Raksystems palvelee kautta maan.

Vastuullinen asiantuntijaorganisaatio kiinteistöjä ja ihmisiä varten

Vastuu on vakituinen toimintatapamme. Se on jokapäiväinen käytäntömme kohdata asiakas sekä työkaveri ja toimia kentällä asiantuntijana. Niinpä vastuullisuus ilmenee yrityksemme arjessa ihan jokaisessa toimessa sekä tulevaisuuden suunnitelmissamme.

Kiinteistöjen hyvinvointi vaikuttaa ympäristöön, talouteen sekä sen käyttäjien terveyteen

Jokainen tarvitsee kodin. Paikan asua ja elää. Raksystemsin vastuullisuus on rakennettu kirjaimellisesti perustusten varaan, sillä tehtävänämme on huolehtia kiinteistöomaisuutemme kunnosta. Missiomme on olla kansallisomaisuuden edunvalvoja sekä kiinteistönkäyttäjän paras ystävä.

Vietämme keskimäärin 8 tuntia töissä sekä ison ajan vuorokaudesta kotona esimerkiksi nukkuen. Olemme jopa 90 % vuorokaudesta sisätiloissa, jolloin niin työpaikan kuin kodinkin sisäilman ja rakennuksen kunnolla on merkitystä, sillä kiinteistön hyvinvointi vaikuttaa suoraan sen käyttäjien terveyteen, elinympäristömme terveellisyyteen sekä kansamme velkaantumiseen. Rakennetun omaisuuden tila – ROTI 2019 -raportin mukaan rakennuksiin on sitoutunut 45 % kansallisvarallisuudestamme. Tämä on noin 500 Mrd€. Välinpitämättömyytemme ja huolimattomuutemme vuoksi kotien ja isojen kiinteistöjen kunnossapidon laiminlyönnit maksavat vuosittain 3,4-5,7 M€.

Hyvinvoiva rakennuskanta suojelee meitä ja tuo viihtyisyyttä sekä varallisuuden tasapainoa, kun taas huonokuntoiset talot sairastuttavat ja velkaannuttavat. Hyväkuntoisiin kiinteistöihin sijoittamamme varat tuovat turvaa myös tuleville sukupolville. Yrityksemme tehtävänä on alusta asti ollut huolehtia vanhan rakennuskannan elinkaaren pidentämisestä sekä uudistuotannon laadun varmistamisesta aina rakennusprojektin alkumetreiltä saakka.

Vastuullisuus on ympäristöteko

Olemme kehitelleet vuosien saatossa useampia kiinteistöjen ja kotitalouksien energiatehokkuuteen tähtääviä palveluita ja tutkimuksia, joiden avulla autamme asukkaita vähentämään energiaan käyttämiään taloudellisia panostuksia samalla vähentäen päästöjä. Erinomainen esimerkki on muun muassa Energiasäästökartoitus, minkä avulla selvitetään kiinteistön kustannustehokkaat energiansäästötoimenpiteet. Asiantuntijamme tutkii ja esittää toimenpiteiden kustannukset, takaisinmaksuajat ja säästöpotentiaalit yksinkertaisilla taulukoilla ja kaavioilla, jotta asiakas ymmärtää vaihtoehtonsa.

Esimerkiksi asentamalla kiinteistöön maalämpöpumppu, voidaan säästää jopa 50-65 % ostoenergiankulutuksesta ja rakennuksen lämmitysjärjestelmän säätämisellä voidaan säästää 5-15 % energiakulutuksesta. Parhaassa tapauksessa lämmitystaparemontin jälkeen tilojen käyttömukavuus paranee, kulut pienenevät ja kiinteistön arvo kasvaa.

Huolehdimme toisistamme

Ei ole sattumaa, että yksi arvoistamme on hyvinvoiva ihminen, sillä tekemämme työ perustuu asiantuntijatyöhön. Meille on erityisen tärkeää, että työntekijämme voivat hyvin töissä ollessaan ja pystyvät näin ollen palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaitamme. Henkilöstömme motivaatiota sekä työviihtyvyyttä parannetaan esimerkiksi antamalla heille mahdollisuus järjestää työaikaansa omaan elämäntilanteeseensa sopivaksi.

Henkilöstöstämme vuoden 2018 lopulla oli 25% naisia ja 75% miehiä. Olemme panostaneet henkilöstön työterveyteen sekä työkykyvakuutukseen, sillä hyvinvoiva ihminen liittyy paljon työntekijöihimme mutta myös paljon asiakkaisiimme, jotta hekin voivat hyvin. Meillä on sosiaalinen vastuu ympärillämme olevista sidosryhmistä ja niiden hyvinvoinnista.

Vastuullinen Raksystems

Vastuullista toimintaamme ohjaavat mm. Raksystemsin arvot, yrityksemme liiketoimintaperiaatteet, Eurofins Expert Services Oy:n sertifioima ISO 9001 -laatujärjestelmä sekä ympäristöjärjestelmä ISO 14001 ja lisäksi Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Avainlippu-tunnus sekä Raksystemsin sisäinen riskienhallinta. Vastuullisen toimintamme ohjenuorat on hyväksytty Raksystemsin ohjausryhmässä ja jalkautettu henkilöstölle.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp