Sähköturvallisuudesta huolehtimisella voi pelastaa hengen

Sähkölaitteistojen kunto on erittäin merkittävä kiinteistön ja sen käyttäjien turvallisuuteen vaikuttava tekijä. Kiinteistön omistajien vastuuta yhä korkeammalle nostaa tosiasia, että Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) mukaan Suomessa syttyy vuosittain jopa yli 1000 rakennuspaloa, jotka aiheutuvat sähköstä. Vuosittain tilastoidaan myös lähes 600 sähköiskuun tai valokaareen liittyvää työtapaturmaa.

Ovatko sähköjohdot ja -laitteet hyväkuntoisia?

Usein unohdamme, että sähköjärjestelmien keskimääräinen tekninen käyttöikä on noin 40 vuotta (KH- kortti 90-00495) mikä tarkoittaa esim. 1980-luvun rakennuksessa jo pian vanhentuneita sähköjärjestelmiä.

Sähkölaitteisto vanhenee pääasiassa neljästä syystä:

  1. Tekninen vanheneminen (mm. eristeet vanhenevat, laitteiden osat kuluvat)
  2. Käsitys välttämättömistä sähkön käyttötarpeista muuttuu (mm. valaistustaso, kotitalouskoneet, viihde, lämmitys)
  3. Turvallisuustason vaatimukset muuttuvat (mm. määräykset, EU, vikavirtasuojaukset, maadoitusrakenteiden muuttuminen)
  4. Esteettinen vanheneminen (mm. kellastuminen, kalusteiden yleisilmeen muuttuminen)

Sähkölaitteen turvallisuuden varmistaminen voi olla hankalaa eikä maallikon muutenkaan ole hyvä mennä tietämättömänä tutkimaan sähköjärjestelmien kuntoa liian läheltä oman turvallisuutensa vuoksi. Tästä syystä ennen järjestelmien uusimista tuleekin laatia sähkölaitteistojen kuntotutkimus, jonka tuloksena laitteiston haltija saa käsityksen järjestelmän nykyisestä kunnosta, toiminnasta ja turvallisuudesta. Kuntotutkimuksen tavoitteena on edistää laitteiston kunnossapitoa ja ohjata oikea-aikaisiin korjaustoimiin tai -investointeihin.

Sähkölaitteistojen kuntotutkimuksella saadaan tietoa siitä missä elinkaaren vaiheessa tekniset järjestelmät ovat. Näin voidaan suunnitella korjaustoimet oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Tutkimus antaa myös erinomaisen perustan kiinteistön korjaus- ja ylläpitosuunnitelmien laatimiselle. Samalla arvioidaan mahdolliset toiminnan puutteet ja kuinka ne tulisi korjata vastaamaan nykyisiä vaatimuksia. Sähkölaitteiston kuntotutkimus tehdään kiinteistökokonaisuudesta tai laitteiston osasta.

Kuntotutkimuksella mitataan esim. valaistus- ja lämmitysjärjestelmää, lämmityskaapeleita sekä jakelujärjestelmiä. Lisäksi voidaan mitata ja arvioida sähkön laatua.

Mitä sähköjärjestelmästä mitataan ja miksi?

Järjestelmästä mitataan suureet, joiden avulla saadaan lisätietoja kohteessa mahdollisesti olevista ongelmista. Tavallisimpia mitattavia suureita ovat virta, jännite, taajuus, teho, tehokerroin, loisteho, lämpötila, valaistusvoimakkuus ja yliaallot.

Huonolaatuinen sähkö aiheuttaa sähkölaitteille ongelmia. Tällaisia ovat esim. alhaisista jännitetasoista aiheutunut moottoreiden ylikuumeneminen sekä yliaaltojen rikkomat kompensointilaitteet. Myös mm. jännitetasojen vaihtelu aiheuttaa muutoksia valaistustasoihin esim. vilkkumista ja ylijännite tuhoaa elektroniikkalaitteita.

Kansallinen 112-päivä

112-päivää on vietetty Suomessa vuodesta 1997 lähtien 11. helmikuuta. Erityisesti tänä päivänä on hyvä hetki kiinnittää huomio arjen turvallisuuteen. Sähkölaitteet ovat yksi seikka mutta muistuttaisin myös muiden turvallisuusaspektin huolehtimisesta, kuten esim. sammutuspeitteiden hankkimisesta ja käytön opettelemisesta sekä turvallisesta tulisijojen huollosta ja käytöstä.

Toimiihan myös palovaroittimesi? Tänään se on hyvä tarkastaa. Se mummolankin palovaroitin?

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp