Sisäilmamittausten oikea-aikaisuudella on valtava merkitys

Sisäilman laadulla tarkoitetaan yleensä sisäilman terveellisyyttä ja turvallisuutta. Me kaikki haluamme, että tilat, joissa oleskelemme, eivät aiheuta meille riskiä sairastua. Sisäilman laatua voi heikentää useat eri tekijät: mm. mikrobiperäiset epäpuhtaudet, kemialliset epäpuhtaudet kuten VOC-yhdisteet, radon ja PAH-yhdisteet sekä pölyn eri jakeet. Kaikkien sisäilman laatua heikentävien tekijöiden syy-yhteyttä ihmisen terveyteen ei tiedetä ja on mahdollista, ettei kaikkia terveyteen vaikuttavia tekijöitä pystytä vielä nykymenetelmin tutkimaan. Tutkimusmenetelmiä kehitetään jatkuvasti, jotta saisimme paremmin tietoa sisäilman terveellisyydestä ja turvallisuudesta.

Sisäilmamittauksia varten on tarkat ohjeet

Nykyisin meillä on käytössä useita mittausmenetelmiä, joilla voidaan selvittää sisäilman laatua. Lisäksi ehkä tärkeimpänä asiana, meillä Suomessa on myös yhtenäiset ohjeet ja toimenpiderajat suurelle osalle mittauksista. Toimenpiderajojen avulla tiedämme, mitä pidetään tavanomaisena ja milloin on syytä ryhtyä toimenpiteisiin. Ohjeiden noudattaminen sisäilmamittauksia tehtäessä on tärkeää. Mittauksiin liittyy aina valmistautumisohjeita ja oikea-aikaisuus on tärkeää tulosten luotettavuuden kannalta. Mittausten oikea-aikaisuudella tarkoitetaan tutkimusajankohtaa, jolloin mittaustulokset kuvaavat mahdollisimman luotettavasti sisäilman tavanomaista tilannetta. Tulokset voivat antaa virheellisen kuvan sisäilman laadusta, jos mittaukset on tehty väärään aikaan.

Milloin sisäilmamittauksia voi tehdä?

Sisäilmasta voidaan mitata eri asioita ja jokaiselle mittausmenetelmälle on omat ohjeensa. Esimerkiksi mikrobimittausten ja kemiallisten yhdisteiden mittauksiin liittyy erilaiset valmistautumisohjeet, joilla pyritään poissulkemaan muun muassa tilojen tavanomaisten toimintojen, ympäristöstä peräisin olevien lähteiden ja aiempien korjaustöiden vaikutus tuloksiin. Sisätiloissa, etenkin asunnoissa, käytetään paljon tuotteita, joista vapautuu erilaisia kemiallisia yhdisteitä. Tällaisia tuotteita käytetään esimerkiksi niin henkilökohtaisen hygienian hoitoon kuin siivoukseenkin. Myös tavanomaisia mikrobilähteitä löytyy joka kodista: kasvit, elintarvikkeet, polttopuut, ulkovaatteet ja biojätteet ovat luontaisia mikrobilähteitä, joiden vaikutus mittaustuloksiin pyritään poistamaan valmistautumalla mittauksiin hyvin.

Pikisively sisältää todennäköisesti kreosoottia

Väärin ajoitettu mittaus voi olla rahan tuhlaamista

Jos valmistautumisohjeita ei noudateta, voi lopputuloksena olla mittaus, jonka tulosta ei voida käyttää sisäilman laadun arviointiin. Esimerkiksi korjaustöiden aikana tai pian sen jälkeen tehtävät sisäilman mittaukset kertovat meille sisäilman laadusta sen hetkisissä olosuhteissa, eikä niistä voida tehdä laajempia oletuksia tilojen tavanomaisen käytön aikana. Väärin ajoitetusta sisäilmamittauksesta on mm. korkeimman oikeuden ennakkopäätös 2019:41 minkä mukaan pelkkä talon rakenteista kaupanteon jälkeen löytyvä kreosootti eli kivihiilipiki ei oikeuta hinnanalennukseen tai kaupan purkuun, jos terveyshaittaa (käytännössä kreosootin hajua) ei ole todettu ennen rakenteiden purkamista. Päätös on merkittävä ja vahvistaa entisestään mittausten ja sisäilman laadun arvioinnin oikea-aikaisuuden merkitystä.

Sisäilma-asiantuntija auttaa sinua ongelmatilanteissa

Mikäli sisäilman laadun selvitykset ovat sinulle ajankohtaisia, on suositeltavaa pyytää asiantuntija apuun. Sopivien tutkimus- ja mittaustapojen valinta sekä mittausten oikea-aikainen tekeminen säästää niin aikaa kuin rahaa.  Sisäilmaongelmien tutkimiseen kannattaa valita koulutettu ja pätevä sisäilman ammattilainen, esim. sertifioitu rakennusterveysasiantuntija.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp