Raksystems sähkötekninen määräaikaistarkastus
Kiinteistön sähkötekninen määräaikaistarkastus

Sähkötekninen määräaikaistarkastus on pakollinen

Sähköturvallisuuslakiin perustuva tarkastus koskee mm. liike-, toimisto- ja teollisuusrakennusten sähkölaitteistoja.

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.

Ennaltaehkäise sähkölaitteistoista johtuvat käyttökatkokset sekä tulipalot

Kiinteistön sähköteknisellä määräaikaistarkastuksella varmistutaan sähkölaitteistojen kunnosta ja käytön turvallisuudesta. Tarkastuksella ehkäistään sähkövahinkojen, esimerkiksi sähköpalojen riskejä.

  • Määräaikaistarkastus on lain mukaan pakollinen.
  • Tarkastus tehtävä 5 tai 10 vuoden välein.
  • Liike-, toimisto-, teollisuus ja maatalousrakennuksien sekä julkisten rakennusten sähkölaitteistoille.
Kiinteistön sähkötekninen tarkastus

Kiinteistön sähkötekninen määräaikaistarkastus on tehtävä viiden tai kymmenen vuoden välein

Määräaikaistarkastukset koskevat mm. liike-, toimisto-, teollisuus- ja maatalousrakennusten sekä julkisten rakennusten sähkölaitteistoja. Myös asuinrakennusten osana oleville sulakerajan 35A ylittäville liiketiloille on tehtävä tarkastus.

Määräaikaistarkastusajankohta määräytyy yleensä sähkölaitteiston käyttöönottoajankohdan mukaan ja tarkastuksen tilaamisesta vastaa sähkölaitteiston haltija. Sähkölaitteistojen enimmäismääräaikaistarkastusvälit 5 tai 10 vuotta määräytyvät laitteiston vaativuusluokan mukaan.

Kiinteistön sähkötekninen määräaikaistarkastus

Sähköasennusten määräaikaistarkastukset ovat osa kiinteistön hyvää kunnossapitoa. Määräaikaistarkastuksessa varmistutaan sähkölaitteistojen kunnosta ja käytön turvallisuudesta. Tarkastuksella ehkäistään sähkövahinkojen, esimerkiksi sähköpalojen riskejä. Samalla pyritään varmistamaan, ettei sähkön käyttöön tule laitteistohäiriöistä johtuvia katkoksia. Määräaikaistarkastuksesta huolehtiminen voi vaikuttaa myös laitteiston haltijan vakuutusturvaan ja vahingonkorvausvastuuseen.

Määräaikaistarkastus on luontevaa tehdä kuntoarvion tai kuntotutkimuksen yhteydessä.

Laki velvoittaa

Sähköjärjestelmien kuntotutkimuksen suorittamisen yhteyteen on usein kustannustehokasta yhdistää esimerkiksi sähköjärjestelmän määräaikaistarkastus sellaisiin kohteisiin, joihin se on lakisääteistä teettää. Esimerkiksi yleisesti maatiloille, logistiikka- ja toimistorakennuksiin, ostoskeskuksiin sekä yleisesti kaikkiin kiinteistöihin, joissa on muita kuin pelkkiä asuinhuoneistoja ja minkä pääsulakkeen nimellisvirta on yli 35A.

Määräaikaistarkastusajankohta määräytyy pääsääntöisesti sähkölaitteiston käyttöönottoajankohdan mukaan. Tarkastusten tilaamisesta vastaa sähkölaitteiston haltija.

Yleisemmin lakisääteisen sähköjärjestelmien määräaikaistarkastuksen tarkastusväli on 10 vuotta.

Kiinteistön sähköteknisen määräaikaistarkastuksen sisältö

Määräaikaistarkastuksessa varmistaudutaan mm. siitä, että:

  • sähkölaitteiston käyttö on turvallista ja laitteistolle on tehty huolto- ja kunnossapito-ohjelman mukaiset toimenpiteet,
  • sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset ja ohjeet ovat käytettävissä sekä
  • sähkölaitteiston laajennus- ja muutostöistä on olemassa asianmukaiset tarkastuspöytäkirjat.

Määräaikaistarkastuksia tekevät Turvatekniikan keskuksen valtuuttamat tarkastajat ja tarkastuslaitokset. Raksystemsin asiantuntijoista TUKES:in valtuuttamia sähkötarkastajia ovat Juha Honka, Simo Metsä sekä Tuomas Virtanen.

Pyydä tarjous tai ole yhteydessä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.