Ilmamäärien mittauksella kohti parempaa sisäilmaa.
Ilmanvaihdon ilmamäärien tarkistusmittaus

Ilmanvaihdon tarkistusmittauksella terveellinen sisäilma

Säännöllinen ilmanvaihtojärjestelmän tarkastaminen ja huoltaminen edesauttavat terveellisen ja raikkaan sisäilman syntyä.

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16

Teetä ilmavirtojen tarkistusmittaus säännöllisin väliajoin

Ilmavirtojen tarkistusmittauksen tavoitteena on selvittää, onko kiinteistön ilmavirrat säädetty oikeaan arvoon. Epätasapainot saattavat johtaa erilaisiin ongelmiin, kuten rakenteiden vaurioitumiseen.

  • Ilmavirrat mitataan paine-ero menetelmällä.
  • Mittaukset suorittaa SuLVI:n ilmamäärämittauksiin pätevöitynyt henkilö.
  • Palvelu soveltuu kaikkiin kiinteistöihin.
  • Selkeä raportti.

Ilmanvaihdolla on iso merkitys niin asuintilan kuin työpaikankin viihtyvyydessä

Ilmanvaihdon tarkoituksena on mm. poistaa haitta-aineet ja kosteus, tuottaen puhdasta ilmaa tilalle. Tarkoituksenmukaisella ilmanvaihdolla saadaan puhtaampi sisäilma ja vältetään siten terveysriskejä.

Ilmanvaihtojärjestelmien suunnittelu on muuttunut vuosien saatossa paljon ja määräykset ovat tiukentuneet jatkuvasti. Jotta rakennus toimisi suunnitellulla tavalla, tulisi ilmamäärien olla tasapainossa.

Epätasapainot saattavat johtaa erilaisiin ongelmiin, esimerkiksi tiettyjen huoneistojen ylipaineisuuteen ja sitä kautta rakenteiden vaurioitumiseen.

Ilmanvaihdon ilmamäärien tarkistusmittauksen tarkoitus

Ilmavirtojen tarkistusmittauksen tavoitteena on selvittää, onko ilmavirrat säädetty oikeaan arvoon. Ilmavirrat mitataan paine-ero menetelmällä, jonka jälkeen mittaustuloksia verrataan suunnitteluarvoihin ja otetaan kantaa niiden mahdollisiin poikkeamiin.

Ilmanvaihdon ilmamäärien tarkistusmittauksen sisältö

Ilmavirrat mitataan paine-ero menetelmällä, joka on ilmavirtamittauksissa yleisimmin käytetty ja luotettavin menetelmä. Mittaukset tehdään aina kalibroiduilla mittalaitteilla. Mittaukset suorittaa myös SuLVI:n ilmamäärämittauksiin pätevöitynyt henkilö. Ilmavirtamittauksissa mittaaja ei koskaan muuta ilmanvaihtoventtiilien asentoa, vaan tarkistaa venttiilit ja niiden ilmamäärät siinä asennossa kuin ne tarkastushetkellä ovat. Ilmavirtojen tarkistusmittaukset tehdään yleensä pistokokeenomaisesti tietyistä määristä tiloja, tarvittaessa myös koko kiinteistöön (tarjouspyynnön mukaan).

Raportointi

Raportti sisältää vähintään seuraavat osiot:

  • Kohteen yleistiedot
  • Ilmamäärien mittauspöytäkirjan

Tutkimustulokset toimitetaan raporttikansiona tilaajalle ja samalla palautetaan tilaajalle mahdolliset mittaajalle luovuttamat aineistot.

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.