Sisäilmatutka

Sisäilmatutkan IoT-sensoreilla sisäilman pitkäaikaisseurantaa

Sisäilman pitkäaikaisseuranta sopii erityisesti kouluihin, päiväkoteihin sekä toimistorakennuksiin.

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.

SisäilmaTutka-palvelulla luotettavaa tietoa

Sisäilman pitkäaikaisseurannalla kerätään tietoa sisäilman laadusta sekä rakenteiden kosteustilanteesta pitkäjänteisesti, mikä tuottaa luotettavia tuloksia asiantuntijan analysoitavaksi.

Raksystemsin SisäilmaTutka-palvelun avulla:

  • saadaan olennaista tietoa kiinteistön ilmanvaihdon toimivuudesta ja
  • sisäilman laadusta eri vuorokauden ja vuoden aikoina.
  • Kerätyn monimuotoisen faktatiedon avulla korjaustoimenpiteet sisäilman parantamiseksi voidaan kohdistaa oikein.
  • Kiinteistön käyttäjät saavat luotettavaa tietoa sisäilman todellisesta tilasta.

Sisäilmaoireet tulee ottaa vakavasti

Sisäilmaongelmat saattavat aiheuttaa voimakasta terveydentilan heikkenemistä, minkä takia oleskelu näissä tiloissa oireileville henkilöille on mahdotonta. Sisäilman ongelmat aiheuttavat siten suoria ja välillisiä kuluja, kun esimerkiksi työpaikan sisäilmaongelmista aiheutuu niin sairauspoissaoloja, lääkärikuluja kuin kiinteistön korjauskulujakin. Ongelma tulee tutkia ja hoitaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa niin tiloissa oleskelevien henkilöiden terveydentilan kuin myös kustannusten hallinnan kannalta.

Palvelun avulla on myös mahdollista saada puolueettomia mittaustuloksia mm. rakennuksesta, jonka ilmanvaihto pidetään säästöjen vuoksi pois päältä ilta- ja yöaikaan. Tarkastelussa on tällöin mm. aamulla rakennuksen sisäilman laatu ilmanvaihtokoneen käynnistyessä pitkän ajan kuluttua.

Sisäilmatutka

Pidempiaikaiset mittaukset takaavat luotettavuuden

Sisäilmatutkimus kestää muutaman kuukauden ja mittarit alkavat kerryttää dataa välittömästi asentamisen jälkeen. Tietoa siirtyy järjestelmään keskimäärin kerran tunnissa jokaisesta asennetusta anturista. Saatu data raportoituu helposti luettavaan ja hallittavaan muotoon ja saadun datan perusteella asiantuntija antaa arvionsa tarvittavista toimenpiteistä sekä parannusehdotuksista asiakkaalle.

Palvelu toimii etenkin kiinteistövastaavien tukena rakennusten ylläpidossa sekä täydentää viranomaisvalvontaa. Mittaustulosten avulla on mahdollisuus lisätä luotettavuutta kiinteistön turvallisuudesta sen käyttäjien suuntaan.

SisäilmaTutka-palvelun sisältö

Sisäilman pitkäaikaisseurantapalvelu eli SisäilmaTutka on sisäilman ja rakenteiden olosuhteiden seurantajärjestelmän sekä sisäilman asiantuntijapalvelun yhdistelmä. SisäilmaTutka on kokonaispalvelu, jossa yhdistetään Raksystemsin sisäilma- ja rakennetekninen osaaminen sekä nykytekniikan tarjoamat mahdollisuudet. Ennen antureiden asentamista rakennusterveysasiantuntijamme kartoittavat tilat, keräävät käyttäjäkokemukset ja suosittelevat tekemiensä havaintojen perusteella kohteelle sopivat tutkimusmenetelmät ja palvelun laajuuden.

SisäilmaTutkan anturit toimivat IoT-teknologian langattomalla ratkaisulla. Palvelu soveltuu erinomaisesti esimerkiksi julkisiin tiloihin, kuten kouluihin ja päiväkoteihin, sillä eri tiloja voidaan mm. vertailla keskenään.

SisäilmaTutkan IoT-anturit

SisäilmaTutkan anturit ovat uuden IoT-teknologian langaton ratkaisu, jossa ei tarvita erillisiä sim-kortteja, wlan-yhteyksiä tai verkkosähköä. Laitteet toimivat Sigfox-verkossa, taajuuskaista on kapea, tiedonsiirtonopeus alhainen ja viestit lyhyitä, jolloin signaali läpäisee hyvin esteitä ja on häiriösietokykyinen.

Antureiden järjestelmä tuottaa tietoa 24/7 esimerkiksi ilmankosteudesta, lämpötilasta, ilmanpaine-erosta, hiilidioksidista, rakennekosteudesta ja vuodoista. Tarkka pitkäaikainen tieto on edellytys oikeiden johtopäätösten tekemiseksi ja sisäilmaongelman syyn selvittämiseksi.

Palvelussa anturit lähettävät sensoroimansa tiedot määrävälein.

Anturit asetetaan lähettämään dataa reaaliaikaisesti. Hallintasovellus toimii nettiselaimella, jossa asiakkaan käyttäjät näkevät päätelaitteiden lähettämiä tietoja. Asiakkaan pääkäyttäjät voivat itse hallinnoida palveluun liitettyjen päätelaitteiden perustietoja, kuten nimiä, laiteryhmiä, hälytysraja-arvoja sekä määritellä käyttäjäryhmiä ja käyttöoikeuksia omille käyttäjilleen, kulloinkin ohjelmistopalvelussa olevan ohjelmistoversion tarjoamin edellytyksin.

SisäilmaTutka-palvelun raportointi

Asiantuntija tekee kohdekäyntejä sopimuksen mukaan ja asiakas saa raportin jokaisen kohdekäynnin jälkeen. Raportti sisältää seurantamittalaitteiden raportoinnin sekä korjaus- ja tutkimustarpeiden esittämisen. Koska asiakkaalla on pääsy antureiden raportteihin, ei niitä lähetetä erikseen. Asiantuntija toimittaa aina sopimuksen mukaan kirjallisen yhteenvedon antureiden tuloksista kiinteistöstä vastaaville henkilöille.

Ladattavat materiaalit

Sisäilma -esite

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.