Betonirakenteiden kuntotutkimus

Betonirakenteiden kunto saattaa yllättää

Betonirakenteiden kuntotutkimuksen avulla selvitetään kiinteistön julkisivun ja parvekkeiden kunto, vaurioiden laajuus sekä korjaustarve.

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.

Ajoita betonirakenteiden kuntotutkimukset oikein

Betonirakenteissa on yleensä ongelmana, että niiden kuntoa ei pystytä luotettavasti selvittämään rakennetta rikkomattomin menetelmin. Rakenteiden huono kunto tulee kiinteistön omistajalle välillä täysin yllätyksenä.

 • Kiinteistön betonirakenteisten julkisivujen ja parvekerakenteiden
  kunnon tutkimiseksi.
 • Sisältää lieriöporanäytteitä sekä betonin peitepaksuusmittauksia.
 • Suositeltavaa tehdä 25-30 vuotiaaseen kiinteistöön.
 • Selkeä raportti.
Betonirakenteiden kuntotutkimus

Milloin betonirakenteiden kuntotutkimus on ajankohtaista?

Betonirakenteiset julkisivut ja parvekkeet tulisi tutkia ensimmäisen kerran, kun kiinteistöä on käytetty 25-30 vuotta. On tapauksia, joissa on suositeltavaa aloittaa tutkimukset kuitenkin jo aikaisemmin. Tällainen tilanne on esimerkiksi, kun rakennuksen ulkovaippaan tehdään muihinkin rakenteisiin liittyviä korjauksia. Esimerkiksi ennen ikkunoiden uusimiseen ryhtymistä on luonnollista tutkia julkisivu- sekä parvekerakenteet, jotta mahdolliset korjaukset voidaan toteuttaa yhtä aikaa ikkunoiden uusimisen yhteydessä. Tällä tavoin kiinteistön omistaja voi säästää merkittävästi.

Mitä betonirakenteiden kuntotutkimuksessa tutkitaan?

Betonirakenteiden kuntotutkimuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti:

 • vaurioiden esiintymisalueisiin,
 • vauriotyyppeihin, kuten pakkasrapautuminen ja terästen korroosio,
 • kosteustekniseen toimivuuteen,
 • julkisivuelementtien kiinnitykseen (ansaiden materiaali ja kunto poralieriöistä),
 • parvekerakenteiden kiinnitykseen,
 • vedenpoiston toimivuuteen sekä
 • huoltokorjattujen alueiden kuntoon.

Kenttätutkimusten yhteydessä otetaan edustavimmista kohdista lieriöporanäytteitä, joista tutkitaan rakenteen mitat (ohuet rakenteet), karbonatisoituminen ja kunto silmämääräisesti (tiiviys, ilmahuokoset, halkeamat ja runkoaineen tartunnat). Betonin peitepaksuusmittauksia tehdään näytteenottoalueelta.

Kuntotutkimuksesta luovutetaan tilaajalle kuntotutkimusraportti.

Betonirakenteiden kuntotutkimus – Julkisivujen ja parvekkeiden
kuntotutkimus

Rakennusten julkisivut ja parvekkeet ovat jatkuvasti erilaisten sääolosuhteiden armoilla, joten niiden kuntoa tulee seurata säännöllisesti. Ehjä julkisivu mahdollistaa asukkaille mukavat, viihtyisät, terveelliset ja ennen kaikkea turvalliset elinolosuhteet. Julkisivu suojaa myös rakennuksen muita osia vaurioitumiselta. Ajoissa tehdyn kuntotutkimuksen avulla voidaan välttyä suuritöisiltä ja kalliilta korjauskustannuksilta.

Kuntotutkimuksen tarkoitus

Kuntotutkimuksen tavoitteena on selvittää julkisivujen ja parvekkeiden kunto sekä vaurioiden ja tarvittavien korjaustoimenpiteiden laajuus, sijainti ja niiden vaikutukset.

Kuntotutkimuksen sisältö

Kuntotutkimus laaditaan kohteen julkisivua ja parvekkeita yleisesti arvioimalla, mittaamalla ja otettujen näytteiden avulla. Kuntotutkimuksessa tehtyjen tutkimusten ja toimenpiteiden avulla voidaan määritellä vauriotyypit rakenneosittain, vaurioiden syyt, vaurioaste, vaurioiden laajuus ja vaikutukset sekä vaurioiden todennäköinen eteneminen jatkossa.

Kuntotutkimukset suoritetaan Suomen Betoniyhdistys Ry.:n Betonirakenteiden kuntotutkimus BY42 ja Rapattujen julkisivujen kuntotutkimus BY44 ohjeita mukaillen. Kuntotutkimukseen liittyy mittauksia ja näytteenottoja, joiden määrä ja laatu tarkentuu tarjousvaiheessa rakennetyyppien ja rakennuksen koon mukaan.

Tutkimusmenetelminä käytetään esimerkiksi pintamateriaalien ja sauma-aineiden haitta-ainetutkimuksia, betoniterästen peitepaksuuden riittävyyteen liittyviä tutkimuksia ja timanttiporalla rakenteista porattavat näytelieriöt ja näille tehtävät laboratoriokokeet. Muita mittauksia voidaan suorittaa tarpeen mukaan.

Kuntotutkimuksen raportointi

Raportti sisältää vähintään seuraavat osiot:

 • Kohteen yleistiedot ja kuvaus
 • Rakenneselvitys
 • Suoritetut toimenpiteet ja tutkimukset
 • Tutkimustulokset
 • Tulosten tarkastelu
 • Korjausehdotukset ja toimenpidesuositukset

Pyydä tarjous tai ole yhteydessä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.