Kiinteistöveroselvitys

Kiinteistövero on yksi suurimmista ylläpidon kustannuseristä.

Anna asiantuntijoidemme tutkia kiinteistöveron tilanteesi, sillä sen perusteiden tarkistuksella ja optimoinnilla on mahdollista saada ylläpitokuluihin selvää säästöä.

Jätä tarjouspyyntö

Kiinteistöveroselvityksessä tarkistetaan kiinteistöveron perusteet ja säästömahdollisuudet.

Kiinteistövero on yksi suurimmista ylläpidon kustannuseristä, ja julkisen talouden paineessa sen merkitys tulee edelleen kasvamaan. Lisäksi verohallinnon ohjeistukset päivittyvät oikeuskäytännön mukana ja muuttavat siten vallitsevia tulkintoja ja verotuskäytäntöä.

Kiinteistöveron perusteet määräytyvät kaavamaisten laskentakaavojen mukaisesti, mutta ne sisältävät lukuisia yksityiskohtia ja vaihtoehtoisia tulkintatapoja.
Kiinteistöveron perusteiden tarkistuksella ja optimoinnilla on mahdollista saada ylläpitokuluihin selvää säästöä. Säästöjä voi syntyä yksittäisten veron perusteiden virheiden korjaamisella, puutteiden täydentämisellä tai edullisinta tulkintatapaa käyttämällä.

Hallitsemme kiinteistöverotuksen yksityiskohdat, säästömahdollisuudet sekä mahdolliset riskit. Olemme tehneet tuloksellisia kiinteistöveroselvityksiä Suomen suurimmille kiinteistönomistajille, yksittäisille kiinteistöille sekä rakennushankkeille.

Raksystems GBP:n kiinteistöveropalvelut kattavat olemassa olevien kiinteistöjen kiinteistöveroselvitykset, kiinteistöveron oikeellisuuden arvioinnit kiinteistökauppatilanteissa ja kiinteistöveroselvitykset rakennushankkeessa. Kiinteistöveron perusteiden tarkastamisen lisäksi huolehdimme veron perusteiden oikaisemisesta, mahdollisesta valitusprosessista ja tarvittaessa esimerkiksi rakennushankkeiden ja muutostöiden kiinteistöilmoitusten laatimisesta, jolla täytetään kiinteistönomistajan ilmoitusvelvollisuus. Green Building Partners Oy on osa Raksystems Groupia vuodesta 2020 lähtien.

Lisätietoja palvelusta saat johtavalta asiantuntijalta Antti Karppiselta numerosta 050 327 6198.

Kiinteistöveroselvitys kiinteistösalkulle

Voimme suorittaa useamman kiinteistön salkulle koko tarkastusprosessin toteutuneisiin säästöihin perustuvalla successfee-palkkiomallilla.

Laajojen kiinteistösalkkujen kiinteistöveroselvitys jakaantuu kolmeen osa-alueeseen:

  • Esiselvitys tehdään kaikille kohteille potentiaalisten säästökohteiden ja mahdollisten riskien tunnistamiseksi.
  • Kohdeselvityksessä tarkistetaan yksityiskohtaisesti veron perusteet valituille kiinteistöille, tehdään maapohjan ja rakennusten veron perusteiden tarkastukset, pinta-alamittaukset, tarkistuslaskelmat ja vaihtoehtoistarkastelu sekä käsitellään tarkastustulokset yhdessä tilaajan kanssa ja laaditaan oikaisuvaatimus.
  • Oikaisuvaatimusten seuranta ja raportointi käsittää mahdollisten lisäselvitysten laatimisen verohallinnolle, päätösten tarkastamisen ja mahdollisesta valitusprosessista huolehtimisen (hallinto-oikeus, korkein hallinto-oikeus) sekä kokonaistilanteen seurannan ja raportoinnin.
Kiinteistöveron perusteiden tarkistuksella ja optimoinnilla on mahdollista saada ylläpitokuluihin selvää säästöä.

Kiinteistöveroselvitys rakennushankkeessa

Investointihankkeen suunnittelu- ja rakennusvaiheen veroselvityksessä saadaan luotettava arvio tulevan veron määrästä investointilaskentaa, myyntiesitettä ja/tai ylläpitokustannusten budjetointia varten sekä minimoidaan veron määrä lain mukaisesti.

Kiinteistöveron merkitys korostuu erityisesti uusissa kohteissa, joissa laatutaso on korkea ja ikäalennuksia ei vielä ole. Lisäksi verojen määrät vaihtelevat huomattavasti näennäisestikin samankaltaisten kohteiden välillä, joten luotettavaan arvioon eivät vertailukohteiden tiedot riitä, vaan tuleva vero tulee määrittää todellisen kohteen maapohjan ja rakennuksen tietojen perusteella.

Työsisältömme kattaa:

  • luonnossuunnitelmien pohjalta kiinteistöverolaskelman laatimisen,
  • veronsäästömahdollisuuksien tunnistamisen suunnitelmaa kehittämällä,
  • vaihtoehtoistarkastelut käyttötarkoitusten ja osarakennusjakojen näkökulmasta optimointimahdollisuuksien ja riskien arvioimisen,
  • ensimmäisen kiinteistöveropäätöksen tarkastamisen sekä
  • kiinteistöilmoituksen / oikaisuvaatimuksen laatimisen.

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16