Toimiva ilmanvaihtojärjestelmä parantaa sisäilman laatua

Raikas ja terveellinen sisäilma on jokaisen perusoikeus. Sitä perusoikeutta ei usein vaalita tarpeeksi, vaan monet tyytyvät heikompaan sisäilman laatuun. Tämä vaikuttaa terveyteen ja aiheuttaa esimerkiksi väsymystä, tukkoisuutta, kurkun kuivuutta tai päänsärkyä. Pitkäaikaiseen huonoon sisäilmaan on myös liitetty astmaoireita. Sisäilman epäpuhtaudet voivat pahentaa astmaatikkojen oireita tai ne voivat jopa aiheuttaa uusia astmadiagnooseja.

Huonon sisäilman merkkejä ovat esimerkiksi tunkkaisuus, kosteiden tilojen kuivumattomuus, lämpötilaongelmat, veto ja melu, jotka ovat kaikki kytköksissä ilmanvaihtolaitteisiin. Ilmanvaihtojärjestelmien ylläpito on tärkeää hyvän sisäilman ylläpitämiseksi. Esimerkiksi lika ilmanvaihtokanavissa heikentää ilman virtausta ja voi jopa tukkia ilmankulun. Tärkeä osa ilmanvaihtojärjestelmän ylläpitoa on ilmanvaihdon kuntoarvio, jossa voidaan todeta tarve tarkemmille kuntotutkimuksille.

 

Kuntotutkimuksessa selvitetään ilmanvaihtojärjestelmän kunto ja käyttöikä

Ilmanvaihdon tutkimus sisältää perusosan sekä tarkemmat kuntotutkimukset. Perusosaan eli kuntoarvioon kuuluu ilmanvaihtojärjestelmien yleisarvio, jonka perusteella todetaan, uusitaanko koko järjestelmä vai ei. Jos todetaan, että järjestelmä saadaan käyttökelpoiseksi useamman vuoden ajaksi, tehdään sille tarkemmat kuntotutkimukset.

Ilmanvaihdon kuntotutkimukset tehdään yleensä Suomen LVI-liiton tekemän kuntotutkimusohjeen mukaisesti, jolloin määritellään järjestelmien tekninen kunto sekä niiden toimivuus. Jos järjestelmissä todetaan ongelmia, niiden aiheuttajat ja laajuudet selvitetään. Lisäksi kuntotutkimuksen tavoitteena on selvittää ilmanvaihtojärjestelmän yleiskunto, uusimistarpeet sekä muut toimenpiteet seuraavan kymmenen vuoden ajalle. Kuntotutkimuksen aikana selvitetään myös ilmanvaihtojärjestelmän soveltuvuus rakennuksen nykyisen tai sille suunnitellun käytön kannalta. Ilmanvaihdon kuntotutkimustulosten avulla ilmanvaihdon korjaus- ja uusimisajankohdat voidaan ajoittaa taloudellisesti tulevia saneerauksia ajatellen.

On hyvä muistaa, että varsinaisia sisäilmaongelmia ei pystytä selvittämään ilmanvaihdon kuntotutkimuksella, vaan sisäilmatutkimus tehdään aina erikseen ja yleensä ennen ilmanvaihdon kuntotutkimuksia.

 

Ilmanvaihdon kuntotutkimuksessa on monia etuja

Ilmanvaihdon kuntotutkimuksessa on useita puolia, jotka tekevät kuntotutkimukset kannattaviksi. Tutkimalla vanhan tai huonosti toimivan ilmanvaihtojärjestelmän, asiakas saa ohjeet, kuinka järjestelmän saa pidempi-ikäiseksi ja paremmin toimivaksi. Toimiva ilmanvaihtojärjestelmä parantaa sisäilman laatua, jotta se pysyy raikkaana ja terveellisenä käyttäjilleen. Hyvin toimiva ilmanvaihtojärjestelmä on myös taloudellisesti paras ratkaisu, sillä se on energiatehokkaampi, kuin huonosti toimivat ja vanhat järjestelmät. Toimiva ilmanvaihto pitää sisäilman lämpötilan oikeana ja laadun hyvänä. Kokonaisuudessaan ilmanvaihdon kuntotutkimukset tukevat niin vanhempia kuin uudempiakin ilmanvaihdon järjestelmiä korjausten ja huoltojen suunnittelussa.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp