Mies ja nainen tutkivat valkotaululta kaavioita.
Kiinteistön hiililaskuri

Selvitä kiinteistön hiilijalanjälki ja keinot sen pienentämiseen

Kiinteistön hiililaskuri auttaa kiinteistönomistajia selvittämään kiinteistöjensä hiilijalanjäljen ja tarjoaa keinoja sen pienentämiseksi. Kiinteistöjen osuus Suomen hiilijalanjäljestä on merkittävä – pienennetään lukuja yhdessä jo tänään!

Kiinteistöjen osuus on kolmanneksen koko Suomen hiilijalanjäljestä

Kiinteistöjen osuus Suomen päästöistä on noin 30 prosenttia, minkä vuoksi kiinteistöjen hiilijalanjäljen pienentäminen on keskeistä kansallisten ja globaalien ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Useilla kiinteistönomistajilla ei kuitenkaan ole riittävää asiantuntemusta tähän. Päästötoimet ovat puutteellisia, koska tietotaitoa ei ole riittävästi päästöjen selvittämiseen eikä niiden pienentämiskeinojen tunnistamiseen.

Ilmaston kannalta olisi kuitenkin tärkeä saada kaikki kiinteistönomistajat aktivoitua mukaan päästötalkoisiin ja löytää oikeat keinot konkreettisten tulosten saavuttamiseen. Kiinteistöliiketoiminnan kannalta päästöjen selvittäminen, raportointi ja vähentäminen on usein myös kannattavaa liiketoimintaa, ja raportointivaatimusten myötä monille jo velvoittavaakin.

Me autamme hiilijalanjäljen pienentämisessä muun muassa Kiinteistön hiililaskuri -palvelumme avulla. Kiinteistön hiililaskurin tuottama laskenta tukee yritystason vastuullisuusraportointia, kestävyys- eli CSRD-raportointia, GHG-päästölaskentaa sekä hiilitiekartan laadintaa.

Voimalinja kuvattuna auringonlaskun aikaan.

Kiinteistön hiililaskuri lyhyesti

  • Palvelu kiinteistön päästöjen vuosittaiseen seurantaan ja vähentämiseen
  • Huomioi kaikki kiinteistön vastuulle kuuluvat päästöt: energiankulutus, vedenkulutus, huolto- ja ylläpitotoimet, jätehuolto, remontit
  • Perustuu GHG-protokollan mukaiseen suoriteperusteiseen laskentaan ja kattaa Scope 1-3 mukaiset päästöt
  • Suoriteperusteisen laskennan taustalla on Raksystemsin oma laaja tuotekehitys
  • Voidaan liittää muun muassa osaksi kuntoarviota ja energiatodistuksen laadintaa
  • Tavoitteena vuotuinen seuranta ja kehitys osaksi hiilitiekarttaa ja PTS:ää
  • Tukee muun muassa CSRD-raportointia ja GHG-päästölaskentaa
Ota yhteyttä asiantuntijaamme!
Kiinteistön rakennepiirustuksia läppärin näytöllä ja pöydällä, ihmisestä näkyy kädet koneen näppäimistöllä.

Hiilijalanjälki lasketaan suoriteperusteisesti, mikä tuo lisää tarkkuutta

Hiililaskurin laskenta kattaa kiinteistönomistajan vastuulle kuuluvat asiat ja niihin liittyvät päästöt, kuten lämmityksen, vedenkäytön, jätehuollon ja ylläpitopalvelut, eli Scope 1-3 päästöt.

Tavoitteena on seurata ja pienentää hiilijalanjälkeä vuosittain laatimalla tulosten avulla hiilitiekartta, päästövähennystavoitteet ja niiden vaatimat konkreettiset toimet.

Laskenta mittaa myös hiilikädenjälkeä eli sitä, mitkä ovat kiinteistön positiiviset ilmastovaikutukset.

Hiilijalanjälki lasketaan suoriteperusteisesti, minkä vuoksi tulokset ovat tarkempia ja laadukkaampia kuin perinteinen kustannusperusteinen kokonaispäästöjen laskenta.

Raksystemsin laajan kehitystyön ansiosta suoriteperusteinen laskenta on saatu tehokkaaksi ja suoraviivaiseksi, ja tarvittavien lähtötietojen määrä on vähäinen.

Tämän ansiosta palvelun kustannus on maltillinen verrattuna konsulttityönä tehtävään käsinlaskentaan.

Raksystemsin kehittämä työkalu, joka tuottaa ”hiilitodistuksen”

Kiinteistön hiililaskuri on Raksystemsin kehittämä työkalu ja palvelu. Sen avulla kiinteistönomistajat voivat selvittää yksittäisen kiinteistönsä tai koko portfolionsa hiilijalanjäljen, saada konkreettisia ehdotuksia hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja koota pohjatietoa laajemman päästövähennystavoitteiden ja -tiekartan laadintaan. 

Kiinteistön hiililaskuri -palvelun avulla kiinteistökohtaisen ”hiilitodistuksen” eli raportin kyseisen kiinteistön vuotuisesta hiilijalanjäljestä ja keinoja sen pienentämiseen. Lisätietoja palvelusta antaa Raksystems Green Building Partnersin asiantuntija Salla Saukkoriipi, puh. +358 41 732 4374.

Alla otteita malliraportista:

Raksystemsin kiinteistön hiililaskurin malliraportista ote, jossa näkyy pylväinä, mistä kiinteistön hiilijalanjälki koostuu ja miten sitä voidaan pienentää.
Raksystemsin kiinteistön hiililaskurin malliraportti näyttää, miten hiilijalanjälkeä voidaan pienentää kiinteistön eri alueilla.

Ohjaa vastuullisuustyötäsi laadukkaalla päästötiedolla

Suurille kiinteistönomistajille päästöjen laskenta ja raportointi on jo tullut osaksi arkea. Hiililaskurin avulla päästään tässä entistä tarkemmalle ja kohdekohtaiselle tasolle, mikä parantaa ja helpottaa päästövähennysten tiekartan laadintaa ja konkreettisten keinojen määrittelyä.

Tavoitteena on, että päästölaskennasta tulisi arkipäivää, jolloin se saataisiin vuositasolla mukaan esimerkiksi tilinpäätösaineistoon. Tällöin seurantaa tehtäisiin myös päästöjen osalta, samaan tapaan kuin seurataan kustannuksia sekä energian- ja vedenkulutusta. Kun peruskorjausten ja remonttien päästövaikutukset saadaan näkyville, niihin on mahdollista vaikuttaa myös ennakoivasti.

Tutustu myös tytäryhtiömme Ecorealin tarjoamiin palveluihin, kuten CSRD-raportointiin ja hiilineutraaliuden tiekarttaan.

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16