Hyödynnä energiatodistus.

Energiansäästöremonteilla toimivaa automaatiota

Kiinteistöalan asiantuntijalausuntoja on laadittu Raksystemsillä jo kohta kolmenkymmenen vuoden ajan. Aikana, jolloin esimerkiksi kiinteistöjen lämmitys- ja ilmanvaihtotekniikka on muuttunut huimin harppauksin yhä teknisemmäksi ja talojen energiatehokkuutta on alettu ottaa huomioon niin rakentamismääräyksissä kuin kustannustasollakin. Energiakustannuksiin vaikuttavan tekniikan kehittyessä ei loppukäyttäjä ole kuitenkaan kehittynyt samaan tahtiin vaan talon asujien taidoissa ja ymmärryksessä on parannettavaa. Näitä ongelmia tarkastellessa on herännyt tarve kehittää erillistä energiaselvitystä, joka palvelee niin kiinteistöä kuin sen omistajaakin.

Energiansäästökartoitus on räätälöitävissä asiakkaan tarpeen mukaan

Vajaa kymmenen vuotta sitten kehitimme uutena palveluna energiansäästökartoituksen, jota on vuosien aikana muokattu kuluttajaa palvelevampaan suuntaan. Nykymuotoisessa energiansäästökartoituksessa tavoitteena on tuoda konkreettisia energiansäästötarpeita ja -tekoja kuluttajien tietoon. Tämä toteutuu helpoiten, kun puhutaan kilowattituntien sijaan euroista ja ohjataan selkeästi oikeaan suuntaan ja oikeisiin toimenpiteisiin.

Tärkeää energiansäästökartoituksessa on sen räätälöitävyys, sillä jokainen tilanne, kiinteistö ja asiakas ovat erilaisia. Esimerkiksi joku asiakas haluaa selvittää säästöt koskien vain vanhan kauko- tai öljylämmityksen muuttamista maalämpöpumppujärjestelmäksi ja toinen taas haluaa selvittää koko rakennuksen säästöpotentiaalin eli rakenteiden lisäeristämisen ja uusimisen (yläpohja, ulkoseinät ja alapohjan lisäeristys sekä ikkunoiden sekä ovien uusimisen) sekä lämmitysjärjestelmän ja ilmanvaihdon uusimispotentiaalin, kuten lämpöpumppujen (maa, ilma-vesi, poistoilma) asentamisen, aurinkolämpö- ja sähköjärjestelmien asentamisen ja ilmanvaihdossa lämmöntalteenottamisen säästöpotentiaalit.

Energiansäästökartoituksen tavoitteena on nostaa esille kiinteistölle suositellut toimenpiteet takaisinmaksuaikoineen, vuosiostoenergiasäästöineen sekä varsinkin elinkaarianalyyseineen 15 vuodesta aina 50 vuoteen asti, missä huomioidaan vuosihuoltokulut ja lisäinvestointitarpeet vuosikymmenten aikana. Palveluun on mahdollista tällä hetkellä yhdistää esim. energiatodistuksen laskenta, u-arvojen mittaaminen sekä tarpeen vaatiessa myös erilaisia hankesuunnitelmia ja kuntotutkimuksia sekä urakkatarjouspyyntökierroksia.

Tällaisia tilanteita ovat esim. rakennuksen lisäeristämisen takaisinmaksuajan kannattavuuslaskenta sekä, kun lämmitysjärjestelmä halutaan päivittää uuteen järjestelmään. Hyvin usein kotitaloudet vaihtavat öljykattilasta maa- tai ilmavesilämpöpumppuun. Tilanteet vaihtelevat, mutta pientaloissa kyseessä on pääasiassa lämmitysjärjestelmän uusiminen, kun taas isoissa kiinteistöissä puhutaan yleensä lämmitysjärjestelmän täydentämisestä.

Huolellisella pohjatyöllä saadaan toimiva kokonaisuus

Energiansäästöremontti on laaja kokonaisuus, joka on hyvä aloittaa esitarveselvityksestä eli energiansäästökartoituksesta sekä hankesuunnittelusta. Huolellinen pohjatyö takaa laadukkaan prosessin, jonka lopputuloksena saadaan toimiva järjestelmä ja terve rakennus. Energiansäästökartoituksessa selvitetään kiinteistön rakenne- ja talotekniikan järjestelmien perusratkaisut sekä niiden säästömahdollisuuspotentiaali. Tämän jälkeen siirrytään toteutussuunnitelmaan sekä projektinjohtoon. Vasta tässä vaiheessa on hyvä aloittaa kilpailutus, jotta se voidaan toteuttaa perusteellisesti ja saatavat tarjoukset ovat vertailukelpoisia keskenään. Tehdyn työn laatu varmistuu laadukkaalla valvonnalla ja tavoitteenamme ollut toimiva järjestelmä toteutuu.

On tärkeää nähdä energiaremontit kokonaisprosesseina ja kuunnella kaikkia osapuolia koko prosessin ajan, sillä se antaa prosessiin joustavuutta tilaa uusille ideoille, mikäli suunnitelmia tai ratkaisuja tulee päivittää kesken kaiken.

Esimerkiksi maalämpöpumppuprojekteissa tulee kiinnittää erityistä huomioita vanhan sähköjärjestelmän uusimistarpeeseen, tontin ominaisuuksien mukaisten lämpökaivojen syvyyksien ja lukumäärän määrittämiseen sekä sitä kautta optimaalisen tehopeiton mitoitukseen. Monesti kannattaa harkita olemassa olevan järjestelmän esim. öljy- ja kaukolämpöjärjestelmän jättämistä osaksi järjestelmää hoitamaan varsinkin talven tehohuippujen energian tarvetta. Tällöin voidaan säästyä kalliilta sähköpääkeskuksen ja kaapeloinnin uusimiselta sekä lämpökaivoja tarvitaan vähemmän.

Toinen hyvä esimerkki on linjasaneeraus, missä asennetaan esimerkiksi poistoilmalämpöpumppu katolle. Tällöin kattorakenteiden kuntoa ja niiden uusimistarvetta ei tule unohtaa. Mikäli linjasaneerauksen suunnitteluvaiheessa katto on jo teknisen käyttöikänsä päässä, kannattaa ehdottomasti lisätä katon uusiminen hankesuunnitteluun ja laskea mahdollisen lisäerityksen tuomat säästöt mukaan kokonaisuuteen poistoilmalämpöpumpun säästöjen kanssa.

Loppukäyttäjällä iso vastuu projektin onnistumisesta

Automaatio ja erilaiset anturoinnit tuovat nykypäivään uusia mahdollisuuksia prosessin ohjaamiseen ja energiansäästöön, mutta ilman laadukasta varajärjestelmää ollaan helposti pulassa. Mahdollisimman pitkälle automatisoitu talo ja sen järjestelmät kääntyvät helposti itseään vastaan, mikäli niihin tulee vika tai käyttäjä ei yksinkertaisesti hallitse niiden käyttöä. Järjestelmä saattaa olla kauankin pois käytöstä tai toimia epätaloudellisesti, jos kokonaisuuden hallinta ei ole kunnossa eikä sitä osata säätää ja käyttää. Nykyajan asiantuntijoiden tuleekin olla taitavia niin vanhan kuin uuden talo- sekä rakennustekniikan osaajia, jotta järjestelmien toiminta voidaan taata myös teknologian pettäessä.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp