Tarvekartoitus

Tarvekartoitus auttaa, kun et tiedä mistä aloittaa

Tarvekartoituksella etsitään keinot ongelmasi ratkaisemiseksi.

Pyydä tarjous Ota yhteyttä

Katso Tarvekartoituksen hinta!

 • Tilaus sisältää yhden asunnon Tarvekartoituksen.
 • Palvelun hintaan lisätään lisäksi kilometrikorvaus toteutuneiden ajomäärien mukaisesti välillä lähin toimisto – kohde – lähin toimisto 0,91 €/km.
Hinta (sis. alv):

Miten tutkia kodin rakenteita? Mistä lähteä liikkeelle ongelman selvittämiseksi? Mistä aloittaa remontti?

On tilanteita, joissa asunnon mahdolliset ongelmat eivät ole selvillä ja oikean tutkimus- tai tarkastusmenetelmän valinta on vaikeaa. Tarvekartoitus auttaa tilanteissa, kun et tiedä mistä aloittaa.

 • Tarvekartoitus räätälöidään tarpeisiisi sopivaksi ja sen avulla on tarkoitus löytää keinot kuivailemasi ongelman ratkaisemiseksi.
 • Tarvekartoitus luo pohjan tehokkaalle, aikaa ja kustannuksia säästävälle korjaukselle tai jatkotutkimukselle.
 • Kartoituksesta laa­ditaan kirjallinen raportti, joka käsittää ongelman kuvauksen, tehdyt havainnot, jatkotutkimustarpeet sekä toimenpidesuositukset.
 • Tarvekartoituksia on kaksi erilaajuista; Suppea sekä Laaja. Tutustu alta tarkemmin palveluiden eroihin.

Suppea vai Laaja Tarvekartoitus?

Mikäli ongelmasi koskee yhtä tilaa tai rakenneosaa, on Suppea sinulle oikea valinta. Siinä ongelman kartoittamiseksi riittää asiantuntijan kohdekäynti sekä pintakosteuskartoitukset niiltä osin, kun ne ovat kartoitettavan ongelman arvioimisen kannalta merkittäviä.

Asiantuntijan laatii suppean raportin, jossa on kerrottu ongelma, tehdyt havainnot, jatkotutkimustarpeet sekä toimenpidesuositukset.

Mikäli ongelmasi koskettaa koko asuntoa tai suurta osaa siitä ja lähtötietojen kartoittamiseksi on syytä tarkentaa lähtötietoja heti Tarvekartoituksen yhteydessä tiettyjen mittausten avulla, on Laaja sinulle oikea valinta. Sisäilmaongelmat vaativat laajemman tutkimisen.

Asiantuntija laatii suppean raportin, jossa on kerrottu ongelma, tehdyt havainnot ja mittaustulokset, jatkotutkimustarpeet sekä toimenpidesuositukset.

Tarvekartoituksen tarkoitus

 • Tarvekartoituksessa asiantuntija perehtyy ongelmaan, tekee
  tarvittavia havaintoja ja tarkastuksia sekä ehdottaa jatkotoimenpiteitä, mikäli tutkimusta ei voida suorittaa käynnin
  yhteydessä. Tarvekartoituksesta tuotetaan asiakkaalle toimenpide-ehdotukset, joissa tuodaan esille kohteen kannalta
  tärkeät toimenpiteet tai jatkotutkimukset.
 • Toisinaan ongelma voi koskea yhtä tilaa tai rakenneosaa
  ja sen kartoittamiseksi riittää kohdekäynti ja asiantuntijan
  arvio tutkimustarpeesta– toisinaan epäily ongelmasta taas
  koskettaa koko asuntoa tai suurta osaa siitä ja lähtötietojen
  kartoittamiseksi on syytä tarkentaa lähtötietoja heti Tarvekartoituksen yhteydessä tiettyjen mittausten avulla. Tämän
  vuoksi Tarvekartoitus voidaan tehdä suppeana tai laajana.

Tarvekartoituksen sisältö – Suppea

 • Tarvekartoituksen kohdekäynnin yhteydessä tutustutaan
  käytettävissä oleviin asiakirjoihin ja piirustuksiin sekä
  mahdollisiin aikaisempiin tutkimuksiin ja tiedossa oleviin
  ongelmiin.
 • Tarvekartoituksessa arvioidaan ongelman arvioimisen
  kannalta oleellisilta osin rakenteiden ja talotekniikan kuntoa
  silmämääräisesti, sekä arvioidaan eri tutkimusmenetelmien
  soveltuvuutta kyseiseen kohteeseen.
 • Pintakosteuskartoituksia tehdään kartoituksen yhteydessä
  niiltä osin, kun ne ovat kartoitettavan ongelman arvioimisen
  kannalta merkittäviä.
 • Jos tarvekartoituksen yhteydessä havaitaan yksittäisiä riskirakenteita tai vauriojälkiä, voidaan niiden kuntoa selvittää
  tarvekartoituksen yhteydessä. Riskirakenteet ja vauriojäljet
  selvitetään rakenneavausten ja/tai materiaalinäytteiden mikrobianalyysien avulla saman käynnin aikana lisätyöhinnaston mukaisesti. Laajemmat kuntotutkimukset tai rakenteenavaukset eivät sisälly tarvekartoitukseen.

