Sähköautojen latauspaikkoja varten tarvitsee tehdä tarvekartoitus.

Joko taloyhtiössäsi on sähköautojen latauspaikka?

Sähköautoilun yleistymisen myötä paine sähköverkon laadulle kasvaa. Se edellyttää tarpeeksi kattavan ja hyvin toimivan latausverkoston suunnittelua sekä riittävästi latauspaikkoja. Kasvava sähköautojen määrä nostaa latauspaikkojen määrää sekä verkon parannustöitä mutta uskon suuntauksen toimivan myös toisinpäin. Etenkin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ilmoittaman tulevien tukien rahoittamisen myötä painetta on havaittavissa mm. taloyhtiöissä ja työpaikoilla. Mahdollinen panostus sähköajoneuvojen latausinfran rakentamiseen vaikuttaa etenkin kiinteistön sähköverkon tarpeisiin.

Ennen kuin taloyhtiö voi ryhtyä sähköauton latauspaikkojen rakentamiseen, tulee sen sähköverkko tutkia perinpohjaisesti.

Riittääkö sähköverkko?

Sähköautojen lataaminen vie pitkän ajan, jolloin sen tulee tapahtua esim. työpaikalla tai kotona. Tästä syystä paine latausinfran rakentamiseen kohdistuukin eniten juuri kotitalouksien pihoille, jolloin taloyhtiön latausverkon tulee olla kattava.

Ensimmäisenä latausinfraa mielivän yhteisön tulee tutkituttaa heidän sähköverkkonsa nykykunto eli kestävyys, sillä sähköautojen lataamiseen vaaditaan paljon enemmän kapasiteettia kuin aikaisemmin. Lataaminen saattaa aiheuttaa hetkellisesti suuren virtojen siirtämisen, joka ylikuormittaisi ja lamaannuttaisi vanhan verkon. Sähköverkon kunnon tutkimuksen jälkeen taloyhtiö tietää mahdollisten kustannusten tason ja laajuuden. Tämänkaltaisen tutkimuksen voi toki teettää yksittäin, mutta taloudellisesti kannattavinta se on suorittaa esim. kuntoarvion yhteydessä, jolloin sähköinsinööri voi suorittaa kaksi tutkimusta samalla kertaa.

Latauspaikkojen rakentaminen liian heikkoon verkkoon voi johtaa päävarokkeiden palamiseen, mikä mahdollistaa koko taloyhtiön pimenemisen.

Kestävä sähköverkko

Uusi sähköverkko vaatii asiantuntevaa suunnittelua, jolla varmistetaan toimiva järjestelmä. Latauspaikoilta vaaditaan mahdollisuutta lataamiseen ja laskuttamiseen, sillä useissa paikoissa sähköautojen lataamisesta tullaan perimään erillinen korvaus.

Sähköautojen latauspaikkojen toteutustavat on määritelty standardissa mutta Suomessa suositellaan käytettäväksi ns. lataustapoja 3 ja 4. Lataustavassa 3 on erityinen sähköajoneuvon latausjärjestelmä, kun taas lataustapa 4 toteutetaan ajoneuvon ulkopuolisella laturilla. Lataustavan valintaan vaikuttaa mm. autoilijan tarve ja taloyhtiön verkon kuormitusmahdollisuudet. Sähköautojen latauspaikkojen tarveselvityksessä määritellään taloyhtiön verkon laajuuden, tehon sekä kunnon lisäksi mm. latauspaikan toteutustapasuositus.

Tulevaisuudessa vai jo tänään?

Ilman muuta tänään! Tehkää päätös taloyhtiön sähköverkon kunnon tarkastamisesta kuntoarvion yhteydessä tai erikseen, jotta prosessi sähköautojen latauspaikkojen rakentamista varten on mahdollista aloittaa. Näin olette oikealla tiellä kohti energiatehokkaampaa tulevaisuutta ja ARA:lle toimitettavaa avustushakemuksen lähettämistä.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp