Uusi suurten yritysten energiatehokkuuslaki astui voimaan 1.1.2015

Uuden lain tarkoituksena on kehittää yritysten energiatehokkuutta, lisätä niiden energiansäästöä sekä vähentää energian loppukäytön ja primäärienergian kulutusta.

Pakollinen energiakatselmus koskee suuryrityksiä toimialasta riippumatta. Suuryrityksiä ovat yritykset, joiden työntekijämäärä ylittää 250 tai niiden liikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma on yli 43 miljoonaa euroa. Energiakatselmus on laadittava riippumatta siitä, ovatko yrityksen kiinteistöt omia tai vuokrattuja. Suuryritysten ensimmäisen energiakatselmuksen on oltava valmis 5.12.2015 mennessä.

Energiatehokkuuslaki velvoittaa suuryritykset uusimaan pakollisen energiakatselmuksen neljän vuoden välein. Katselmuksen tavoitteena on saada yritykset lisäämään energiatehokkuuttaan ja kasvattamaan energiansäästöjään.

Yrityksen energiakatselmukseen tulee sisältyä mm. kokonaisenergiankulutuksen kartoitus, joka voi koostua toimitilojen energiankulutuksesta, tuotantoprosessista tai esimerkiksi polttoaineista. Lisäksi katselmukseen kuuluu kiinteistökohtaisia kohdekatselmuksia. Katselmusraportissa kerrotaan tärkeimmät energiantehostamisen kohteet. Katselmuksesta toimitetaan raportti Energiavirastolle. Katselmuksen tekijän tulee olla pätevöitynyt ja Energiaviraston todentama henkilö. 

Yritys vapautuu velvoitteesta, mikäli sillä on käytössään sertifioitu ISO 50001 tai sertifioitu ISO 14001 -laatujärjestelmä sekä energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+ ja ne kattavat vähintään 95 % yrityksen energiankäytöstä.

Raksystems laatii suuryritysten tarpeisiin energiakatselmuksia. Meillä on palveluun erikoistuneita työntekijöitä ja palvelemme kautta maan. 

Lisätietoja Tuomas Virtanen tuomas.virtanen@raksystems.fi tai p. 030 670 5539.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp