Expert to assist you in the maintenance of your housing company.
Käytönaikainen toiminnanvarmistus

Rakennuksen käyttöönottovaihe on kriittinen vaihe.

Asiantuntijamme avulla rakennuksen käyttöönotto toteutuu luotettavasti ja energiaseurantajärjestelmän toimivuus varmistetaan alusta lähtien.

Raksystems Käytönaikainen toiminnanvarmistus

Uusi rakennus käyttöön turvallisesti

Rakennuksen käyttöönottovaihe ja käytön aloitus ovat hankkeen energia- ja sisäolosuhteiden toteutumisen kannalta kriittisiä. Riittävä laadunvarmistus, järjestelmien viritys ja käytönajan seuranta ovat keskeisessä roolissa hankkeen onnistumisessa.

Käytönaikainen toiminnanvarmistus on palvelukokonaisuus, jonka avulla varmennamme rakennuksen taloteknisten järjestelmien toimivuuden sekä ohjausten ja säätöjen toiminnan heti käyttöjakson alussa. Palvelumme pohjana on tavanomaisen taloteknisen valvonnan toteutuminen tyypillisesti 1 + 3 seurantapalaverin avulla.

Palvelumme muodostuu käyttöönottokatselmoinnista ja käyttöjakson aikaisesta seurannasta. Käyttöönottokatselmointi on kertaluontoinen kohdekäynti, jolla varmistamme, että kohteen järjestelmien ohjaus on toteutettu suunnitelmien mukaan ja kaikki seurannat ja mittaukset toimivat suunnitellusti. Käyttöjakson tarkastusten pohjalta kootaan havaitut puutteet sekä keskeiset energiatehokkuutta ja olosuhteita parantavat kehitystoimenpiteet. Kohdekäynnin tarkastusta täydentävät prosessien ja sisäolosuhteiden trendiseurannat automaatiosta ja seurantatiedot taloteknisten prosessien toiminnasta. Käymme havaintomme yhdessä läpi ylläpidon ja urakoitsijoiden kanssa ja suunnittelemme korjaavat toimenpiteet.

Teemme palvelua Raksystems GBP:n asiantuntijoiden avulla. Green Building Partners Oy on osa Raksystems Groupia vuodesta 2020 lähtien.

Lisätietoja palvelusta saat ympäristöluokitusten johtajalta Timo Rintalalta puh. 044 7637 764 sekä ympäristöluokitusten asiantuntijalta Sami Nevalalta numerosta 050 360 6676.

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16