Raksystems Putkistojen kuntotutkimus
Putkistojen kuntotutkimus

Putkistojen kuntotutkimus voi säästää isolta yllätykseltä

Putkiston kuntotutkimus kertoo tarkasti, mitä kiinteistön vesi- ja viemäriverkolle pitää tehdä.

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.

Teetä putkiston kuntotutkimus säännöllisesti!

Putkiston kuntotutkimus tuo luotettavaa ja yksiselitteistä tietoa päätöksenteon pohjaksi ja määrittelee putkiremontin ajankohdan.

Putkiston kuntotutkimus sisältää:

 • röntgenkuvaukset,
 • pohja- ja tonttiviemärin sisäpuolisen kuvauksen,
 • kuntotutkimusraportin ja
 • raportin esittelyn.

Suunnitelmallisuus on taloudellista kiinteistönpitoa

Kiinteistön putkistoille tulee teettää kuntotutkimuksia säännöllisesti, jotta tulevat remontointi- ja uusimistarpeet olisivat mahdollisimman ajoissa tiedossa.

Kaikkien vähintään 25 vuotta sitten putkistojensa uusineiden tai valmistuneiden kiinteistöjen tulisi tutkituttaa vesi- ja viemäriverkoston kunto säännöllisin väliajoin, ei vasta silloin kun ongelmia esiintyy.

Arjessa piilossa sijaitsevat putket pääsevät unohtumaan niin kauan kunnes mahdollisia ongelmia esiintyy, jolloin pahimmassa tapauksessa remontti joudutaan tekemään kiireellä ja kustannukset nousevat.

”Putkistojen kuntotutkimuksiin liittyvät palvelut sopivat mille tahansa kodille tai kiinteistölle. Tarkka ja selkeä raportointi toimenpide-ehdotuksineen, on asiakkaan etu kiinteistön kunnossapidossa.”

Kalle Lehtinen, Raksystemsin viemäriverkoston asiantuntija

Putkistojen kuntotutkimus voi säästää isoilta murheilta

Viemärit ja salaojat ovat pitkäaikaisia rakenteita, mutta eivät ikuisia. Erilaiset olosuhteet voivat merkittävästi muuttaa rakenteiden ikää. Putkiston kuntotutkimuksella saadaan määritettyä tarkkaan järjestelmien todellinen kunto ja sitä kautta järkevä taloudellinen uusimisajankohta sekä uusinnan laajuus. Ennakoivalla kiinteistönpidolla voit säästää jopa 30 % korjauskuluissa.

Putkistojen kuntotutkimuksen tarkoitus

Putkiston kuntotutkimuksen tavoitteena on selvittää tutkittavien järjestelmien yleiskunto, toimivuus, uusimistarpeet sekä muut toimenpiteet seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Putkistojen kuntotutkimuksen sisältö

Putkiston kuntotutkimus sisältää tilaajan tarjouspyynnössä valitsemien järjestelmien osalta seuraavat rakenteelliset ja toiminnalliset tutkimukset:

Rakenteelliset tutkimukset

Lämmitys-, käyttövesi ja viemärijärjestelmät

 • Tutkimukset suoritetaan ainetta rikkomattomin menetelmin.
 • Ensisijaisena korroosioasteen ja -tyypin tutkimusmenetelmänä käytetään metalliputkissa ja putkistovarusteissa läpivalaisutekniikkaa, nimeltään digitaalinen röntgenkuvaus. Röntgenkuvaukset suoritetaan Raksystemsin omalla kalustolla.
 • Tutkimuskohdat kohdennetaan pääosin kellarin tai pohjakerroksen yleistiloihin. Tutkimuskohdat valitaan seuraavasti:
  • Lämpöjohtoverkostosta läpivalaisukohdat valitaan pohjakerrosten lämpöjohtoputkista ja pattereista.
  • Käyttövesiverkostosta läpivalaisukohdat valitaan ensisijaisesti pohjakerrosten nousulinjojen haara- ja kulmakohdista.
  • Viemäriverkostosta läpivalaisukohdat valitaan luokse päästävissä tiloissa olevilta suorilta pysty- ja vaakaviemäriosuuksilta sekä kulmakohdista (valurautaputket).
 • Kuntotutkimuksen läpivalaisukuvausten määrä on verrannollinen esim. asuinkerrostaloissa portaiden määrään ja rakennusten lukumäärään. Ohjeelliset kuvausmäärät ovat seuraavat:

Kerrostalot:

1-2 portainen rakennus, 3-4 läpivalaisukuvaa/järjestelmä
3-4 portainen rakennus, 5-6 läpivalaisukuvaa/järjestelmä
5-6 portainen rakennus, 7-8 läpivalaisukuvaa/järjestelmä

Rivitalot:

Läpivalaisukuvaukset putkistoista suoritetaan niiltä osin kuin putkistot ovat näkyvillä ja ylipäätään kuvattavissa. Huom! Mikäli putkistot kulkevat lattia- ja seinärakenteissa, alas lasketuissa katoissa, kotelorakenteissa, ahtaissa tarkastuskaivoissa tai muuten ahtaissa paikoissa, ei niitä voida tutkia ilman rakenteiden purkamista.

Toiminnalliset tutkimukset

Jäte- ja sadevesiviemärijärjestelmät

 • Pohjaviemäreiden runkolinjat ja ulkopuoliset viemärit / tonttiviemärit TV-kuvataan sisäpuolisesti riittävässä laajuudessa toiminnallisten (ja rakenteellisten) epäkohtien kartoittamiseksi.
 • TV-kuvaukset suoritetaan ilman viemäreiden painehuuhtelua.
  Käyttövesijärjestelmät
 • Sulku- ja säätöventtiileiden toiminta tutkitaan (sulkeutuvuus ja mahdollinen sinkinkato).
  Lämpöjohtolaitteet (lämmönsiirtimet, kiertovesipumput, säätölaitteet yms.)
 • Yleisen kuntotason lisäksi selvitetään laitteiden toimivuus huomioiden huolto- ja korjaushistoria sekä vedenlisäyshistoria suljettujen kiertojärjestelmien osalta. Huoneistojen lämpöjohtolaitteet sekä vesi- ja saniteettikalusteet.
 • Huoneistotarkastukset suoritetaan pistokoeluonteisesti otantana muutamassa huoneistossa.

Käyttövesijärjestelmät

 • Sulku- ja säätöventtiileiden toiminta tutkitaan (sulkeutuvuus ja mahdollinen sinkinkato).

Lämpöjohtolaitteet (lämmönsiirtimet, kiertovesipumput, säätölaitteet yms.)

 • Yleisen kuntotason lisäksi selvitetään laitteiden toimivuus huomioiden huolto- ja korjaushistoria sekä vedenlisäyshistoria suljettujen kiertojärjestelmien osalta. Huoneistojen lämpöjohtolaitteet sekä vesi- ja saniteettikalusteet.
 • Huoneistotarkastukset suoritetaan pistokoeluonteisesti otantana muutamassa huoneistossa.

Raportointi

Raportti sisältää vähintään seuraavat osiot:

 • Tutkimuksen laajuuden ja tutkimuspaikkojen yksilöinti.
 • Havainnot ja ehdotukset yksiselitteisesti.
 • Korjausehdotukset ja suositukset seuraavalle kymmenelle vuodelle (PTS).

Pyydä tarjous tai ole yhteydessä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.