Tietomallinnus rakennushankkeen apuna

Rakentaminen kokonaisprosessina on monipuolista ja vaatii useamman eri alan osaajia. Jo pelkästään suunnitteluvaiheessa tarvitaan arkkitehtia, rakenne- sekä lvis-suunnittelijoita ja heidän välilleen yhteisymmärrys ja katkeamaton kommunikaatio. Nykyaikaisesta tietomallinnuksesta on suuri apu luonnossuunnitteluvaiheessa, sillä kokonaisuuden havainnollistaminen tilaajalle on usein haaste tarkastellessa tavanomaisia 2D suunnittelun piirustuksia. 3D malleista on tilaajienkin helpompaa hahmottaa tulevat tilat ja sitä kautta se, että täyttääkö ne tulevat tarpeet.

Virhemarginaali työmaavaiheessa pienenee

Parhaimmillaan tietomallinnuksen avulla päästään tilaajaa miellyttäviin ratkaisuihin ajoissa. Tämä vähentää muutoksia myöhemmissä suunnittelun vaiheissa, joista aiheutuu helposti isoja kustannuksia.

Voidaan sanoa, että tietomallinnus vähentää työmaalle päätyviä virheitä. Tämä edellyttää, että eri suunnittelualat (ARK, RAK, LVI, S) tekevät suunnitteluvaiheessa yhteistyötä ja tietomalleista tehdään yhdistelmämalleja, joita koordinoidaan ja ristiin tarkastetaan. Pelkkä tietomallinnus ei ole tae virheiden vähenemisestä, mutta hyvin tehtynä se vähentää niitä merkittävästi.

Mahdollisen virheen löytäminen tietomallien avulla jo ’suunnittelupöydällä’ on todella paljon halvempaa kuin, että virhe löydetään vasta työmaalla. Tällöin virhe saadaan korjattua muutamalla hiiren klikkauksella, kun työmaavaiheessa tämä voisi vaatia esimerkiksi purkutyötä ja muutossuunnittelua kesken toteutusvaiheen.

Taloudellisia ja pitkäjänteisiä hyötyjä

Myös määrälaskennassa tietomallien käyttö tuo merkittäviä etuja, sillä hyvin tehdyistä tietomalleista pystyy urakoitsija tai rakennuttaja laskemaan kätevästi tarvittavat materiaalimäärät. Se on merkittävästi tehokkaampaa kuin tasopiirustuksista määrien laskeminen käsin. Tämä edellyttää myös tietomallien koordinointia, jolloin tarvittavat tiedot on löydyttävä malleista tai niistä ei saada toivottua hyötyä.

Tietomalli voi toimia myös rakentamisvaiheen jälkeen kiinteistön huoltokirjana. Kun mallista löytyy kaikkien sähkölaitteiden ja LVI-koneiden oikeat tyypitykset, on niiden huoltamista ja ylläpidon hallintaa mahdollisuus kehittää merkittävästi.

Tietomallinnuksen tuomat kiistattomat edut ovat johtaneet siihen, että kaikki Suomessa tehtävät suuret julkiset rakennushankkeet laaditaan tietomallintamalla ja enenevissä määrin myös suuret ja pienemmät rakennuttajat vaativat suunnittelun olevan tietomallipohjaista.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp