Energiatodistus on pakollinen taloyhtiöille.

Onko taloyhtiösi energiatodistus ajan tasalla?

Tämän vuoden syksyllä on vanhenemassa iso kasa taloyhtiöiden energiatodistuksia, sillä kymmenen vuotta sitten laaditut energiatodistukset ovat menneet umpeen ja ne tulee uusia. Energiatodistus on lain mukaan pakollinen ja se tulee esittää aina asuntoa myytäessä tai vuokratessa. Taloyhtiömaailmassa energiatodistus tulee taloyhtiöiltä, ei asunnon omistajalta.

Energiatodistus voidaan toki tehdä minimivaatimuksin, jolloin tilaajan siitä saamat hyödyt eivät ole energiatodistusvelvollisuuden täyttämistä ihmeellisemmät, mutta huolellisesti laadittu energiatodistus osoittaa kiinteistön omistajalle mm. toimenpide-ehdotuksia sen energiatehokkuuden parantamiseksi. Lisäksi se mahdollistaa asunnon ostajalle kiinteistöjen vertailun energiankulutusten mukaan.

Energiatodistus toimii pohjatietona korjaussuunnittelussa

Kiinteistön energiankulutukseen on mahdollista vaikuttaa monin eri tavoin. Esimerkiksi energiatehokkailla ikkunoilla, tiiviillä rakenteilla ja tehokkaalla talotekniikalla voidaan parantaa oikeaoppisen asumisen ja kiinteistön huollon lisäksi sen ominaisuuksia. Myös asukkaiden määrällä ja heidän elintavoillaan voidaan edesauttaa rakennuksen energiankulutuksen taloudellisuutta.

Mikäli kiinteistön omistaja kokee tarvetta sen korjaamiseksi tai lämmitystavan muuttamiseksi, voidaan energiatodistuksesta saatavia tietoja käyttää myös hyvänä pohjatietona korjaussuunnitelmille. Ajoissa hyvin suunnitellut energiaremontit mahdollistavat kauaskantoisia positiivisia taloudellisia vaikutuksia taloyhtiölle.

Energiatodistuksen laatijalta vaaditaan ammattitaitoa

Energiatodistus rakentuu merkittävien ja monimutkaisten rakennusfysiikan kaavojen päälle. Niissä huomioidaan esimerkiksi rakennuksen lämmön johtuminen rakenteiden läpi, jonka takia olen aina ollut energiatodistusten kannalla. Tämän lisäksi tehdyille energiatoimille voidaan laskea takaisinmaksuaika eli rakennuksen omistajan oikeilla teoilla voidaan saada tuntuvia taloudellisia säästöjä.

Useimmiten energiatodistus laaditaan kohteeseen, jonka taloyhtiön hallituksen jäsenet eivät ole rakennusalan ammattilaisia. Tästä syystä on erittäin tärkeää esittää energia-asiat konkreettisesti eli laskea ja selittää tekojen takaisinmaksuaika eli kuinka pitkällä aikavälillä taloyhtiö saa säästöä – säästöjen määrää unohtamatta. Energiatodistukseen vaadittavien havainnointien ja laskelmien avulla asiantuntija saa määriteltyä omistajalle tiedon rakenteiden ja järjestelmien uusimistarpeesta sekä niiden kiireellisyydestä, jolloin taloyhtiöllä on mahdollisuus varautua taloudellisesti tuleviin tarvittaviin korjauksiin. Esimerkiksi lämpöpumpun asentamista kannattaa ehdottaa silloin, kun öljylämmityskattila tai -säiliö on saavuttamassa teknisen käyttöikänsä.

Energiatodistuksissa on eroja

Haluamme tuottaa asiakkaillemme enemmän tietoa kuin mitä energiatodistuksen laatijalta vaaditaan. Tästä johtuen havainnoimme energiatodistuksen kohdekäynnillä taloyhtiötä laajemmassa mittakaavassa, varsinkin jos energiatodistuksen teko yhdistettään Kuntoarvioon. Saamme näin ollen kattavan kokonaiskuvan laskelmien pohjalle. Asiantuntija havainnoi kohteesta mahdollisia vaurioita ja puutteita sekä jatkotutkimustarpeita, joita voivat olla muun muassa tasakatto, kattoikkunat sekä tuulettumaton ulkoseinärakenne. Esimerkiksi seinän eristeen paksuus ja kunto voidaan selvittää avaamalla rakenteita. Vaurioitunut rakenne voidaan korjata, mutta se vaatii asiantuntevaa suunnittelua missä huomioidaan lisäeristysmahdollisuus.

Energiatodistuksesta monipuolista hyötyä

Ehdottomasti arvokkainta tietoa energiatodistuksessa ovat asiantuntijan toimenpidesuositukset rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi tarkkojen laskelmien kanssa. Todistuksen laatija tuo esille kannattavia energiankäyttöä parantavia toimenpiteitä rakennukseen aiemmin tehtyjen tutkimusten ja selvitysten perusteella. Lisäksi asiantuntija käyttää ehdotustensa pohjalla hänen tekemiään havaintoja sekä kohteen asiakirjoista saatavia tietoja. Tapanani on käyttää energiatodistusta muun muassa lähtötietona energiansäästökartoituslaskennassa sekä hankesuunnittelussa.

Merkittävimmät säästöt saadaan nykypäivänä lämpöpumppujen asentamisella. Esimerkiksi ilmavesilämpöpumput ovat kehittyneet viime aikana kilpaillen perinteisen maalämmön kanssa. Tyypillinen takaisinmaksuaika lämpöpumppuratkaisulla vaihtelee 6-14 vuoden välillä.

Toiseksi esimerkiksi haluan nostaa lämmöntalteenoton asentamisen ilmanvaihtoon, mikä on järkevää. Koneellinen tulo- ja poistoilmanjärjestelmä lisää terveellisyyttä ja sen takaisinmaksuaika pientaloilla jää yleensä 25-35 vuoden tienoille. Vaikka kustannuksien takaisinmaksuaika menee yli 10 vuoteen, koneellinen tulo- ja poistojärjestelmä tuo taloudellista säästöä asiakkaalle heti.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp