Osakasremontin valvonta

Osakasremontin valvonta on koko taloyhtiön etu

Laadukas osakasremontin valvonta vähentää tulevien vuosien korjauskustannuksia.

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.

Huolimattomalla remontoimisella voi olla kalliit seuraukset

Asiantuntija auttaa hyvin dokumentoidun remontin toteutuksessa, sillä se helpottaa tulevaisuudessa asunnon myyntiä sekä mahdollisten vahinkotilanteiden hoitamista.

 • Asiakaslähtöiset asiantuntijamme laativat sähköisen raportin osakasremontin valvonnasta.
 • Valvonta sisältää yleisimmin neljä käyntiä kohteessa.
 • Asbestilainsäädäntö velvoittaa, sillä käytännössä kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa tulee varmistua sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia teettämällä kohteeseen.

Osakasremontin valvonnalla laadukas ja sääntöjen mukainen lopputulos remontille

Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiöllä on oikeus valvoa, että osakkaan suorittama tai ulkopuolisella tekijällä teettämä remontti tehdään muun muassa taloyhtiötä vahingoittamatta ja noudattamalla esimerkiksi taloyhtiön sääntöjä noudattaen. Lain mukaan taloyhtiöllä on siis oikeus valvontaan, mutta käytännössä valvonta on yhtiölle ennemminkin velvollisuus. Mikäli remontti menee pahasti mönkään, voi remontin valvonnan laiminlyönti johtaa jopa hallituksen tai isännöitsijän korvausvastuuseen.

Miksi osakasremontin valvontaan on hyvä kiinnittää huomiota?

On taloyhtiön edun mukaista, että osakkaan tekemää tai teettämää kunnossapito- tai muutostyötä osakehuoneistossa hoidetaan huolella ja ammattitaidolla alusta loppuun.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiöllä on oikeus valvoa osakasremontteja. Valvonta kohdistetaan pääsääntöisesti asunto-osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n mukaan asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuulla oleviin rakennuksen osiin, rakenteisiin, eristeisiin ja perusjärjestelmiin.

Osakasremontin valvonnan tarkoitus

Osa rakennusvirheistä voidaan ehkäistä asiantuntevalla
valvonnalla. Etenkin märkätilojen remonteissa valvonnasta ei
kannata tinkiä, sillä pesuhuoneiden huolimattomalla korjaamisella voi olla kalliit seuraukset koko taloyhtiölle.

Osakasremontin valvonnan sisältö

Osakasremontin valvonta sisältää jokaisessa remontissa:

 • valvonnan valmistelun,
 • sovitun määrän valvontakäyntejä sekä
 • valvontaraportin.

Valvonnan valmistelu:

 • Valvoja vastaanottaa ja tarkastaa osakkaan kunnossapitotyöilmoituksen tai muutostyöluvan sekä pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä tai täydentäviä suunnitelmia.
 • Valvoja vastaanottaa ja tarkastaa osakkaan toimittaman haitta-ainekartoitusraportin, mikäli kohteeseen tulee sellainen laatia. Käytännössä kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa tulee varmistua sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia. Tämän palvelun saat tilaamalla Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen.
 • Valvoja soittaa muutostyön teettäjälle (osakkaalle) ja selvittää työn aikataulun.
 • Valvoja sopii teettäjän (osakkaan) tai urakoitsijan työnjohtajan kanssa työvaiheet, jotka tullaan tarkastamaan ennen työn aloittamista tai jatkamista (esim. purkutyöt tehty ennen rakentamisen aloittamista, rakenteet tehty ennen vedeneristystä, seinien tasoitukset/levytykset, lattian kaltevuus, kynnykset, lattiakaivot, jne.).

 

Suosittelemme valvonnan teettämistä pääpiirteittäin alla esitetyn aikataulun mukaisesti:

Ensimmäinen valvontakäynti

 • Tarkastetaan työvaihe 1 (esim. purkutyön riittävyys ja kosteuskartoitus pintakosteudentunnistimella kuivaustarpeen arvioimiseksi).

Toinen valvontakäynti

 • Tarkastetaan työvaihe 2 (esim. pesuhuoneremontissa seinien vedeneristys ennen laatoittamista). Samalla tarkastetaan lattian kallistukset.

Kolmas valvontakäynti

 • Tarkastetaan työvaihe 3 (esim. pesuhuoneremontissa lattian vedeneristys ennen laatoittamista) sekä kynnykset ja lattiakaivot.

Neljäs valvontakäynti

 • Loppukatselmus – Katselmus työn valmistuttua, jossa tarkastetaan, että työn laatu vastaa suunniteltua laatutasoa, esim. SisäRYL 2000 (Talon rakennuksen sisätyöt, yleiset laatuvaatimukset).

Raportointi

Työn valmistuttua valvoja lähettää tilaajalle valokuvallisen valvontaraportin, joka on laadittu Raksystems Insinööritoimisto Oy:n sähköisellä raportointiohjelmalla. Raportissa esitetään kaikki työvaihetarkastukset ja niiden tulokset sekä vedeneristäjän nimi ja henkilösertifikaatti sekä vedeneristysjärjestelmän tuotenimi.

Erityistä huomioitavaa

Valvontakäynneillä suoritettavat tarkastukset ja valvontatoimenpiteet vaihtelevat erilaisien remonttityyppien mukaan. Edellä esitetyt asiat soveltuvat esim. kylpyhuoneremontin valvontaan. Mikäli valvonnan kohteena on muu kuin kylpyhuoneremontti, palvelukuvausta voidaan noudattaa vain soveltuvin osin. Valvontakäyntien määrästä sovitaan osakkaan ja valvojan kesken aina kirjallisesti esim. sähköpostilla.

Valmistautuminen

Ennen valvonnan tilaamista osakkaalla tulee olla remonttisuunnitelma, taloyhtiön remonttilupa ja remontoitavissa tiloissa täytyy tehdä haitta-ainekartoitus.

Pyydä tarjous tai ole yhteydessä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.