Ilmamäärien tarkistusmittaus

Selvitä ilmamäärien tarkistusmittauksella ilmanvaihdon toimivuus.

Hyvä sisäilma edellyttää tarkoituksenmukaisesti toimivaa ilmanvaihtojärjestelmää.

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16

Ilmanvaihdon ilmamäärien tarkistusmittauksella kohti parempaa sisäilmaa

Ilmanvaihtojärjestelmä kaipaa tarkastus- ja huoltotoimenpiteitä toimiakseen parhaalla mahdollisella tavalla.

  • Epätasapainossa oleva ilmanvaihto saattaa aiheuttaa erilaisia ongelmia tilojen käyttäjille ja rakenteille.
  • Ilmamäärien tarkistusmittauksen tavoitteena on selvittää, onko ilmavirrat säädetty oikeaan arvoon.
  • Mittaustuloksien avulla ilmanvaihto osataan säätää tarpeeseen ja kiinteistölle sopivaksi.
Tarkista kotisi ilmamäärät tarkistusmittauksella.

Ilmanvaihdon ilmamäärien tarkistusmittaus vie lähemmäs puhdasta sisäilmaa

Riittävällä ilmanvaihdolla on suuri merkitys tilojen viihtyvyydessä. Ilmanvaihdon yksi tärkeimmistä tehtävistä on tuottaa puhdasta ilmaa tilojen käyttäjille, vieden samalla haitta-aineita ja kosteutta pois. Ilmanvaihdollisesti tasapainossa oleva rakennus toimii tarkoituksen mukaisesti ja on terveellinen ja turvallinen ympäristö asua.

Kenelle palvelu sopii?

Ilmanvaihdon ilmamäärien tarkistusmittauksia voidaan tehdä omakotitaloista aina kerrostaloihin saakka. Osakeyhtiömuotoisessa asunnossa selvitäthän ensin taloyhtiöltä kenen vastuulla, osakkaan vai taloyhtiön, ilmanvaihtoon liittyvät asiat ovat.

Palvelun hyödyt?

  • Ilmanvaihdon ilmamäärien tarkistusmittauksen avulla varmistutaan ilmanvaihdon tarkoituksen mukaisesta toiminnasta ja tarvittaessa ilmanvaihto osataan säätää oikealle tasolle.
  • Ilmanvaihtojärjestelmien suunnittelu on muuttunut vuosien saatossa paljon ja määräykset ovat tiukentuneet jatkuvasti. Rakentamismääräyskokoelmassa on annettu ilmamäärien minimiarvot, joita on noudatettava suunnittelussa. Asuntojen ilmamäärät ovat kuitenkin usein epätasapainossa. Epätasapaino saattaa johtua monesta eri syystä.
  • Jotta rakennus toimisi suunnitellulla tavalla, tulisi ilmamäärien olla tasapainossa. Epätasapainot saattavat johtaa erilaisiin ongelmiin, esimerkiksi tiettyjen huoneistojen ylipaineisuuteen ja sitä kautta rakenteiden vaurioitumiseen.
  • Ylipaine rakennuksessa työntää sisäilman kosteutta rakennuksen ulkovaipan rakenteisiin ja liian suuri alipaine voi haitata muun muassa takan vetoa ja vuotoilma voi tuoda epäpuhtauksia ulkoa tai seinärakenteista.

Miten ilmamääriä mitataan?

  • Ilmavirrat mitataan paine-ero menetelmällä, joka on ilmavirtamittauksissa yleisimmin käytetty ja luotettavin menetelmä. Mittaukset tehdään aina kalibroiduilla mittalaitteilla. Mittaukset suorittaa myös SuLVI:n ilmamäärämittauksiin pätevöitynyt henkilö.
  • Ilmavirtamittauksissa mittaaja ei koskaan muuta ilmanvaihtoventtiilien asentoa, vaan tarkistaa venttiilit ja niiden ilmamäärät siinä asennossa kuin ne tarkastushetkellä ovat. Ilmavirtojen tarkistusmittaukset tehdään yleensä pistokokeenomaisesti tietyistä määristä asuntoja, tarvittaessa myös kaikkiin asuntoihin (tarjouspyynnön mukaan).

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.