Energiatodistus on pakollinen.
Energiatodistus

Onko kiinteistösi energiatodistus voimassa?

Energiatodistus vaaditaan kiinteistöiltä myynti- ja vuokraustilanteessa, mutta se on myös tärkeä osa uudisrakennuksen rakennuslupahakemukseen liitettävää energiaselvitystä.

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.

Raksystems on kokenut energiatodistusten laatia

Laaja-alainen energiaosaamisemme ja kokemuksemme varmistaa taloudellisesti kannattavien parannusehdotuksien laatimisen.

 • Olemme laatineet yli 10 000 energiatodistusta eri kokoisille kohteille vuosien aikana.
 • Energia-asioissa sinua palvelevat jopa 50 pätevöitynyttä energiatodistusten laatijaa.
 • Energiatodistuksen laatii aina pätevöitynyt tekijä. Laskennassa huomioidaan Ympäristöministeriön asetukset ja ohjeet sekä kunnan rakennusmääräykset.
Raksystems Energiatodistus.

Kiinteistön energiatodistus pähkinänkuoressa

 • Energiatodistus on lain mukaan pakollinen myynti- ja vuokraustilanteessa. Viranomaisen käytössä olevissa yleisörakennuksissa todistus tulee myös olla esillä.
 • Todistus on voimassa 10 vuotta ja se on uusittava ennen edellisen todistuksen voimassaolon päättymistä.
 • Energiatodistus mahdollistaa kiinteistöjen vertailun energiakulutuksen mukaan sekä tarjoaa toimenpide-ehdotuksia energiatehokkuuden parantamiseksi.

’’Energiaremontti kannattaa! Energiaremontti voi tuoda tutkimuksiemme mukaan jopa 50 % vuosittaisen kustannussäästön.”

Antti Hatsala, johtava energiapalveluiden asiantuntija Raksystems

Energiatodistus antaa yleiskuvan kiinteistön energiatehokkuudesta

Energiatodistus perustuu kokonaisvaltaiseen energialaskentaan, jossa huomioidaan rakennuksen rakenteiden ja järjestelmien ominaisuudet. Se antaa yleiskuvan kiinteistön rakenteiden ja järjestelmien ominaisuuksista sekä standardikäyttöön perustuvasta ostoenergianmäärästä.

Työ muodostuu seuraavista vaiheista:

 • laskennassa tarvittavien lähtötietojen koonti,
 • kohdekäynti huoltomiehen avustamana,
 • kohteen mallinnus,
 • nykytilanteen mukaisen E-luvun laskenta,
 • laskentatulosten sekä
 • energialaskennan lähtöarvojen raportointi.

Tuloksena saadaan energiatodistus, rakennusten E-luku ja energiatodistusluokka sekä energiankulutuksen jakauma. Energiatodistuksen avulla vertaillaan rakennusten energiatehokkuutta perustuen ainoastaan rakennuksen ominaisuuksiin, joten käyttäjän energiankulutustottumukset eivät vaikuta energialuokkaan.

Energiansäästökartoituksesta paras hyöty

Suosittelemme yhdistämään energiatodistuksen energiansäästökartoitukseen. Kartoitus auttaa tilaajaa selvittämään kiinteistön energiansäästötoimenpiteet tuoden esille toimenpiteiden kustannukset, takaisinmaksuajat ja säästöpotentiaalin. Palvelu on muokattavissa asiakkaan toiveiden mukaan.

Energiatodistuksen lisäksi energiansäästökartoitukseen voi sisältyä esimerkiksi:

 • Lämmöntuotannon ja uusiutuvan energian kannattavuusselvitys,
 • Hiilijalanjälkilaskenta,
 • Ilmatiiviysmittaus sekä
 • kylmän sään aikaan U-arvon mittauksen ja kevyen lämpökamerahavainnoinnin.

Energiakatselmuksen sisältö

  • Tilaajalle toimitetaan Energiatodistuksen palvelukuvaus, valmistautumisohje sekä haastattelulomake.
  • Kohdekäynnissä kuluu aikaa noin 1-8 tuntia, kohteen koosta riippuen.
  • Ennen kohdekäyntiä asiantuntija haastattelee tilaajaa ja selvittää kohteen lähtötiedot.
  • Kohdekäynnin jälkeen suoritetaan kohteen laskenta. Laskennassa huomioidaan Ympäristöministeriön asetukset ja ohjeet sekä kunnan rakennusmääräykset.
  • Valmis energiatodistus toimitetaan erikseen sovitun aikataulun mukaisesti asiakkaalle.
  • Energiatodistuksen hinta sisältää yhden käyntikerran kohteessa, joka tehdään niillä edellytyksillä mitkä tarkastushetkellä vallitsevat.

Energiatodistuksen raportointi

Energiatodistuksessa esitetään muun muassa seuraavaa:

 • Rakennuksen perustiedot: nimi, osoite, rakennustunnus, valmistumisvuosi ja käyttötarkoitus.
 • E-luku, Energiatehokkuusluokka A-H luokitusasteikolla ja uudisrakennuksen tasorajalla.
 • Laskentaperusteet, muun muassa tiedot talon rakenteista ja niiden ominaisuuksista sekä lämmitysmuodosta.
 • Toteutunut energiankulutus. (mikäli saatavilla)
 • Ostoenergian määrä energiamuotokertoimella huomioituna.
 • Energiatodistuksen laatijan tiedot ja pätevyys, sekä laatimispäivä ja voimassaoloaika.
 • Toimenpide-ehdotukset ja niiden laskennallinen vaikutus E-lukuun.

Miten valmistautua energiatodistuksen toteutukseen?

 • Tutustu Valmistautumisohjeeseen ajan kanssa ja järjestä pyydetyt asiakirjat asiantuntijan käytettäväksi.
 • Ole asiantuntijan käytettävissä kohdekäynnin yhteydessä, tai varmista mahdollisen isännöitsijän käytettävyys.
 • Asiakirjat todistusta varten ovat (1-2 kohdan piirustukset ovat pakollisia ja niiden selvitystyöstä veloitamme lisätyöhinnastomme mukaisesti):
 1. Pääpiirustukset mittakaavassa
  • pohjapiirros,
  • leikkauspiirros,
  • julkisivupiirrokset.
 2. Rakennepiirustukset, rakenneluettelo ja / tai rakennustyöselvitykset.
 3. Lämpö-, vesi- ja viemäri-, ilmanvaihto- ja sähköpiirustukset ja -työselostukset.
 4. Ilmanvaihtokoneiden ja ilmanlämpöpumppujen huoltokirjat ja muut asiakirjat.
 5. Rakennuksen energiankulutustiedot kokonaiselta kalenterivuodelta.
  • sähkö, vesi, mahdolliset polttoaineet – puu, öljy tai pelletit.

 

Lisäksi on hyvä etsiä esille seuraavat tiedot:

 • Huoltokirjat ja vastaavat dokumentit.
 • Tiedot tiloissa tehdyistä korjaustöistä ja niiden dokumentit.
 • Raportit tiloissa aikaisemmin tehdyistä kosteus- ja kuntoarvioista tai muista vastaavista selvityksistä.

Muuta huomioitavaa

  • Tilaajan tulee huolehtia valtuutensa tarkastuksen tilaamiseen ja siihen, että tarkastus on mahdollinen toteuttaa. Yhtiömuotoisessa kohteessa tilaajan tulee hankkia lupa kohteen tarkastamiselle ja mahdollisesti myös tiedottaa tarkistuskäynnistä taloyhtiötä. Myös paritaloissa tulee olla lupa kummankin huoneiston tarkistamiselle.
  • Luotamme asiakkaalta saatuihin lähtötietojen oikeellisuuteen, emme tarkista niitä erikseen.
  • Laskennallisesti energiatodistuksen ostoenergia-arvot voivat merkittävästi erota rakennuksen toteutuneista kulutusarvoista. Ero johtuu pääosin rakennuksen käyttäjien kulutustottumuksista ja laskennan energiakertoimista. Lainmukaisen energiatodistuksen tarkoituksena on saattaa kaikki energiatodistukset vertailukelpoisiksi, koska kaikki todistukset lasketaan samalla tavalla.
  • Toimenpidesuositukset perustuvat Raksystemsin omiin tietokantoihin ja todistuksen antajan kokemuksiin vastaavista remonteista tai toimenpiteistä. Korjaus- ja perusparannuskustannukset voivat muuttua merkittävästi kilpailuttamalla eri toimijoita ja käyttämällä asiantuntevia rakenne- ja LVIS-suunnittelijoiden suunnitelmia tarjouspyyntöjen perustana. 

Suositeltavat lisäpalvelut

Yhdistettävillä palveluilla saadaan merkittävää lisätietoa Energiatodistuksen tueksi. Suosittelemme lämpimästi palveluiden yhdistämistä.

Pyydä tarjous tai ole yhteydessä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.

Lue lisää!