EU-taksonomia rakennusalalla.
EU-taksonomia

Taksonomian-mukaisuuden arviointi, ohjaus ja raportointi

Autamme toteuttamaan taksonomianmukaisen rakennushankkeen ja saavuttamaan taksonomianmukaisuuden olemassa olevissa rakennuksissa.

EU-taksonomia on EU:n yhteinen luokittelujärjestelmä, jonka tarkoituksena on määritellä kestävän kehityksen mukainen taloudellinen toiminta ja pyrkiä ohjaamaan rahoitusta ja investointeja vihreisiin ja ympäristön kannalta kestäviin kohteisiin.

Yhä useamman rakennus- ja kiinteistöalan yrityksen on huomioitava toiminnassaan EU-taksonomian asettamat vaatimukset. Vaikka yritys ei olisi suoraan velvollinen raportoimaan toimintansa taksonomiakelpoisuudesta tai -mukaisuudesta, voivat taksonomian asettamat kriteerit tulla vastaan muussa toiminnassa kolmannen osapuolen vaatimuksesta. Tästä syystä kaikkien rakennus- ja kiinteistöalan yritysten tulisi olla tietoisia taksonomian sisällöstä ja vaikutuksista.

EU-taksonomian raportointi jakautuu taksonomiakelpoisuuden ja taksonomianmukaisuuden tarkasteluun. Taksonomiakelpoisella toiminnalla tarkoitetaan sellaista taloudellista toimintaa, jolle annetaan taksonomia-asetuksessa tarkemmat tekniset arviointikriteerit. Rakennus- ja kiinteistöalalla taksonomiakelpoista toimintaa ovat muun muassa uudisrakentaminen, peruskorjaaminen ja rakennusten hankinta ja omistaminen. Taksonomianmukaisuudella tarkoitetaan sellaista taksonomiakelpoista toimintaa, joka täyttää kaikki sille annetut tekniset arviointikriteerit.

Palvelumme kattavat EU-taksonomianmukaisuuden arvioinnin ohjauksen ja raportoinnin sekä rakennushankkeille että olemassa oleville kiinteistöille. Taksonomianmukaisuuden arviointi, ohjaus ja raportointi voidaan toteuttaa erillisenä projektina tai osana rakennushankkeen tai olemassa olevan rakennuksen ympäristösertifiointia. Ympäristösertifioinneissa tehdyt tarkastelut tukevat vahvasti myös EU-taksonomian asettamia vaatimuksia.

Lisätietoja palvelusta saat johtavalta asiantuntijalta Konsta Tuokolta numerosta 044 012 2018.

Uudisrakennus EU-taksonomia.

Uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeiden taksonomianmukaisuuden arviointi ja ohjaus

  • EU-taksonomiaselvitykset
  • EU-taksonomianmukaisuuden ohjaaminen hankkeessa
  • Hiilijalanjälkilaskenta
  • Ilmatiiveysmittaukset, lämpökamerakuvaukset
  • Ilmastoriskiselvitykset
  • Kiertotalousselvitykset
Kiinteistöveron perusteiden tarkistuksella ja optimoinnilla on mahdollista saada ylläpitokuluihin selvää säästöä.

Olemassa olevien kiinteistöjen taksonomianmukaisuuden arviointi ja ohjaus

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16