Raksystems 365 - Sisäilmatutkimus

Raksystems 365 – Sisäilmatutkimukset

Raksystems 365 – Terveellinen koti, onnelliset asukkaat

Kukapa ei haluaisi elää terveellisessä ja turvallisessa kodissa – ilon ja onnen kotisatamassa. Valitettavan usein kodin terveellisyydestä kuitenkin tingitään. Koti ja sen rakenteet eivät ole ikuisia, vaan ne kaipaavat säännöllistä huoltoa, kunnossapitoa sekä uusimista. Raksystems 365 on sinulle, joka haluat tasaista varmuutta kotisi kunnossapidossa asuntokaupan yhteydessä sekä tulevaisuudessa. Valitse valikoimastamme juuri sinun elämäntilanteeseesi sopiva palvelu – me autamme!

Vietämme ajastamme jopa 90 % sisätiloissa

Terveellinen asuminen ja rakennuksen kunto kulkevat käsi kädessä. Vietämme ajastamme jopa 90 % sisätiloissa ja ilman laadulla voi olla pitkäkestoisiakin vaikutuksia terveyteemme, hyvinvointiimme ja jaksamiseemme. On siis hyvä varmistua sisäilman laadusta ja mahdollisista puutteista myös kotona. Sisäilmatutkimuksen avulla ongelma paikannetaan ja sopivat korjaustoimenpiteet osataan valita.

Terveellinen sisäilmasto

Terveellinen sisäilma on mahdollisimman:

 • hajuton,
 • pölytön,
 • vedoton,
 • lämpötilaltaan miellyttävä,
 • sekä meluton.

Usein sisäilmatutkimukset aloitetaan kodin asukkaiden havaintojen vuoksi: terveysoireiden, hajujen tai rakenteiden pinnoilla olevien muutoksien takia. Sisäilman eri epäpuhtaudet voivat aiheuttaa keskenään hyvin samankaltaisia oireita, jolloin oireiden perusteella ei välttämättä päästä ongelman aiheuttajan jäljille, vaan tarkemmat tutkimukset ovat tarpeellisia.

Milloin sisäilmatutkimus on ajankohtainen ja mitä tutkimus sisältää?

Sisäilmatutkimus on paikallaan silloin, kun epäilet rakenteiden olevan vaurioituneita tai talotekniikassa olevan puutteita poikkeavan sairastelun tai hajuhaittojen takia. Sisäilmatutkimuksilla selvitetään, esiintyykö sisäilmassa tavanomaisesta poikkeavia itiöitä, yhdisteitä tai muita tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa harmia tilojen käyttäjille.

Sisäilma-asiantuntija käy tutkittavassa kohteessa paikan päällä, jotta oikeanlaiset tutkimusmenetelmät osataan valita. Joskus ongelmat saattavat ratketa jo ensimmäisellä käynnillä, toisinaan tutkimukset kestävät pidempään. Tarvekartoituksen avulla pystytään saamaan paras hyöty tutkimuksista, kun lähtötilanne kartoitetaan perusteellisesti ja oikeat tutkimusmenetelmät valitaan.

Sisäilmatutkimus sisältää yleensä:

 • tutkimussuunnitelman,
 • käyttäjäkyselyitä,
 • näytteenottoja,
 • tai selvityksiä rakenteiden kunnosta ja ilmavaihdosta.

Sisäilmatutkimukseen voi liittyä muun muassa:

 • pölystä tehtäviä analyyseja,
 • teollisten mineraalikuitujen analyyseja,
 • hiilidioksidi-, lämpö- ja kosteusmittauksia,
 • VOC -mittauksia tai muita kemiallisten epäpuhtauksien tai haitta-aineiden selvityksiä sekä
 • mikrobitutkimuksia.

Sisäilmatutkimus on prosessi, jossa ei kannata kiirehtiä

Tutkimus on prosessi, jossa selvitetään ongelmien aiheuttajat. Toisinaan usean ongelman yhtäaikainen kartoittaminen ei ole taloudellisesti järkevää, jolloin tutkimukset suoritetaan vaiheittain. Vaiheittain suoritettavissa tutkimuksissa lähdetään poissulkemaan riskien aiheuttajia aloittamalla todennäköisimmästä vaihtoehdosta.

Sisäilman mikrobimittaukset suoritetaan ensisijaisesti talviaikaan pakkasasteiden tai lumipeitteen ollessa maassa. Muut sisäilmamittaukset voidaan tehdä vuodenajasta riippumatta. Tutkimusmenetelmät valitaan aina kohteen ominaisuuksien mukaan.

Hajut ja näkyvät muutokset rakenteissa ovat tärkeä osa havaintoja

Sisäilmassa olevat hajut kertovat paljon ongelman aiheuttajasta, mutta joskus hajujen alle saattaa peittyä muitakin ongelmia.

Rakenteiden pinnoilla näkyvät jäljet, värjäytymät tai kupruilut havainnollistavat kohdan, mistä materiaalien tai rakenteen kosteudensietokyky on ylittynyt tai muu materiaalin ominaisuus on pettänyt.

Tilojen käyttäjien oireet, hajut ja näkyvät muutokset rakenteiden pinnoilla ovat tärkeä osa havaintoja, joiden perusteella tutkimussuunnitelmaa lähdetään laatimaan.

Esimerkkitapaus: 1960-luvulla rakennetun rivitaloasunnon sisäilmatutkimukset

Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan rivitaloasunnon asukkaat olivat sairastelleet jo pitkään, mutta havahtuivat vasta viime syksynä sairastelun yleisyyteen. Asiantuntijamme kävi kartoittamassa huoneiston tilannetta ja laati tarkan tutkimussuunnitelman sisäilmaongelman selvittämiseksi.

Lue lisää Raksystems 365 -palveluista:

Kuntotarkastus ja Kauppaturva

Kuntotutkimukset

Määräaikaistarkastus ja OmaInsinööri

Raksystems 365

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp