Kasvukivuista onnistumisiin – yritysintegraatiot

Kasvukivuista onnistumisiin – yritysintegraatiot

Muutos on erottamaton osa yhtiöiden toimintaa. Yrityskauppoja, integraatioita ja organisaatiomuutoksia toteutetaan yhtiön strategian ja vision mukaisesti. Raksystems on Suomen suurin sisäilma- ja kuntotarkastus yhtiö 18 kotimaisen toimipisteen ja 340 asiantuntijan voimin. Kasvua on tarkoitus hakea orgaanisen kasvun lisäksi yritysostoilla.

Olemme aloittaneet kansainvälistymisemme Pohjoismaissa ostamalla ruotsalaisyrityksen Dry-IT AB:n keväällä 2019. Ennen muihin Pohjoismaihin laajentumistamme olemme saaneet mukaan toimintaamme sijoittajan, MB Rahastot, sekä tehneet yritysostoja Suomessa.

Strategisesti suunnitelluilla ostoilla olemme vahvistaneet asemaamme alalla. Tavoitteenamme on olla lähitulevaisuudessa Pohjoismaiden johtava asiantuntijaorganisaatio kiinteistöjen hyvinvoinnin, kosteudenhallinnan, energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen osa-alueilla.

Yrityskaupat ja asiantuntijoiden integroiminen konserniin vaativat paljon. Integraatiot koostuvat pitkälti vuorovaikutuksesta ennen integraatiota, muutoksen aikana ja sen jälkeenkin. Integraatioihin sisältyy myös teknisiä toimenpiteitä sekä lain edellyttämiä toimintatapoja.

Ostettavan yrityksen arvomaailmassa ja toimintatavoissa yhtäläisyyksiä konsernin toimintoihin

Meille Raksystemsillä on ollut tärkeää tunnistaa työyhteisöjen yhtäläisyydet toimintavoissa ja tekemistä ohjaavissa arvoissa potentiaalisten ostettavien yritysten kartoitustyössä. Samankaltainen ajatusmaailma työyhteisöjen välillä on tulevien kollegoiden välillä yhdistävä tekijä jo ennen integraation toteutusta ja kokemustemme mukaan helpottaa pitkää integraatioprosessia.

Aikaa työntekijöille ja vuorovaikutukselle

Yrityskaupoissa ja integraatioissa toimintatapoja yhtenäistetään, asiantuntijuus syventyy ja vastapainoisesti joitain toimintoja poistuu. Yrityksen kulttuurin kulmakivet, arvot, määrittävät miten yhteisö toimii tilanteissa esimerkiksi uudelleenorganisoitumisen edessä.

Reagoimme muutoksiin eri lailla. Pääpiirteittäin ihmiset käsittelevät uusia tilanteita saman kaavan mukaisesti: shokki, kieltäminen, syyttäminen, epäily, hyväksyntä ja uusien toimintamallien ja -tapojen sisäistäminen.

Toiset kulkevat muutoskäyrän läpi nopeasti, toisilla matka saattaa ottaa pidemmänkin aikaa. Joillain matka voi pysähtyä johonkin tiettyyn kohtaan, jolloin eteenpäin pääsemiseksi työkaverin tai esimiehen tuki on tärkeää.

Integraatioissa annamme aikaa niin ihmisille kuin teknisille asioille. Kaupanteon jälkeen henkilöstöä askarruttavat asiat käydään läpi ja muutokseen valmistautuminen tehdään rauhassa osasto ja toiminto kerrallaan. Työntekijöiden toiveita arvostetaan ja tarvittavat muutokset työtavoissa ja -paikassa tehdään tilanteeseen sopivalla ja henkilöstöä kuunnellen.

Vaikeatkin asiat esille

Työkaverin ja esimiehen tuki muutoksien läpiviennissä on erityisen tärkeää. Muutostilanteissa inhimillisyys ja tunteet korostuvat, tällöin erityisesti avoimuus ja vuorovaikutus ovat keskeisessä roolissa. Kun ajatuksia vaihdetaan avoimesti, on luottamuksen ilmapiiri läsnä.

Erityisesti muutostilanteissa vaikeatkin asiat kannattaa ottaa puheeksi. Mieltä kaihertavat kokonaisuudet vaikuttavat työntekoon ja tunnelmaan työpaikalla. Avoimessa ilmapiirissä rakentavaa keskustelua on helpompi ja luontevampi käydä.

Integraatiotilanteita hyödynnetään toimintojen selkeyttämiseen

Integraatiotilanteita voi hyödyntää myös toimintojen järkevöittämiseen. Yrityksen tai liiketoiminnan palvelut, toimintatavat ja toiminnot on järkevää käydä läpi ennen sulauttamisen toimeenpanemista.

Keväällä 2019 ostimme Sisäilmatalo Kärjen osakekannan. Yrityksen sulauttaminen Raksystemsiin on yhä käynnissä vielä näin loppukesästä 2019. Sisäilmatalon kaikki palvelut käydään läpi aina tarjouspohjista asiakasraportointiin saakka, samalla palveluita peilataan Raksystemsin jo olemassa oleviin tuotteisiin.

Hyväksi koetut toimintatavat jätetään käyttöön, uudet palvelut otetaan osaksi palvelutarjoamaamme ja päällekkäiset toiminnot sulautetaan yhteen. Henkilöstön kanssa muutokset toimintatavoissa ja palveluissa käydään perusteellisesti läpi.

Integraatio vie aikaa ja vaatii panostuksia, mutta perusteellisesti tehtävä selvitystyö varmistaa kannattavan tulevaisuuden meille kaikille.

Uudet työkaverit otetaan avoimin mielin vastaan

Vuonna 2014 Raksystems erkaantui Anticimex-konsernista, jolloin työyhteisömme konkreettisesti tiivistyi. Tekemisen meininki ja yhteen hiileen puhaltaminen vaikuttavat edelleen tekemiseemme. Auttavaisuus ja yhteenkuulumisen tunne tukevat yrityksen kasvua – rakennamme tulevaisuuttamme yhdessä.

Lähtökohtaisesti haluamme toisillemme hyvää ja konsernissa uudet työkaverit otetaan avoimin mielin vastaan. Kun tekeminen on alun alkujaan avointa ja kannustavaa, ovat lähtökohdat yhdessä onnistumiselle hyvät.

340 hengen konsernissa on pienen yrityksen tuntua

Raksystemsin henkilöstömäärä kasvoi viimeisimmän yritysostomme myötä 340 asiantuntijaan, vielä 2014 lopussa raksilaisia oli 100. Jopa loppukevään ja kesän 2019 aikana olemme saaneet kymmenen uutta raksilaista. Konsernissa työskentelee suuri määrä ihmisiä, mutta silti yhtiössämme on pienen yrityksen tuntua.

Matala hierarkia, työkavereiden avuliaisuus ja tekemisen meininki ovat tekijöitä monen muun yksityiskohdan lisäksi, jotka vaikuttavat kulttuuriimme. Jokainen meistä vaikuttaa työyhteisömme tunnelmaan, siksi yksilön hyvinvointia tiimin ja yrityksen jäsenenä tulee vaalia – jokaisen meistä.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp