Raksystemsin toimintaa ohjaa VTT Expert Services Oy:n myöntämät laatusertifikaatit

Raksystemsin toiminta on sertifioitu ISO9001 laatujärjestelmän ja ISO14001 ympäristöjärjestelmän mukaan. Haluamme laadukkailla palveluillamme vaikuttaa ympäristöystävällisemmin. Meille tärkeää on olla vastuullinen ja huomioida ympäristö ja energiatehokkuus toiminnassamme. Toimintajärjestelmämme avulla pystymme kehittämään omaa toimintaamme, tehostamaan prosesseja sekä vastaamaan asiakastarpeisiin entistä tehokkaammin. Lisäksi sertifioinnin avulla pystymme välttämään ja ennaltaehkäisemään mahdollisia riskejä.

Henkilöstön tyytyväisyydellä suora vaikutus työn laatuun
Raksystemsin toiminnan laajentuessa ja henkilöstön kasvaessa on tärkeää huolehtia asiantuntijatyön laadusta kehittämällä sujuvampia toimintamalleja ja työkaluja työn tekemiselle. Olemme vuodessa kasvattaneet henkilöstömääräämme peräti 30% ja kasvumme jatkuu entisestään. Tämän vuoksi on tärkeää luoda toimivia prosesseja niin talon sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Hyvinvoiva henkilöstö ja toimivat prosessit näkyvät suoraan toimintamme asiakastyytyväisyydessä.

Ympäristöasiat kulkevat käsi kädessä liiketoiminnan kanssa
Kansallisomaisuuden valvojana välitämme ympäristöstämme ja pyrimme vaikuttamaan parempiin, kestävämpiin ja energiatehokkaampiin valintoihin. Kansainvälisestikin tunnetussa ympäristöjärjestelmän sertifioinnissa asetamme yrityksellemme ympäristötavoitteita, suunnittelemme toimenpiteitä ja tavoitteitamme sekä seuraamme niiden toteutumista. Pyrimme järjestelmällisesti ottamaan ympäristöasiat huomioon.

Laatua seurataan ja kehitetään 
Toimintajärjestelmämme ylläpitoon kuuluu jatkuva vuosittainen auditointi, jonka perustella kehitämme toimintaamme ja ylläpidämme sertifikaattien voimassaoloa. Johtamisjärjestelmäsertifikaatin avulla osoitamme, että sen toiminnan tasoa seurataan säännöllisesti suhteessa standardin vaatimuksiin ja toiminnan on todettu olevan johtamisjärjestelmästandardin vaatimusten mukaista.

Sertifioinnit kattavat Raksystemsin Kuntotarkastuspalvelut, Kuntotutkimuspalvelut, Suunnittelun, Energia- ja Sisäilmakeskuksen palvelut, Rakennuttamisen- valvonnan ja projektinjohdon palvelut ja muut asiantuntijapalvelut sekä näiden palveluiden myynnin, markkinoinnin, asiakaspalvelun ja kehittämistoiminnan.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp