Lämmitystapa ja sen muuttaminen.

Harkitsetko kodin lämmitystavan muutosta?

Pientalojen omistajat harkitsevat nykyään lämmitysjärjestelmien uusimisen yhteydessä myös lämmitystavan muuttamista. Varsinkin nykyaikaiset ratkaisut ja tekniikan kehittyminen ovat tuoneet uusia kustannustehokkaita ja useamman lämmitysmuodon yhdistämisen mahdollisuuksia. Kotitalouksissa merkittävin energiasäästö saadaan aikaan käyttämällä energiatehokkaita lämmitysjärjestelmiä ja parantamalla rakennuksen eristepaksuuksia ja -materiaaleja.

Lämmitystapavertailu auttaa vaihtoehtojen kanssa

Yhä useampi pientaloasuja kaipaa säästöjä asumiskustannuksiin ja useimmiten potentiaalia etsitään energiakustannuksista. Vaihtoehtoiset lämmityskeinot ovat usein kustannustehokkuuden lisäksi myös luontoa säästäviä. Yleisimmät lämmitystavat Suomessa tällä hetkellä ovat sähkö-, öljy- ja kaukolämpö.

Mikäli harkinnassa on muuttaa kiinteistön lämmitysmuoto, on ennen lämmitysmuotoratkaisujen tekemistä suositeltavaa tehdä lämmitystapavertailu. Lämmitystapavertailuun sisältyy laitevalmistajiin nähden puolueettoman asiantuntijan tekemät energiansäästöpotentiaalilaskelmat eri lämmitystavoille, tarvittaessa tarjouspyynnöt omistajien toiveet huomioiden ja omistajien avustaminen teknisissä kysymyksissä. Tämän jälkeen asiantuntijamme konsultoi ja auttaa sopivan urakoitsijan löytämisessä ja palvelee myös lämmitysjärjestelmän uusimisurakan valvontatöissä.

Lämmitystavan uusimisessa tulee huomioida uuden järjestelmän kokonaishankintahinta, vuosittaiset ylläpito- ja huoltokustannukset sekä järjestelmien uusimistarve tekniseen käyttöikään perustuen. Eri lämmitysvaihtoehdoille kannattaa tehdä kannattavuus- ja takaisinmaksuaikalaskennat vertailun tueksi.

Lähtötilanne tulee kartoittaa hyvin. Esiselvitys tehdään, jotta saadaan luotettava tieto projektin aloittamisen järkevyydestä ja taloudellisuudesta. Lämmitysjärjestelmän valintaan vaikuttavat mm. rakennuksen sijainti ja koko, tilaajan taloudelliset lähtökohdat sekä omat ajatukset ja toiveet.

Lämmitysjärjestelmän vaihdon takaisinmaksuaika

Investointien takaisinmaksuajassa tulee huomioida elinkaarikustannukset pidemmällä aikavälillä. Sopiva aikaväli on esimerkiksi 30-50 vuotta, koska järjestelmien tekninen käyttöikä on yleensä 15-20 vuotta. Tehon tarpeen mitoitukseen kannattaa panostaa ja huomioida erityisesti rakennus kokonaisuutena eli myös rakenteiden lämmöneristävyyden parantamisen kautta säästömahdollisuudet sekä ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vaihtoehto ja lämmitysjärjestelmän perussäätö. Lisäksi varsinkin tulee huomioida aina paikkakuntakohtaisuus, kun mitoitetaan tehontarvetta esimerkiksi normeeratuin toteutuneiden kulutusarvojen perusteella.

Takaisinmaksuaikalaskennan kannalta olennaista on erottaa kustannukset, jotka johtuvat itse investoinnista ja kulut, jotka aiheutuvat järjestelmän käytöstä. Tyypillisimmät investointikulut aiheutuvat järjestelmän suunnittelu- ja asennuskustannuksista, laitehankinnoista sekä mahdollisista liityntämaksuista (esimerkiksi kaukolämpö ja sähköverkko). Käyttökuluja syntyy lähinnä itse energiakustannuksista, huolto- ja korjauskustannuksista. Myös vuotuiset perusmaksut ovat mahdollisia.   

Suunnitteluun kannattaa satsata

Lähtökohtaisesti ei kannata uusia koko lämmönjakolaitteistoa, ellei rakennukseen ole tulossa myös peruskorjauksina pinta-, käyttövesi – ja viemäriremontteja. Vaihtoehtoja on monia ja joissakin kiinteistöissä käytetään monienergia- eli hybridilämmitystä, jolloin yhtä tai useampaa tekniikkaa yhdistellään. Joustava järjestelmä antaa kuluttajalle mahdollisuuden valita kulloinkin halvimman energialähteen sekä yhdistää tähän lisälämmitysjärjestelmiä ja ilmanvaihdosta saatavaa energiasäästöpotentiaalia. Hybridilämmitysjärjestelmät vaativat kuitenkin käyttäjältä sitoutumista ja tietotaitoa, jotta järjestelmää toimii suunnitellulla tavallaan.

Lämmitystapavertailun jälkeen siirrytään toteutus- ja hankesuunnitelmaan. Ne tehdään, jotta voidaan varmistaa tuleva järjestelmäratkaisu ja sen toimivuus. Urakkatarjouskierroksen avulla saadaan luotettavat ja vertailtavat tarjoukset, joiden pohjalta on helpompi tehdä hyviä ja onnistuneita päätöksiä. Laadukas toteutus vaatii myös valvontaa rakentamisessa sekä valvontaraportit laadun takeeksi.

Lataa itsellesi KotiApp!

Kodin älykäs huoltokirja, KotiApp, auttaa sinua kotisi kunnossapidossa. Kotisi huollosta tulee helppoa, ohjattua ja säännöllistä. Jatkuvalla kodin huollolla ja epäkohtien aikaisella korjaamisella voit säästää jopa kymmeniä tuhansia euroja sekä turvata perheesi terveyden.

  • Palvelu soveltuu kaikille kodeille ja vapaa-ajan asunnoille.
  • KotiAppin avulla näet yleiskatsauksen kotisi kunnosta selkeiden kuvakkeiden avulla.
  • Muistat tärkeät kodin huolto- ja kunnossapitotehtävät, sillä KotiApp muistuttaa tulevista tehtävistä.
  • Tallennat kaikki kotisi tärkeät tiedot ja dokumentit KotiAppiin maalien värikoodeista virallisiin asiakirjoihin saakka. 
  • Saat asiantuntijan aina tarvittaessa apuusi

Lataa tästä!

Lataa itsellesi kodin älukäs huoltokirja, KotiApp!

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp