Hankesuunnittelu

Hankesuunnittelua korjaus- ja uudiskohteisiin ammattitaidolla

Ilman hankesuunnittelua moni tärkeä vaihe jää kokonaan pois. Luota ammattilaiseen!

Referenssit Pyydä tarjous

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.

Toteutetaan hankesuunnittelu yhdessä!

Raksystemsin asiantuntijat auttavat kiinteistön hankesuunnittelussa olipa kyseessä korjaus- tai uudisrakennushanke.

Hankesuunnittelussa selvitetään mm:

 • korjaushankkeen eri vaihtoehdot,
 • laajuus sekä
 • kustannukset.

Hankesuunnittelun kustannukset ovat pienet, mutta sitäkin tärkeämmät

Hankesuunnittelu aloitetaan, kun kiinteistön kunto ja saneeraustarpeet on ensin määritelty kuntoarvion ja pitkän tähtäimen suunnitelman avulla sekä mahdollisesti kosteus- ja sisäilmateknisten kuntotutkimusten jälkeen. Hankesuunnittelun tilaaja on yleisesti kiinteistön omistaja, isännöitsijä tai taloyhtiön hallitus.

Hankesuunnittelussa selvitetään mm. korjaushankkeen eri vaihtoehdot, laajuus sekä niiden kustannukset. Hankesuunnitelman avulla yhtiö pääsee puntaroimaan eri korjausvaihtoehtoja ja lopulta valitsemaan parhaiten soveltuvan vaihtoehdon. Hankesuunnitteluvaiheen kustannukset koko korjaushankkeesta ovat vain noin 0,3-3,0 prosenttia, mutta huolellisesti toteutetun hankesuunnittelun avulla kokonaiskustannuksia voidaan vähentää merkittävästi ja luodaan pohja toteutussuunnittelulle.

Mitä rakennuttamistehtäviä kuuluu hankesuunnitteluvaiheeseen?

 • Toiminnan asettamien tavoitteiden selvittäminen
 • Tervetalokriteeristön vaatimustasojen asettaminen korjaushankkeelle
 • Kiinteistönpidon asettamien tavoitteiden selvittäminen
 • Tarvittavien haitta-aine-, asbesti- maaperä- ym. tutkimusten tilaaminen
 • Tarvittavien lupamenettelyiden selvittäminen ja lupamenettelyiden käynnistäminen
 • Aikataulun ja toteutustavan määrittely
 • Tavoitteen asettaminen investointi- ja elinkaarikustannuksille sekä investointipäätöksien valmistelu
 • Rahoituksen ja kannattavuuden selvittäminen

Hankesuunnittelu uudisrakentamisessa

Hankesuunnittelussa asetetaan suunnitellulle rakennushankkeelle vaatimukset, jotka koskevat rakennushankkeen laajuutta, terveellisyyttä, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpidon tavoitteita. Hankesuunnittelun tilaaja on yleisesti kiinteistön omistaja, isännöitsijä tai taloyhtiön hallitus.

Hankesuunnitteluvaiheen rakennuttamistehtäviä ovat esimerkiksi:

 • Toiminnan asettamien tavoitteiden selvittäminen
 • Tervetalokriteeristön vaatimustasojen asettaminen
 • Kiinteistönpidon asettamisen tavoitteiden selvittäminen
 • Tilaohjelman laatiminen
 • Rakennuspaikan ominaisuuksien, olosuhteiden ja rakennettavuuden selvittäminen
 • Tarvittavien kunto-, asbesti- maaperä- ym. tutkimusten tilaaminen
 • Tarvittavien lupamenettelyiden selvittäminen ja lupamenettelyiden käynnistäminen
 • Aikataulun ja toteutustavan määrittely
 • Tavoitteen asettaminen investointi- ja elinkaarikustannuksille sekä

Ladattavat materiaalit

Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu -esite

Korjaussuunnittelu-esite (tulossa)

Pyydä tarjous tai ole yhteydessä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.