Tarvekartoituksen sisältö – Laaja

 • Tarvekartoituksen kohdekäynnin yhteydessä tutustutaan
  käytettävissä oleviin asiakirjoihin ja piirustuksiin sekä
  mahdollisiin aikaisempiin tutkimuksiin ja tiedossa oleviin
  ongelmiin.
 • Ongelman ratkaisemisen kannalta merkityksellisten,
  asuintiloihin liittyvien tilojen silmämääräinen arviointi (esim.
  kellari, ryömintätila).
 • Tarvekartoituksessa arvioidaan rakenteiden ja talotekniikan
  kunto silmämääräisesti, sekä arvioidaan eri tutkimusmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen kohteeseen.
 • Pintakosteuskartoituksia, hetkellisiä olosuhde- ja paine-
  eromittauksia sekä savutestejä tehdään kartoituksen
  yhteydessä niiltä osin, kun ne ovat kartoitettavan ongelman
  arvioimisen kannalta merkittäviä.
 • Jos tarvekartoituksen yhteydessä havaitaan yksittäisiä riskirakenteita tai vauriojälkiä, voidaan niiden kuntoa selvittää
  tarvekartoituksen yhteydessä. Riskirakenteet ja vauriojäljet
  selvitetään rakenneavausten ja/tai materiaalinäytteiden
  mikrobianalyysien avulla saman käynnin aikana lisätyöhinnaston mukaisesti. Laajemmat kuntotutkimukset tai rakenteenavaukset eivät sisälly tarvekartoitukseen.
 • Tarvekartoitus tehdään kertakäyntinä niillä edellytyksillä,
  jotka vallitsevat kohteessa kartoitushetkellä. Mahdolliset lisäkäynnit ovat erikseen sovittavaa erillisveloitettavaa työtä.

Tarvekartoituksen raportointi

 • Tarvekartoituksen tuloksena on tehtyjen havaintojen sekä
  toimenpidesuositusten kirjaaminen. Kartoituksesta laaditaan
  suppea kirjallinen raportti, joka käsittää ongelman
  kuvauksen, tehdyt havainnot ja mittaustulokset, jatkotutkimustarpeet sekä toimenpidesuositukset.
 • Toisinaan syy ongelmiin löytyy jo tarvekartoituksen
  aikana, eikä laajempia tutkimuksia tarvitse tehdä. Mikäli
  niitä nähdään aiheelliseksi tehdä, suosittelee asiantuntija
  talotekniikan tai rakenteiden kunnon selvittämiseen liittyviä
  tutkimuksia, sisäilmatutkimusta tai laajempia kosteusmittauksia.
  Lisätutkimukset, jotka eivät kuulu tarvekartoituksen sisältöön, ovat erikseen sovittavaa erillisveloitettavaa työtä. Lisätutkimusten teettäminen on tilaajaan vastuulla.
 • Tarvekartoitusraportti ei ole korjaustyöselitys tai korjaussuunnitelma, eikä siihen sisälly kustannusarvioita.
 • Tarvekartoitus ei sovi riita-asioiden asiantuntijatehtäviin
  eikä asuntokauppaan liittyväksi tarkastukseksi.

Valmistautuminen Tarvekartoitukseen

Tarvekartoituksen alussa asiantuntijalla tulee olla mahdollisuus
haastatella kohteen käyttäjää tai omistajaa. Haastattelun
tavoitteena on hankkia asiantuntijan tarvitsemia tietoja
tarvekartoituksen sisällön tarkentamiseksi.

Kohteen käyttäjän tai omistajan tulee olla läsnä koko kartoituksen
ajan.

Tilaajan tulee järjestää saatavilla olevat kohteen asiakirjat
asiantuntijan käyttöön kartoituksen ajaksi. Olennaisia asiakirjoja
ovat mm:

 • pohjapiirros, rakennuslupapiirustukset, muutospiirustukset
 • lämpö-, vesi- ja viemäri-, ilmanvaihto- ja sähköpiirustukset
  ja -työselitykset
 • rakennepiirustukset ja työselitykset
 • kuntoarviot ja muut tarkastus- tai tutkimusraportit.

Pyydä tarjous tai ole yhteydessä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.