Energiatehokkaan kodin rakenteet ovat ilmatiiviit

Rakennuksen riittävä ilmatiiviys on kaiken a ja o

Hyvä ilmatiiviys kertoo ennen kaikkea rakentamisen laadusta, mutta myös säästää energiaa. llmatiiviin kodin rakenteiden ja liitosten läpi ei vuoda ilmaa, joten syksyn kylmien ilmojen vetoisuus ei pääse kotiin sisään. Kun huonelämpötilaa ei enää tarvitse nostaa vetoisuuden vuoksi, myös energiakulutus pienenee.

Pahimman ongelman ilmavuodot voivat kuitenkin aiheuttaa talon rakenteille. Ilmavuotojen aiheuttama kosteus voi tiivistyä sopivissa olosuhteissa rakenteisiin, aiheuttaa kosteusvahinkoja ja tätä kautta myös asumisterveydellistä haittaa. Ilmatiivis talo ei kuitenkaan tarkoita, että kodissa ei tulisi olla ilmanvaihtoa. Ilmanvaihdolla on tärkeä tehtävä, sillä se ylläpitää ja parantaa huoneilman laatua. Ilmatiiviissä talossa ilmanvaihdosta huolehtii koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto.

Ilmatiiviysmittaus mittaa rakennuksen ilmatiiveyden

Ilmatiiviysmittauksen tavoitteena on selvittää rakennuksen ilmatiiviysluku verrattuna muihin vastaaviin rakennuksiin. Ilmatiiviysmittausta varten rakennus ali- tai ylipaineistetaan ilmanpitävyyden tutkimiseksi.

Vuotokohdat paikallistetaan lämpökuvauksen avulla

Lämpökuvauksen avulla rakennuksen vuoto- ja vikakohdat selviävät varmasti ja nopeasti rakenteita purkamatta. Lämpökamera mittaa kuvauskohteen pinnasta luonnostaan lähtevää lämpösäteilyä. Menetelmällä voidaan tutkia laajoja alueita nopeasti, joten se on hyvin taloudellinen menetelmä.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp