Olosuhdepalvelut ja olosuhdehallinta

Selvitä sisäilmaolosuhteet kiinteistössäsi luotettavasti.

Tehokkaiden olosuhdepalveluittemme avulla saat käyttöösi reaaliaikaisen tiedon kiinteistösi sisäilmasta sekä ehdotukset korjaavista toimenpiteistä, joiden toteutuksessakin auttamme.

Kiinteistön käyttäjien tyytyväisyys tilojen käytettävyyteen, terveellisyyteen ja viihtyvyyteen on tärkeää. Sisäilmasto-olosuhteilla on suora yhteys työntekijöiden ja kiinteistön käyttäjien viihtyvyyteen. Kun sisäilma on raikasta ja oikein mitoitettua, on työn tekeminen tehokasta ja se luo yritykselle mukavan kilpailuedun.

Olosuhdepalveluiden avulla seurataan sisäilman laadun lisäksi myös tilojen käyttöastetta, jolloin yrityksen on mahdollista tunnistaa oikea tilantarve sekä mahdollisesti pienentää kustannuksia.

Tytäryhtiömme EcoReal auttaa sinua kiinteistösi sisäilman olosuhdehallinnassa.

Lue lisää EcoRealin verkkosivustolta.