Pohditko lämpöpumpun ostamista?

Pohditko lämpöpumpun ostamista?

Lämpöpumpusta helpotusta sähkölaskuun

Yhä useampi kaipaa säästöjä asumiskustannuksiin ja useimmiten potentiaalia etsitään energiakustannuksista. Vaihtoehtoiset lämmityskeinot ovat kustannustehokkuuden lisäksi myös luontoa säästäviä ja asumismukavuutta parantavia.

Lämpöpumpputekniikka on kehittynyt isoin harppauksin viimeisten vuosien aikana, se on luotettavampaa kuin aikaisemmin ja se omaa lyhyen kustannusten takaisinmaksuajan. Jopa 10 vuodessa voidaan saada satsatut rahat katetuksi saavutetulla lämmityssäästöllä.

Mihin investointeihin tulee lämpöpumpun ostossa varautua?

Investointien takaisinmaksuajassa tulee huomioida lämpöpumppujärjestelmän elinkaarikustannukset pidemmällä aikavälillä. Sopiva aikaväli on esimerkiksi 30-50 vuotta, koska järjestelmien tekninen käyttöikä on yleensä 15-20 vuotta. Lisäksi laskelmissa tulee ottaa huomioon myös ylläpito- ja huoltosopimuksen kustannukset, jotka ovat kiinteistöstä riippuen n. 1000-2500 €/vuodessa sekä mahdollinen sähköliittymän tai perusmaksun muutos.

Tehon tarpeen mitoitukseen kannattaa panostaa ja huomioida erityisesti rakennus kokonaisuutena eli myös rakenteiden lämmöneristävyyden parantamisen kautta säästömahdollisuudet sekä ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vaihtoehto ja lämmitysjärjestelmän perussäätö. Lisäksi tulee huomioida aina paikkakuntakohtaisuus, kun mitoitetaan tehontarvetta esimerkiksi normeeratuin toteutuneiden kulutusarvojen perusteella.

Toteutuksen suunnitteluvaiheessa on huomioitava pääsulake- ja sähköjärjestelmän uusimis- tai päivitystarve ST-kortiston mukaisesti sekä tilojen riittävyys ja mahdollinen muutostarve, kuten kattilahuoneen kattiloiden purku. Pyydä hanke-/toteutussuunnitelman jälkeen tarjouspyynnöt vähintään neljältä (4) urakoitsijalta ja vaadi tarjoajia laskemaan heidän omat säästölaskelmat suunnitelmassa käytettyjen lähtöarvojen, kuten energian hinnan ja sen muutosarvion sekä tehontarpeen perusteella. Tällöin saat tarjoukset vertailukelpoisiksi keskenään ja päätöksenteko on helpompaa ja luotettavampaa.

Maalämpöjärjestelmä vaatii toimenpideluvan

Selvitä seuraavaksi maalämmön mahdollisuudet omassa kiinteistössäsi. Huomioi tässä vaiheessa mm. tontin koko ja kaivojen sijoittelu, sillä rajoitteena voi olla esimerkiksi se, että tontin alla on maanalaista rakentamista, pohjavesialue tai vastaava jokin muu erityinen alue. Saat lisätietoja omasta kunnastasi tonttiisi liittyvissä asioissa.

Maalämpöjärjestelmän rakentaminen edellyttää aina vähintään toimenpidelupaa kunnasta. Toimenpideluvan haun yhteydessä voi olla tarvetta myös poikkeusluvan hakemiselle, mikäli on tarve rakentaa esimerkiksi pohjavesialueelle.

Yhteenveto

  1. Esiselvityslaskelma ostoenergiasäästö- ja takaisinmaksuajasta eli Energiansäästökartoitus. Esiselvitys tehdään, jotta saadaan luotettava tieto projektin aloittamisen järkevyydestä ja taloudellisuudesta.
  2. Toteutus-/hankesuunnitelma. Toteutus-/hankesuunnitelma tehdään, jotta voidaan varmistaa tuleva järjestelmäratkaisu ja sen toimivuus.
  3. Urakkatarjouskierros. Laadukas urakkatarjouskierros toteutetaan toteutussuunnitelman perusteella, jotta saadaan luotettavat ja vertailtavat tarjoukset.
  4. Valvonta ja projektinjohto sekä urakka. Muista aina, että laadukas toteutus vaatii valvontaa rakentamisessa, jotta lopputulos on onnistunut.
  5. Loppuraportointi ja seuranta. Vaadi kunnolliset valvontaraportit laadun takeeksi sekä huoltosopimustoiminnan turvaksi.
  6. Seuranta ja takuuajat. Järjestelmän vastaanottamisen jälkeen alkaa takuuaika, jolloin seurataan laitteiston toimintaa ja kulutuksia. Järjestelmää optimoidaan, jotta suunnitellut säästöt saavutetaan.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp