen tarjoukseen pohjautuva.

Hyvän ja luotettavan lopputuloksen saavuttamiseksi kuvamäärän tulee olla riittävä, sillä pieneen otantaan perustuva loppulausunto on aina epätarkempi kuin laajaan otantaan perustuva. Suomen LVI-liitto on määritellyt suosituksen kuvien minimirajalle LVV-kuntotutkimusoppaassaan, julkaisuvuosi 2013.

Kuvattavien putkien tulee olla saavutettavissa, sillä kuvauslevy on saatava kuvattavan kohteen taakse ja putken ympärillä on oltava tilaa työskennellä. Yleisesti läpivalaisukuvaus tehdään kellarikerroksissa kulkeville vesi- ja lämpöjohdoille sekä pysty- ja vaakaviemäreille, että tarvittaessa tutkimussuunnitelmaan kuuluville prosessiputkille ja mahdollisuuksien mukaan kerroksissa kuvattavissa oleville putkistoille.

Millaisia asioita röntgenkuvauksella saadaan selville?

Röntgenkuvilla saadaan selvitettyä, eristeitä rikkomatta tai purkamatta, putkistossa olevat sakkakertymät ja -kerrostumat, piste- ja virtaussyöpymät, asennusvirheet ja jäljellä olevien seinämien vahvuudet, joita verrataan alkuperäiseen tiedettyyn putkivahvuuteen.

Röntgenkuvauksesta saaduilla tiedoilla pystytään tarkemmin kuin elinkaarilaskentaan perustuen, arvioimaan putkien jäljellä oleva turvallinen käyttöikä. Faktaan perustuvalla tiedolla voidaan tarvittaessa laskea myös, niin sanotulla hallitulla riskillä, putkiston viimeinen käyttöpäivä. Hallitun riskin tarkoituksena on optimoida putkiston lopullinen käyttöpäivä esimerkiksi jonkin toisen akuutimman saneerauksen lähestyessä.

Tutkimustuloksien perusteella laaditaan suunnitelma tarvittaville korjaustoimenpiteille, toimenpiteet aikataulutetaan ja budjetoidaan.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp