Energiatodistus

Onko kiinteistösi energiatodistus ajan tasalla?

Energiatodistus vaaditaan rakennuksilta myynti- ja vuokraustilanteessa. Se on myös olennainen osa uudisrakennuksen rakennuslupahakemukseen liitettävää energiaselvitystä.

Pyydä tarjous

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16

Energiatodistus toimii pohjatietona mm. korjaussuunnittelussa

Ajoissa suunnitellut energiaremontit mahdollistavat kauaskantoisia positiivisia taloudellisia vaikutuksia kiinteistölle.

 • Energiatodistus on lain mukaan pakollinen.
 • Todistus on voimassa 10 vuotta ja se on uusittava, ennen kuin edellisen todistuksen voimassaolo päättyy.
 • Kaikki energiatodistukset kirjataan ARA:n ylläpitämään todistusrekisteriin. Todistuksen laatijoilta vaaditaan ARA:n myöntämä pätevyys.

Energiatodistus tuo apua energiatehokkuuteen

Nykyinen energiatodistus perustuu kokonaisvaltaiseen energialaskentaan, jossa huomioidaan rakennuksen rakenteiden ja järjestelmien ominaisuudet. Huolellisesti laadittu energiatodistus osoittaa rakennuksen omistajalle toimenpide-ehdotuksia sen energiatehokkuuden parantamiseksi ja mahdollistaa kiinteistöjen vertailun energiankulutuksen mukaan.

Työ muodostuu seuraavista vaiheista:

 • laskennassa tarvittavien lähtötietojen koonti,
 • kohdekäynti huoltomiehen avustama,
 • kohteen mallinnus,
 • nykytilanteen mukaisen E-luvun laskenta,
 • laskentatulosten sekä
 • energialaskennan lähtöarvojen raportointi.

Tuloksena saadaan energiatodistus, rakennusten E-luku ja energiatodistusluokka sekä energiankulutuksen jakauma. Energiatodistuksen avulla vertaillaan rakennusten energiatehokkuutta perustuen ainoastaan rakennuksen ominaisuuksiin, joten käyttäjän energiankulutustottumukset eivät vaikuta energialuokkaan.

Valtiolta on saatavilla energia-avustusta vuosina 2020-2022

Valtion myöntämällä energia-avustuksella tavoitellaan vähintään kiinteistöjen 20 prosentin energiatehokkuuden parantamista nykysäännöksistä. Energia-avustusta myönnetään taloyhtiöille, pientalojen omistajille sekä ARA-yhteisöille vuosina 2020-2022 tai niin kauan kuin 100 miljoonan euron budjettia riittää. Kerros- ja rivitaloissa tavoitellaan 20 prosentin ja pientaloissa 30 prosentin parannusta.

Avustuksen myöntämiselle ARA on määrittänyt tietyt edellytykset. Kun edellytykset täyttyvät, on avustuksen hakijan mahdollista saada jopa 50 prosenttia avustusta hankkeen kustannuksista suunnittelutyö mukaan lukien.

Energiatodistus on yksi energia-avustuksen myöntämisen edellytyksistä: todistuksella todennat kiinteistön energiatehokkuuden muutokset. Lue lisää energia-avustuksesta täältä.

”Energiatodistuksen laatii aina pätevöitynyt tekijä. Laskenta tehdään kenttäkatselmuksen jälkeen, Suomen rakennusmääräyskokoelman ohjeet ja määräykset huomioiden. Meillä on kokemusta reilusti jo yli 10 000 kohteen energiatodistuksen laatimisesta.”

Antti Hatsala, johtava energiapalveluiden asiantuntija Raksystems

Energiatodistuksen hyödyt

Parhaan hyödyn saat, kun yhdistät energiatodistuksen Raksystemsin Kuntoarvion yhteyteen. Näin saat kokonaisvaltaisen kuvan kiinteistön teknisestä kunnosta, energiatehokkuudesta sekä mahdollisista korjaus- tai parannusehdotuksista.

Huolellisesti laadittu energiatodistus osoittaa rakennuksen omistajalle toimenpide-ehdotuksia energiatehokkuuden parantamiseksi sekä mahdollistaa ostajaehdokkaalle kiinteistöjen vertailun kulutuksen mukaan.

Asiantuntijuus ja pätevyys

Raksystemsin asiantuntijoilla on kokemusta vuosikymmenen ajalta ja jo yli 10 000 kohteen energiatodistuksen laatimisesta. Todistuksen laatii aina pätevöitynyt tekijä, ja laskenta toteutetaan Suomen rakennusmääräyskokoelman ohjeiden ja määräyksien mukaisesti. Meillä on useita ylemmän energiatodistuslaatijan pätevyyden omaavia henkilöitä, jotka laativat energiatodistuksen kaikentyyppisille rakennuksille tehokkaasti ja luotettavasti.

Laaja-alainen osaaminen ja kokemus varmistavat taloudellisesti kannattavien parannusehdotuksien laatimisen asiakkaillemme.

Energiakatselmuksen sisältö

Energiatodistus vaatii energiakatselmuksen kohteessa. Katselmuksen jälkeen suoritetaan laskenta ja valmis energiatodistus toimitetaan asiakkaalle sovitusti. Energiatodistuksen laskenta perustuu pääosin asetuksiin ja määräyksiin sekä tarkastuskäynnillä saatuihin pinta-alatietoihin tai annettuihin rakennuspiirroksiin, -suunnitelmiin ja annettuihin kulutustietoihin.

 • Tilaajalle toimitetaan Energiatodistus Palvelukuvaus, Valmistautumisohje sekä haastattelulomake. Tilaajan vastuulla olevat asiat sekä tarvittavat valmistelut löydät valmistautumisohjeesta.
 • Katselmoitavan kohteen kenttäkatselmuksessa kuluu aikaa noin 1-8 tuntia, kohteen koosta riippuen.
 • Energiakatselmusta ennen energiatodistuksen tilaajaa haastatellaan ja selvitetään kohteen lähtötiedot.
 • Kenttäkatselmuksen jälkeen kohteen laskenta suoritetaan. Laskelmissa huomioidaan Suomen rakennusmääräyskokoelman ohjeet ja määräykset.
 • Valmis energiatodistus toimitetaan erikseen sovitun aikataulun mukaisesti asiakkaalle.

Energiatodistuksen hinta sisältää yhden käyntikerran kohteessa, joka tehdään niillä edellytyksillä mitkä tarkastushetkellä vallitsevat. Tilaajan tulee huolehtia siitä, että toimintaohjeita on noudatettu ja tarkastaja pääsee kaikkiin tarkastettaviin tiloihin ja tarkastuskohteisiin. Mikäli toimintaohjeiden noudattamatta jättämisen tai esim. talvisten sääolosuhteiden vuoksi ei voida tarkastaa kaikkia rakenneosia ja niitä tarkastetaan myöhemmin eri käynnillä, ovat tarkastukset erikseen tilattavia ja voimassa olevan hinnastomme mukaan veloitettavia lisätöitä.

 

Energiatodistuksessa esitetään muun muassa seuraavaa:

 • Rakennuksen perustiedot: nimi, osoite, rakennustunnus, valmistumisvuosi ja käyttötarkoitus.
 • E-luku, Energiatehokkuusluokka A-H luokitusasteikolla ja uudisrakennuksen tasorajalla.
 • Laskentaperusteet, muun muassa tiedot talon rakenteista ja niiden ominaisuuksista sekä lämmitysmuodosta.
 • Toteutunut energiankulutus.
 • Ostoenergian määrä energiamuotokertoimella huomioituna.
 • Energiatodistuksen laatijan tiedot ja pätevyys, sekä laatimispäivä ja voimassaoloaika.
 • Toimenpide-ehdotukset ja niiden laskennallinen vaikutus E-lukuun.

Miten valmistautua energiatodistuksen toteutukseen?

 • Tutustu Valmistautumisohjeeseen ajan kanssa ja järjestä pyydetyt asiakirjat asiantuntijan käytettäväksi.
 • Ole asiantuntijan käytettävissä kohdekäynnin yhteydessä, tai varmista mahdollisen isännöitsijän käytettävyys.
 • Asiakirjat todistusta varten ovat (1-2 kohdan piirustukset ovat pakollisia ja niiden selvitystyöstä veloitamme lisätyöhinnastomme mukaisesti):
 1. Pääpiirustukset mittakaavassa
  • pohjapiirros,
  • leikkauspiirros,
  • julkisivupiirrokset.
 2. Rakennepiirustukset, rakenneluettelo ja / tai rakennustyöselvitykset.
 3. Lämpö-, vesi- ja viemäri-, ilmanvaihto- ja sähköpiirustukset ja -työselostukset.
 4. Ilmanvaihtokoneiden ja ilmanlämpöpumppujen huoltokirjat ja muut asiakirjat.
 5. Rakennuksen energiankulutustiedot kokonaiselta kalenterivuodelta.
  • sähkö, vesi, mahdolliset polttoaineet – puu, öljy tai pelletit.

 

Lisäksi on hyvä etsiä esille seuraavat tiedot:

 • Huoltokirjat ja vastaavat dokumentit.
 • Tiedot tiloissa tehdyistä korjaustöistä ja niiden dokumentit.
 • Raportit tiloissa aikaisemmin tehdyistä kosteus- ja kuntoarvioista tai muista vastaavista selvityksistä.

Muuta huomioitavaa

 • Tilaajan tulee huolehtia valtuutensa tarkastuksen tilaamiseen ja siihen, että tarkastus on mahdollinen toteuttaa.
 • Kohdetta ei saa tuulettaa / jäähdyttää ennen tarkastusta eikä tarkastuksen aikana, normaali ilmanvaihto pidetään tarkastuksen ajan päällä.
 • Yhtiömuotoisessa kohteessa tilaajan tulee tiedottaa tarkistuskäynnistä taloyhtiölle ja hankkia lupa kohteen tarkastamiselle.
 • Luotamme asiakkaalta saatuihin lähtötietojen oikeellisuuteen, emme tarkista niitä erikseen.
 • Laskennallisesti energiatodistuksen ostoenergia-arvot voivat merkittävästi erota rakennuksen toteutuneista kulutusarvoista. Ero johtuu pääosin rakennuksen käyttäjien kulutustottumuksista ja laskennan energiakertoimista. Lainmukaisen energiatodistuksen tarkoituksena on saattaa kaikki energiatodistukset vertailukelpoisiksi, koska kaikki
  todistukset lasketaan samalla tavalla.
 • Toimenpidesuositukset perustuvat Raksystemsin omiin tietokantoihin ja todistuksen antajan kokemuksiin vastaavista remonteista tai toimenpiteistä. Korjaus- ja perusparannuskustannukset voivat muuttua merkittävästi kilpailuttamalla eri toimijoita ja käyttämällä asiantuntevia rakenne- ja LVIS-suunnittelijoiden suunnitelmia tarjouspyyntöjen perustana.

Suositeltavat lisäpalvelut

Yhdistettävillä palveluilla saadaan merkittävää lisätietoa Energiatodistuksen tueksi. Suosittelemme lämpimästi palveluiden yhdistämistä.

Pyydä tarjous tai ole yhteydessä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.

Lue lisää!