Sisäilmakysely

Sisäilmakysely apuna oireiden ja ongelmien kartoittamisessa

Sisäilmaongelmien kohteena olevien tilojen käyttäjille laaditun kyselyn avulla kartoitetaan käyttäjien oireilua ja niiden laajuutta.

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.

Oireillaanko kiinteistössäsi?

Sisäilmakysely toteutetaan sisäympäristöhaittojen lähtötilanteen kartoittamiseen sekä tilanteen seuraamiseen

  • anonyymisti ja luottamuksella,
  • sähköisesti netissä,
  • kaikille, joita ongelma saattaa koskea ja
  • Ruotsissa kehitettyyn MM-40-kyselyyn pohjautuen, mutta sisältäen myös avoimia kysymyksiä.

Kyselyn avulla selvitetään sisäilmaoloja ja käyttäjien oireita

Sisäilmakysely on apuna sisäympäristöhaittojen lähtötilanteen kartoittamiseen sekä tilanteen seuraamiseen, jossa selvitetään tilojen käyttäjien oireilua- ja olosuhteita työympäristössä. Sisäilmakyselyllä voidaan myös seurata tehtyjen korjausten vaikutusta.

Sisäilmastokyselyn avulla voidaan kiinteistön käyttäjien näkökulmasta:

  • arvioida mahdollisen ongelman laatua, laajuutta ja merkitystä
  • arvioida mahdollisia sisäilmaympäristö haittojen aiheuttajia
  • seurata tehtyjen korjaustoimenpiteiden vaikuttavuutta.

Kysely soveltuu työympäristöön, jossa itse tuotannosta ei synny merkittäviä ilman epäpuhtauksia, kuten toimistoihin, kouluihin, päiväkoteihin ja sairaaloihin.

Mikä on sisäilmakysely?

Sisäilmakysely perustuu Ruotsissa kehitettyyn MM-40-kyselyyn. Vakioidun sisäilmakyselyn loppuun on lisätty avoimia, sanallista palautetta vaativia kysymyksiä, joiden avulla pyritään mm. paikallistamaan käyttäjien kokemia sisäilman ongelmakohtia sekä tiloja.

Sisäilmakysely toteutetaan nettikyselynä ja tuloksia verrataan käytettävissä olevaan aineistoon. Sisäilmakyselyn vastauksista kootaan raportti, joka sisältää tulosten lisäksi myös arvion mahdollisista sisäilmasto-ongelman aiheuttajista.

Mitä hyötyä sisäilmakyselystä on?

Sisäilmakyselyn tuloksista on hyötyä kiinteistön omistajalle, sisäilmasto-ongelman tutkijalle sekä työterveyshuollolle. Sisäilmakyselyn avulla voidaan tarkastella isoa käyttäjäryhmää tilastollisesti ja saada tärkeää lähtötietoa käyttäjiltä sisäilmasto-ongelman selvittämiseen.

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.