Putkien kuntotutkimus on tarpeellinen

Onko putkistojen kuntotutkimus ajankohtainen?

Palvelemme asiakkaitamme kokonaisvaltaisesti kiinteistöjen ennakoivassa ylläpidossa myös viemäriverkoston ja putkistojen osalta. Teemme erilaisia asiantuntijapalveluita putkistojen kuntotutkimuksiin liittyen niin omakoti-, kerros-, pien- ja rivitaloille kuin -asunnoillekin, isoille teollisuuskiinteistöille ja uudisrakentamisen laadun varmistukseen sekä takuuajalle.

Löydät putkistojen kuntotutkimuksista erilaisiin tarpeisiin sopivia ratkaisuja:

 • Putkistojen vuoto- ja kuntotutkimukset.
 • Putkistojen ylläpitävät ja ennakoivat huoltotoimenpiteet.
 • Uudisrakentaminen – laadun varmistaminen ja takuuaikaan liittyvät seurantatoimenpiteet.
 • Sisäilma – viemäristä kantautuvien mahdollisten hajujen kulkeutuminen sisätiloihin.
 • Suunnittelijoille – putkistojen suuntaa antavat piirustukset ja ongelmakohtien kartoitus sekä paikantaminen.
 • Teollisuus – isojen viemärikokonaisuuksien kartoitus, ennakoivat ja ylläpitävät huoltotoimenpiteet sekä vuototutkimukset.

Asiantuntijamme suorittaa suurimman osan tutkimuksista putkistojen kuntotutkimusauton avustuksella. Auto on varustettu tarvittavilla työvälineillä, toimistolla sekä raudanlujalla ammattilaisella. Näin pystymme tarjoamaan tarpeisiisi mukautuvan palvelun, joka tulee luoksesi.

Selkeä raportointi ja korjaustoimenpide-ehdotukset kuuluvat asiantuntijapalveluun

Saat putkistojen tutkimuksista aina kirjallisen raportin. Asiantuntijamme selvittää raportissa tehdyt toimenpiteet, niiden tulokset sekä toimenpide-ehdotukset. Selkeällä ja avoimella raportoinnilla saat tarkat tiedot ymmärrettävästi tehdyistä toimenpiteistä sekä suositeltavista jatkotoimenpiteistä.

Raportit toimitamme sähköisesti. Kun tieto on sähköisessä muodossa, pystytään sitä hyödyntämään tulevaisuudessakin ja tarvittaessa liittämään raportit esimerkiksi uudisrakentamisen saralla laatukansioihin.

Putkistojen kuntotutkimuksiin liittyvät palvelut sopivat mille tahansa kodille tai kiinteistölle. Tarkka ja selkeä raportointi toimenpide-ehdotuksineen, on asiakkaan etu kiinteistön kunnossapidossa.” Raksystemsin viemäriverkoston asiantuntija, Kalle Lehtinen, toteaa.

Mitä putkistojen tutkimuksia teemme?

Tutkimuslaitteemme ja palvelumme sopivat hyvin isojen sekä pienten kiinteistöjen tarpeisiin:

 • Putkistojen kuntotutkimuksella saadaan määritettyä tarkkaan järjestelmien todellinen kunto ja sitä kautta järkevä taloudellinen uusimisajankohta sekä uusinnan laajuus.
 • Pystymme tutkimaan savutuskoneella mahdollisten viemäristä nousevien hajuhaittojen aiheuttajan. Kehnosti tiivistetyt kohdat, kuivuneet lattiakaivot tai tukossa oleva tuuletusputki pystytään paikallistamaan samaisen laitteen avulla. Vesivahinkotilanteissa voidaan paikallistaa mahdolliset viemärivuodot.
 • Viemäreiden korkeapainehuuhtelulla ylläpidetään kiinteistön putkiston kuntoa. Huuhtelu on keino ennaltaehkäistä suurien ongelmien syntymistä.Tarvittaessa huuhtelulla voidaan myös selvittää putkiston ongelmien taustalla olevat syyt – puhdistetut putket kuvataan ja tarvittavilla lisätoimenpiteillä ongelmakohdat paikallistetaan.Toteutamme salaojajärjestelmien toimivuuden tarkastuksia sekä puhdistuksia korkeapainehuuhtelulla.
 • Myös viemärijärjestelmien sisäpuolinen TV-kuvaus ja putkistojen sisäpuolisen kunnon tarkastus onnistuu. Putkistojen sisäpuolisen TV-kuvauskameran avulla pystymme myös piirtämään suuntaa antavasti putkistot karttapohjalle.
 • Betonirakenteissa olevien putkien kuntoa tutkimme lämpökameran avulla.
 • Putkistojen röntgenkuvauksella saadaan luotettavaa tietoa putkistojen kunnosta rakenteita rikkomatta.

Putkiston laadunvarmistus uudisrakentamisessa on tärkeää

Uudisrakentamisen putkistojen laadun varmistus ja vastaanottokuvaukset kuuluvat myös palveluihimme. Varmistamme savutuskoneen avulla, että juuri asennetut putkistot ovat tiiviitä ja niiden käyttöönotto on turvallista.

Laadun varmistamisen lisäksi autamme urakoitsijan takuuaikaan liittyvissä putkistojen seurantakuvauksissa.

Erityisesti taloyhtiön 10-vuotistarkastuksen yhteydessä putkistojen kunnon selvittämiseen ja tarvittavien huoltotoimenpiteiden tekemiseen on viime aikoina otettu ryhtiliike, tällaiset toimeksiannot näkyvät usein työpöydälläni”, Lehtinen toteaa.

Putkistojen tutkimuksista on apua sisäilmaongelmien selvittämisessä

Myös sisäilmaongelmien kartoittamisessa voi putkistojen kuntotutkimusmenetelmistä olla hyöytä. Mikäli rakennuksen sisäilmassa on havaittu poikkeavaa hajua, pystytään savukoneella selvittämään viemäreiden osalta mahdollisten hajujen kulkeutuminen sisätiloihin tai vastaavasti poissulkemaan viemäri hajuhaittojen lähteenä.

Miten putkistojen tutkimukset auttavat suunnittelijan työtä?

Kiinteistöjen sisä- ja ulkopuoliset viemärit pystytään kartoittamaan piirustuksiin paikannuslaitteen avulla. Tämä helpottaa suunnittelijoiden työntekoa. Myös putkiston ongelmakohdat voidaan kartoittaa suunnittelutyön lähtötiedoiksi.

Putkitutkimuksia teollisuuskiinteistöjen tarpeet huomioiden

Teollisuuslaitoksiin voidaan soveltaa kaikkia yllämainittuja toimenpiteitä. Lisäksi isojen kiinteistöjen vuototutkimukset, viemärikokonaisuuksien kartoitus ja vesien kulkeutuminen oikeaan paikkaan voidaan tutkia väriaineiden avulla.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp