Sähköautojen latauspaikkoja varten tarvitsee tehdä tarvekartoitus.

Taloudellisella tuella sähköautojen latauspaikat kasvuun

Tämän vuoden taloyhtiömaailman yksi puhutuimmista puheenaiheista on ollut sähköautoilu ja niiden latauspaikkojen asentaminen taloyhtiön tontille. Osa yhtiöistä kokee muutoksen hyvinkin tärkeäksi – osassa asiaa ei ole edes havaittu. Kummin tilanne onkaan, tullaan asiaan törmäämään varmasti tulevina vuosina, sillä sähköautoilun yleistymisen myötä paine sähköverkon laadulle kasvaa. Se edellyttää tarpeeksi kattavan ja hyvin toimivan latausverkoston suunnittelua ja riittävästi latauspaikkoja. Ennen kuin taloyhtiö voi ryhtyä sähköauton latauspaikkojen rakentamiseen, tulee sen sähköverkko tutkia perinpohjaisesti.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää taloudellista tukea asunto-osakeyhtiöille sähköautojen latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmiin kohdistuviin muutoksiin. Avustus on korkeintaan 35 % toteutuneista kustannuksista ja enintään 90 000 €. Positiivista porkkanassa on se, että sähköautojen latauspisteiden tarvekartoitus ja hanketta varten tehtävä erillinen hankesuunnitelma voidaan molemmat sisällyttää tukirahoitukseen, jolloin asentaminen ja käyttöönotto voidaan hoitaa turvallisesti.

Kokemuksia kentältä

Olen tehnyt vuoden aikana sähköautojen latauspisteiden tarvekartoituksia niin pieniin kuin isompiin taloyhtiöihin sekä parkkihalleihin ja pysäköintiyhtiöihin. Kohteina on ollut mm. uusi paritaloyhtiö, vanha rivitalo sekä eri ikäisiä kerrostaloja. Vaikka ajallisesti kartoituksia ei ole laadittu vielä pitkään, on kokemusta kertynyt jo monipuolisesta hyvin erilaisista kohteista. Vasta yhdessä kohteessa on sähköjärjestelmä ollut valmiina vastaanottamaan uudenlaisen latausinfran, muissa on ollut tarvetta muutoksiin.

Tärkeitä havaintoja ovat olleet esimerkiksi oikosulkuvirran mittaus sähköasennuksista, jotta mahdollisen vikatapauksen yhteydessä suojalaite toimii riittävän nopeasti ja katkaisee sähkön syötön suojaten sähköverkkoon liitettyjä laitteita. Valitettavasti vastaan on tullut riittämättömiä verkkoja myös tässä suhteessa. Huomioitavaa on myös parkkipaikan sähköverkon ikä, sillä vanhemmissa kohteissa on saatettu säästää korjaamalla ainoastaan kiinteistön sähköasennukset, mutta aluesähköistys, kuten parkkipaikka on jätetty huomiotta. Autopaikkojen tolpissa on myös eroja, sillä osaan on asennettu vikavirtasuoja ja osaan ei.

Suunnitelmallisuus taloyhtiön hoidossa ja kunnossapidossa on tärkeää – myös sähköasioissa. Jotta sähköauton latauspaikkojen asentaminen ja sähköautojen lataaminen onnistuu yhtäläisesti taloyhtiön sisällä kaikilta, tulee siihen varautua hyvissä ajoin. Talvella on hyvä hetki tehdä taloyhtiössä kartoituksia tuleville muutostöille.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp