Kiinteistönvälittäjä on tärkeä osa asuntokauppaa.

Vieraskynä: Ammattitaitoinen kiinteistönvälittäjä tuo turvaa asuntokauppaan

Turvallisen ja luotettavan asuntokaupan kulmakivenä on asuntokaupan kuntotarkastus. Luotettavasti ja hyvin tehty kuntotarkastus parantaa kaikkien osapuolien asemaa ja lisää läpinäkyvyyttä, jotta mahdollisilta oikeustoimilta voidaan tulevaisuudessa parhaan mukaan välttyä. Kiinteistönvälittäjä on tärkeä osapuoli asuntokaupan aikana kuntotarkastuksen toteutumiseen liittyen. Lue lisää asunto- ja kiinteistöoikeuteen erikoistuneen asianajaja Jussi Laakan blogista!

Kuntotarkastus ja jatkotutkimukset vähentävät epävarmuutta

Kuntotarkastus ei ole lain mukaan pakollinen asuntokaupan yhteydessä, mutta silti erittäin suositeltavaa jo asuntokauppaprosessin aikaisessa vaiheessa. Kun myyjällä, välittäjällä ja ostajalla on kattava käsitys kodin kunnosta, vähentää se epävarmuutta asuntokaupan edetessä ja kauppa myös syntyy lopulta helpommin ja varmemmin. Asuntokaupan jälkeen on myös vähemmän epävarmuutta, sillä kuntotarkastus todennäköisesti ehkäisee mahdollisia riitatoimia, jotka muuten voisivat jatkua vuosikausia.

Kuntotarkastusraporttiin tutustuminen kannattaa tehdä huolella kiinteistönvälittäjän puolesta, jotta sen voi käydä läpi kattavasti ostajan ja myyjän kanssa ja osapuolet saadaan neuvottelemaan keskenään. Selvyyden vuoksi esiin tulleet asiat tulee myös purkaa ja avata kauppakirjaan epävarmuustekijöiden osalta. Näin kaikki tiedossa oleva on mustaa valkoisella ja tulevaisuuden riitatilanteita voidaan ehkäistä.

Kuntotarkastus on pääosin ainetta rikkomattomin menetelmin tehtävä tarkastus, minkä takia mahdollisten riskirakenteiden tai muiden riskihavaintojen takia saatetaan suositella kattavampia lisätutkimuksia mahdollisten vaurioiden selvittämiseksi. Jatkotutkimusehdotukset kannattaa siis ottaa tosissaan ja suorittaa ne jo asuntokaupan aikana ennen kaupan tekoa, jotta kodin kunto on tarkasti tiedossa, eikä vuosien jälkeen tule ikäviä yllätyksiä.

Luotettavalla kuntotarkastajalla on tärkeä rooli asuntokaupan aikana

Kuntotarkastusta tilatessa kannattaa olla tarkkana, jotta tarkastuksen saa luotettavalta ja kokeneelta tekijältä. Kiinteistönvälittäjien tulee noudattaa työssään Hyvän välitystavan ohjetta, jonka mukaan välitysliikkeen tulee suositella kodin myyjälle Suoritusohjeen (KH 90-00394) mukaisesti tehtävää kuntotarkastusta aina asuntokaupan yhteydessä.

Tarkastajalta tulee vaatia, että kuntotarkastus tehdään Suoritusohjeen mukaisesti, ei sitä soveltaen. Tästä kannattaa myös sopia kirjallisesti ja varmistaa, että kuntotarkastajalla on Asuntokaupan kuntotarkastajan pätevyys (AKK). Selkeästi määritelty ja Suoritusohjeen mukainen kuntotarkastus suojaa kaupan osapuolia paremmin mahdolliselta riitelyltä.

Ostajan kierros auttaa mahdollisissa lisäkysymyksissä

Kuntotarkastus suositellaan tehtävän jo myyntiprosessin alussa, jotta kodin kunnosta on kattava kuva jo potentiaalisia ostajia varten ja se toimii myös hinnan määrittelyn apuna. Mahdolliset korjaustarpeet ja niiden kustannukset ovat tällöin tiedossa jo aikaisessa vaiheessa, jotta ostaja voi varautua näihin ja ne voidaan ottaa huomioon myyntihinnassa. Jos kuntotarkastus suoritetaan myyntiprosessin alussa, on sen huomattu myös nopeuttavan myyntiä kokonaisuudessaan.

Koska kuntotarkastus kannattaa hoitaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, potentiaalinen ostaja ei todennäköisesti ole vielä selvillä. Tämän takia, jos mahdollinen ostaja haluaa saada kattavan kuvan kodin kunnosta ja vastauksia mahdollisiin lisäkysymyksiin, ostajalle kannattaa suositella Ostajan kierrosta. Ostajan kierroksella kuntotarkastaja käy kuntotarkastusraporttia läpi ostajan kanssa kohteessa, jotta ostaja näkee konkreettisesti kaikki mahdolliset riskitekijät ja muut huomioitavat asiat sekä voi kysyä lisätietoja.

Vastuunjakolausekkeet huomioivat riskit

Vastuunjakoehtojen tarkoituksena on riskien ottaminen huomioon jo etukäteen ja näin välttää mahdollinen kaupanjälkeinen riitely sekä riitelyyn liittyvät kustannusriskit. Vastuunjakoehtojen avulla voidaan vaikuttaa kaupan ehtoihin ja vastuihin, esimerkiksi rakenneosiin liittyen, kunhan lausekkeet ovat tarpeeksi yksilöityjä ja selkeitä. Vastuunjakoehtojen käyttäminen on erityisen suositeltavaa, jos rakennuksessa on riskirakenteita, suositeltuja jatkotutkimuksia ei ole tehty tai rakennuksessa on tiedossa olevia korjaustarpeita.  

Kodin kunnon selvittämisen voi myös asettaa kaupan ehdoksi, sillä kuntotarkastus vaikuttaa vahvasti myyntiprosessiin ja kauppahintaan. Jos suoritettu kuntotarkastus todentaa kodin kunnon hyväksi ja riskittömäksi, on sillä myös vahva peruste korkeamman kauppahinnan puolesta.

Vastuunjakolausekkeilla ei kuitenkaan voida vaikuttaa piileviin virheisiin. Piilovirhevakuutus Kauppaturva on siis suositeltavaa hankkia asuntokaupan tueksi mahdollisten piilevien virheiden varalta. Etukäteen tarkastettu ja vakuutettu asunto on luo parempia ja nopeampia kauppoja.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp